Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Спешно отделение - възрастни

Спешно отделение при МБАЛ “Св. Марина” - Варна функционира от 2007 г. и е разположено на първия етаж на основната болнична сграда. Същото е структурно обособено звено от стационарния блок на болницата. Разполага с 5  легла за престой до 24 часа. Отделението отговаря на нормативните изисквания за осъществяване на дейността. Според разрешението за осъществяване на лечебна дейност, отделението е с второ ниво на компетентност. 

Спешно отделение - възрастни.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Отделението е разположено на първия етаж на основната болнична сграда.

Контакти

Нач. отд. д-р Илия Калчев Катранджиев 052/978 392
Ст. мед. сестра Анна Козарова 052/978 205 
дежурен лекар 052/978 605

Спешни

ЕКГ – 3 бр.; Пациентски монитор – 4 бр.; Перфузор – 4 бр.; Дефибрилатор – 1 бр.; Аспиратор – 1 бр.

2 бр. лекари на дневно дежурство и 1 лекар на нощно дежурство. Персоналът на клиниката се състои общо от 11 щатни бройки лекари, 14 медицински сестри, 6 санитари, които осигуряват денонощен пост. Има двама специалисти по анестезиология и реанимация, един специалист по спешна медицина, двама по обща медицина, специализанти по вътрешни болести, неврология, ендокринология, гастроентерология, кардиология. Лекарите в отделението владеят английски, немски, руски, френски езици в различна степен. Добрата езикова и компютърната грамотност позволяват поддържането на високото ниво на специалистите в отделението, чрез проследяване на новостите в периодичните наши и чужди научни издания.Виж профилД-р Илия Калчев Катранджиев – Началник отделение

Спешно отделение се явява приемник на дейността на спешния кардиологичен център, създаден през 1997 г, като структурно звено към Катедрата по кардиология и ревмокардиология. Спешният кардиологичен  център е резулатат от програмата за сътрудничество между Варненската университетска болница и Филаделфийската болница, която дарява апаратурата и оборудването, въз основа на подписан през октомври 1991 г Меморандум за партнъорство в здравеопазването между медицинските общности на Република България и САЩ.

При по-нататъшното развитие на структурите на Медицинския университет и Университетската болница, с решение на Съвета на директорите на МБАЛ “Св.Марина” от 2007 г има сегашната си структура и носи настоящето си име като самостоятелно звено в структурата на болницата.      

Нач. отд. д-р Илия Калчев Катранджиев 052/978 392
Ст. мед. сестра Анна Козарова 052/978 205 
дежурен лекар 052/978 605