Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Дейност по ангиографска и инвазивна кардиология и интервенционална неврология

1.Диагностика и лечение на исхемична болест на сърцето ( остър миокарден инфаркт, нестабилна ангина пекторис, стабилна ангина пекторис ): коронарна ангиография и имплантиране на коронарни стентове.
2. Стентиране на каротидни артерии
3.Стентиране на бъбречни артерии
4.Стентиране на периферни съдове
5.Транскатетърно имплантиране на аортни клапи

Контакти

vd.valkoff@abv.bg     GSM: 0889 232505

1.Диагностика и лечение на исхемична болест на сърцето ( остър миокарден инфаркт, нестабилна ангина пекторис, стабилна ангина пекторис ): коронарна ангиография и имплантиране на коронарни стентове.
2. Стентиране на каротидни артерии
3.Стентиране на бъбречни артерии
4.Стентиране на периферни съдове
5.Транскатетърно имплантиране на аортни клапи

SIEMENS Artis Zee : Последно поколение дигитален ангиограф с богати  възможности за диагностика и лечение на съдови заболявания на сърце, мозък и периферни съдове, както и 3D изображения на различни съдови области.

ЕкипътДоц. д-р Веселин Вълков -
Ръководител на дейност по ангиография, интервенционална кардиология и интервенционална неврология към Първа клиника по кардиология с ИКО

vd.valkoff@abv.bg     GSM: 0889 232505