Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Лаборатория по микробиология и вирусология

Лабораторията извършва диагностична дейност според Националния стандарт за трето (най-високо) ниво на компетентност на лаборатории към лечебни заведения за болнична помощ.
На всеки шест месеца лабораторията се сертифицира от Националната система за Външен контрол на качеството на диагностичните лаборатории, както и от Европейската система за надзор над антибиотичната резистентност (EARS-Net).

Лаборатория по микробиология и вирусология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

 Лабораторията е разположена в източната част на 2-ри етаж в ниското тяло от основната сграда на МБАЛ “ Св. Марина”.
Стаи 306 и 209 – бактериологични лаборатории
Стая 308 – вирусологична лаборатория (инфекциозна серология).

Контакти

052/978615 – началник лаборатория,
052/978566 – бактериологична лаборатория,
052/978538 – бактериологична лаборатория,
052/978565 – вирусологична лаборатория;
052/978223 – лекарски кабинет.

Лабораторията извършва диагностична дейност според Националния стандарт за трето (най-високо) ниво на компетентност на лаборатории към лечебни заведения за болнична помощ.
На всеки шест месеца лабораторията се сертифицира от Националната система за Външен контрол на качеството на диагностичните лаборатории, както и от Европейската система за надзор над антибиотичната резистентност (EARS-Net).

Диагностична дейност:     
Лабораторията предлага високоспециализирана  диагностика (болнична и доболнична).
Чрез използване на класическите и съвременни методи в лабораторията се извършва диагностика на широк спектър от бактериални и микотични инфекции: инфекции на горни и долни дихателни пътища, уроинфекции, сепсис, инфекции на гастро-интестиналния тракт, нервна система, полово предавани инфекции, раневи инфекции, инфекции на кожа и сетивни органи.
Определя се чувствителността на изолираните бактериални и микотични патогени към антимикробни лекарствени препарати чрез дисково-дифузионния метод и метода за определяне на МПК.
Лабораторията диагностицира и инфекции, причинени от трудно култивируеми микроорганизми: анаеробни бактерии, Клостридиум дифициле, Хеликобактер пилори, кампилобактер, легионели, микоплазми, хламидии и рикетсии.
В лабораторията се извършват серологични изследвания за доказване на сифилис, Лаймска болест, различни видове вирусни хепатити, HIV, херпесни инфекции (варицела, херпес зостер, цитомегалия, инфекциозна мононуклеоза), грип, морбили, паротит, RSV инфекция, рубеола, ентеровирусни инфекции и др.     
Лабораторните специалисти провеждат консултации по антибиотична терапия на пациенти с проблемни за лечение бактериални инфекции и осъществяват периодичен надзор над развитието на антибиотична резистентност на болнично ниво.
Лабораторията участва в проекти за проучване на механизмите на антибиотична резистентност в клинично значими бактериални патогени и разшифроване на епидемиологията на вътреболничните инфекции чрез молекулярно-генетични методи; участва в клинични изпитвания на нови антимикробни лекарствени средства.

 Апарат Phoenix (Becton Dickinson) – автоматизирана система за идентификация и изпитване на чувствителност към антибиотици на Грам-отрицателни и Грам-положителни микроорганизми чрез определяне на MIC; автоматизирана система Bactec 9120 (Becton Dickinson), Bactec 9050 (Becton Dickinson) – за апаратно инкубиране на хемокултури; полуавтоматизирана система за биохимична идентификация Crystal BD; апарати DiaSorin и ELx 800 BIOTEK за серологична диагностика по метода ELISA; микроскопи CARL ZEISS JENA (Jenamed); флуоресцентен микроскоп, стереомикроскоп и др.
Доц. д-р Т. Стоева, дм – микробиолог
Доц. д-р Л. Иванова, дм – вирусолог
Д-р М. Божкова – микробиолог, асистент
Д-р Ж. Стойкова – вирусолог, асистент
Д-р В. Каменова – микробиолог
Д-р Добромира Димитрова ас. специализант
Виж профилначалник

Обучение на студенти и/или специализанти по:    
Обучението на студенти - медици, стоматолози и фармацевти (вкл.англоезично обучение), специализанти по Микробиология и Вирусология и следдипломна квалификация на лекари се провежда на съвременно ниво. Осъществява се от утвърдени преподаватели (3 доценти и 2 асистенти) по  програми, съобразени с държавните програми за специализация и обучение на студенти и специализанти. Лабораторията разполага със съвременна литература и компютърни програми за достъп до актуална специализирана научна информация.

История на лабораторията:     
Лабораторията е основана през 1992 г., заедно с откриването на болница „Света Марина“.

Друга информация:     
Бактериологичната, вирусологична и серологична  диагностики са включени в голям брой клинични пътеки. От 2002 г. дейността на лабораторията се отразява и популяризира в болничните клинични структури чрез годишен Информационен бюлетин.

052/978615 – началник лаборатория,
052/978566 – бактериологична лаборатория,
052/978538 – бактериологична лаборатория,
052/978565 – вирусологична лаборатория;
052/978223 – лекарски кабинет.