Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по съдебна медицина

Клиниката по съдебна медицина е създадена през 2000 г., във връзка с реформата в здравеопазването. Тя е приемник на Катедрата по съдебна медицина и деонтология към МУ-Варна, която от създаването си през 1963 г. извършва експертна дейност (2 години след създаването на МУ-Варна). Първоначално Клиниката e отделение по съдебномедицинска експертиза с ръководител доц. д-р П. Павлов, д.м. През 2005 г. е поета от доц. Радойнова, дм, а през 2007 г.  прераства в Клиника по съдебна медицина.

Пациентите за нас

Клиниката се разполага на ІІІ ет. В ДКЦ  „Св. Марина“, както и в морфологичния блок

Клиника по съдебна медицина.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиниката се разполага на ІІІ ет. в ДКЦ  „Св. Марина“, както и в морфологичния блок

Контакти

Проф. Радойнова: 052/978-783, e-mail: dradoinova@mail.bg;
доц. Бурулянова, д-р Доков, д-р Каишева, д-р Господинова: 052/978-528,

д-р Велкова: 052/978-599

Секционна зала: 052/978-599
инж. Хаджидечева: 052/978-498

Извършват се всички видове съдебномедицински експертизи: а/ на трупове и трупни части, б/ на живи лица, в/ на веществени доказателства и г/ експертизи по писмени данни. Към клиниката има и сектор по съдебно-химически изследвания, където се извършват химически анализи на наркотици, медикаменти, селскостопански отрови – на живи лица и на починали. Това е единствената подобна лаборатория извън София. Клиниката работи денонощно с дежурства към ОД МВР Варна, вкл. и в почивни и празнични дни. Обслужва се изцяло Прокуратурата и Съда на Варна, както и региона на цяла североизточна България.

Всичко необходимо за осъществяване на дейността

Проф. д-р Добринка Радойнова, дм; доц. д-р Ирина Бурулянова, дм,  съдебни лекари: д-р Вилиям Доков, дм; д-р Диана Господинова, д-р Емилия Каишева и д-р Деяна Велкова,  химик-инж. Илияна Хаджидечева,  химик-лаборант, хистологичен лаборант и  препаратор за секционната залаВиж профилНачалник на Клиниката е Проф. д-р Добринка Радойнова, дм, която е и ръководител на УНС по съдебна медицина и деонтология към Катедрата по обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология

За целите на експертизата е необходима цялата медицинска, свидетелска и др. информация, която може да бъде полезна за пълно и професионално заключение

След основен ремонт на целия морфологичен блок – секционна зала, прилежащи помещения, хладилна камера /с възможност за дълготрайно замразяване до -18˚С/ и учебни зали, Клиниката е най-добрата просектура в страната, което дава възможност не само за професионална експертиза, но е подходяща и за провеждане на обучителни и научни изяви, вкл. такава и на клиницисти-хирурзи, ортопеди и други специфични научни форуми с виртуални представяния

 

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
В Клиниката се обучава един специализант по съдебна медицина, както и много практиканти по програми, които са студенти по медицина. Всички специализанти по патология също преминават курс на обучение.

История на клиниката:     
Клиниката е създадена през 2000 г., като на практика тя е единно цяло с УНС по съдебна медицина. Обучението по съдебна медицина и деонтология е на базата на богатата и разнообразна експертна дейност. Обектите на експертизата са четири: трупове и трупни части; живи лица; веществени доказателства и писмени данни.

Друга информация:
Клинични пътеки по съдебна медицина няма, има безкрайно многообразие на експертизи

Проф. Радойнова: 052/978-783, e-mail: dradoinova@mail.bg;
доц. Бурулянова, д-р Доков, д-р Каишева, д-р Господинова: 052/978-528,

д-р Велкова: 052/978-599

Секционна зала: 052/978-599
инж. Хаджидечева: 052/978-498