Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клинична лаборатория

Централна клинична лаборатория  работи  хемостазни показатели за оценка на тромбофилия- АТ III, Pr C;  фактор VII, диагностика и мониториране на хемофилия А и В- активност на хемостазен фактор VIII и IX, инхибитори срещу фактор VIII и IX ; тест за откриване на патологични инхибитори- лупусен антикоагулант. В лабораторията се изследват нива на амоняк в плазма, мед  в серум, дигоксинови нива, ниво на валпроева киселина и карбамазепин  в серум, нива на циклоспорин А в кръвта аденозиндеаминаза в ликвор и пунктати, директно определяне на йонизиран калций в пълна кръв, мастни киселини в кърма, хлориди в пот, анализ на бъбречни конкременти, хромогранин А в плазма В лабораторията се изследват всички репродуктивни хормони, тироидни  хормони, IGF-1 и растежен хормон, както и ренин и алдостерон. В областта на хематоморфологията, уникални за Североизточна България са цитохимичните изследвания: ALPA, POX, PAS, SP, EST, фетални еритроцити и Гл-6-Ф-ДХ, както и LE- клетки. Клинична лаборатория към МБАЛ“Св. Марина“- Варна работи електрофореза на белтъци и свободни леки вериги в серум и урина, електрофореза на патологични хемоглобини.

 

Клинична лаборатория.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Лабораторията се помещава на 2 ри етаж в ниското тяло от основната сграда на МБАЛ “ Св.Марина”- лаборатории  № 216, 217, 218, 293

Контакти

Началник лаборатория: 052/978545, e-mail: y_bocheva@yahoo.com
Старши медицински лаборант:052/978293 , e-mail: xe_na@abv.bg
Спешна лаборатория: 052/978228
Специализирани лаборатории: 052/978229, 052/978386,052/978294

Диагностична дейност: Лабораторията извършва над 200 вида лабораторни изследвания  по 258 клинични пътеки, работи със здравноосигурителни фондове и с пациенти по кешов прием. Лабораторията е сертифицирана  за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории от ЦЗПЗ и от Немското дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории INSTAND. Лабораторията е база за обучение и специализация.

Автоматичен хематологичен 5 Diff + RET брояч ” Sysmex ХТ 2000i”хематологичен 5 Diff +RET брояч „ADVIA 2120”, автоматичен коагулометър Sysmex CA-1500, ACL TOP 500, кръвногазов  анализатор М248 Chiron, кръвногазов анализатор RapidLab 1265, автоматичен биохимичен анализатор Olympus AU 400, консолидирана система ADVIA 1800+ IMMULITE 2000i, имуноанализатор Immulite 2000  и Advia Centaur СР, автоматичен урианализатор Dirui Н 800 с оптичен модул FU 100, глюкоанализатори KABE G2 и G3, система за капилярна електрофореза CAPILLARIS FLEX 2, имуноанализатор LIASON.

Специалисти  по клинична лаборатория: д-р Янчо Петров и д-р Моника Тодорова, Специализанти по клинична лаборатория: д-р Гергана Попчева, д-р Севим Шефкет. В клинична лаборатория работят 3 лекари със специалност клинична лаборатория, 2 специализанти, 1 химик, 31клинични лаборанта,3 санитари, 1 технически сътрудник.Виж профилДоц. д-р Яна Димитрова Бочева

Обучение на студенти и/или специализанти по:    

Централна клинична лаборатория е база за обучение и специализация за студенти и специализанти към МУ-Варна и Медицински Колеж- Варна. В лабораторията се работи по научно-изследователски проекти, спечелили финансиране по български и чуждестранни фондове за медицинска наука.

История на лабораторията:    

Клинична лаборатория към МБАЛ“Св.Марина“ съществува от създаването на болницата през 1987г. Последователно ръководители на лабораторията са доц. д-р Румяна Патева, д.м, д-р Александра Вутова, д-р Яна Бочева, д.м.. През 1992г. е създадена Централна Клинична Лаборатория, обединяваща спешна, централна, детска, хормонална лаборатория и лаборатория към клиника по инфекциозни болести в единна структура. Към момента клинична лаборатория е структурна единица към Медико-диагностични лаборатории. ”

Друга информация:

От 2002 г. дейността на Лабораторията се отразява и популяризира в клиничните структури чрез годишен информационен бюлетин, поместен в сайта на болницата.

През 2013г. лабораторията получи втора награда за събитие на Варна-2012г. в област “Медицина” за въвеждането на автоматична роботизирана лабораторна система.

Началник лаборатория: 052/978545, e-mail: y_bocheva@yahoo.com
Старши медицински лаборант:052/978293 , e-mail: xe_na@abv.bg
Спешна лаборатория: 052/978228
Специализирани лаборатории: 052/978229, 052/978386,052/978294