Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 10.04.2018

  Сономамографията е съвременният щадящ метод за ранна диагностика на рак на гърдата

  От края на 2017г. в УМБАЛ „Св. Марина” работи модерният и единствен в страната диагностичен апарат за изследване за рак на гърдата сономамотомограф. Тази система е изключително подходяща за ранно откриване на рак на млечната жлеза, тъй като скенирането е напълно автоматично и обхваща не само гърдата, но и околните тъкани. Тази технология дава възможност да се елиминира напълно субективния фактор, съществуващ при класическата ехография на гърдата, обяснява проф. д-р Боян Балев, началник на клиниката по образна диагностика в университетската болница „Св. Марина“ във Варна. Прецизна компютърна програма следи за заснемането на всеки милиметър от обекта, след което следва обработка на образите и предоставянето им за анализ от специалиста. Изображенията се съхраняват в болничната система най-малко десет години и е осигурен достъп на специалистите до тях по всяко време.

  чети още
  • 04.04.2018

  Поздравителен адрес

  • 04.04.2018

  Министърът на образованието Красимир Вълчев влезе в ролята на хирург в МУ-Варна

  Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов посрещна днес министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Благодарение на високите технологии, министърът се срещна освен със студентите, които бяха дошли в модерната първа аудитория в Ректората на университета, също и със студенти и преподаватели във филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново. Проф. Радослав Радев, който бе виртуален гид, срещна министър Вълчев и с лекарите в операционните в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и в Университетския медико-дентален център, като демонстрира високотехнологичните възможности, които имат студентите при обучението си в МУ-Варна. Виртуална връзка бе направена и с учебна зала във Факултета по фармация и със симулационния център в Университетската болница „Св. Марина“, в който в момента имше часове със студенти от англоезичната програма на обучение.

  чети още
  • 29.03.2018

  О Б Я В Л Е Н И Е

  Многопрофилна болница за активно лечение ”Св. Марина”ЕАД, Варна, на основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.2, чл.3, ал.1 и чл.4 от Наредба № 9/26.06.2000г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, и Заповед № Р-173 от 26.03.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Св. Марина”ЕАД, Варна.

  1.Обявява КОНКУРС за възлагане на управлението на Диагностично-консултативен център “Св. Марина” ЕООД-Варна.

  2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  чети още