Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по пневмология и фтизиатрия

Клиниката по пневмология и фтизиатрия е с Отделение по пневмология и фтизиатрия и Отделение за интензивно лечение и неиванзивна Вентилация, които са разположени в УМБАЛ ”Света Марина” ЕАД, както следва:

1.         Отделение по пневмология с дейност по медицина на съня и неинвазивна вентилация, разположено на 10-и етаж, с 22 легла и обслужва белодробно болни пациенти.  Секторът по медицина на съня, разполага с 2 легла и е разположен на 9-и етаж.

2.         Отделение за инвазивно лечение и неинвазивна вентилация, разположено на 10-и етаж, с 10 легла, обслужващи пациенти с тежки и животозастрашаващи белодробни заболявания.

Към Клиниката функционира консултативен кабинет по пневмология и фтизиатрия, вкл. кабинет по алергология, кабинет за функционално изследване на дишането (спирометрия, плетизмография) и бронхологичен кабинет, които са разположени  на 9-и и 10-и етаж.

 

Клиниката е специализирана в диагностиката, лечението и проследяването на болни с белодробни инфекции, бронхообструктивни заболявания, алергични болести, белодробна емболия, дихателна недостатъчност, медицина на съня, пулмонална хипертония, саркоидоза, белодробни фибрози, кистична фиброза, диагноза и стадиране на белодробен рак.

Клиника по пневмология и фтизиатрия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

9 етаж – Консултативен кабинет, Алергологичен кабинет, Кабинет по функционална диагностика.
10 етаж – Отделение по пневмология, Интензивно респираторно отделение

Контакти

Контакти    доц. д-р Й. Радков:  e-mail: doc_radkov@mail.bg   0887438589; служебен: 052/978 325
Отделение по пневмология: доц. д-р Д. Петкова 052/ 978-353, e-mail: dipetkova@hotmail.com
Манипулационна: 052/ 978 238
Ст. сестра П. Енчева 052 / 978 318
ОИЛНВ: доц. д-р К.Янков: 052/978 516; e-mail: kamen_yankov@yahoo.com
интензивна зала:  052 / 978 681
Ст. сестра: Ф. Чауш 052 / 978 591

 

Уникални услуги:

Бронхоскопия с ендоскопска биопсия; Иглена биопсия от белодробни лезии, Функционално изследване на дишането; Изследване на белодробна дифузия, Бодиплетизмография, Полисомнография при нарушения в съня ; Фибринолитична терапия при белодробна емболия ; Неинвазивна и инвазивна вентилация ( ОИЛНВ )

Диагностична дейност:

Морфологична диагностика и стадиране на белодробния рак
Диагностика на интерстициални белодробни заболявания
Диагностика на бронхообсруктивни заболявания
Диагностика на нарушенията на съня
Диагностика на белодробната тромбоемболия

Терапевтична дейност:

Лечение на респираторни инфекции
Лечение на бронхообсрукции
Фибринолитично и антикоагулантно лечение на белодробен емболизъм
Лечение на хронична дихателна недостатъчност

Диспансерна дейност:

Наблюдение на болни с астма и ХОББ
Наблюдение на болни от саркоидоза или белодробна фиброза
Наблюдение на болни с нарушения в съня

Клиниката разполага с уникална за региона апаратура:

  • Спирометри: Viasys , SPIROLAB III.
  • Система за бодилетизмография, изследване на белодробен дифузионен капацитет, бронхопровокационни тестове: Master Screen Body.
  • Алергодиагностика: ImmunoCap, кожно-алергични проби.
  • Бронхоскопи: Pentax FB-18U; Olympus Evis Exera II.
  • Полисомнограф, полиграф, апарати за неинвазивна вентилация
доц. д-р Велин Стратев, д.м. (ръководител Клиника по пневмология и фтзиатрия).; доц. д-р Камен Янков, д.м (началник Отделение по Инвазивно лечение и неинвазивна вентилация).; доц. д-р  Йордан Радков, д.м., доц. д-р Диана Петкова, д.м. (началник Отделение по пневмология с дейност по медицина на съня и неинвазивна вентилация); д-р Божидар Друмев; д-р Валентина Димитрова; д-р Стоянка Ненкова; д-р Павлина Пенева; д-р Цветана Йорданова; д-р Дарина Митева, д.м.; д-р Миглена Ценова; д-р Таня Добрева; д-р Ваня Костадинова; д-р Искра Величкова; д-р Диана Пръвчева.Виж профилДоц. д-р Велин Колев Стратев, д.м.

Пътеки: 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40.1, 41.1, 42.1, 43, 44, 45, 47, 112

По пътеки 43 и 44 (планови) са необходими амбулаторни: кръвна картина, фибриноген, протромбиново време, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, глюкоза, креатинин, йонограма, КТ с контраст (чрез личен лекар и специалист пулмолог в доболнична помощ)

Лична карта; личен амбулаторен картон (за болничен лист)

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Студенти от 4 курс по Белодробни болести
Стажант- лекари
Специализанти по Пневмология и фтизиатрия

История на клиниката:     
Създадена през 1974 г. с ръководител проф. Зл. Златанов

Последващи ръководители:
Проф. д-р К . Кисьова; доц. д-р Хр. Ганчев; доц. д-р М. Пенева

Друга информация:     
Пътеки: 52,53,59,60,90,91,92,94,96,98.1 ,98.2 , 101

Контакти    доц. д-р Й. Радков:  e-mail: doc_radkov@mail.bg   0887438589; служебен: 052/978 325
Отделение по пневмология: доц. д-р Д. Петкова 052/ 978-353, e-mail: dipetkova@hotmail.com
Манипулационна: 052/ 978 238
Ст. сестра П. Енчева 052 / 978 318
ОИЛНВ: доц. д-р К.Янков: 052/978 516; e-mail: kamen_yankov@yahoo.com
интензивна зала:  052 / 978 681
Ст. сестра: Ф. Чауш 052 / 978 591