Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина“  е създадена през м. Март, 2011г. и понастоящем представлява най-модерният неврохирургичен център в България. Клиниката разполага с 10 болнични стаи и 20 легла.

 

Клиника по неврохирургия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Трети етаж на УМБАЛ “Св.Марина“

Контакти

Началник клиника:
Проф. д-р Явор Енчев  dr.y.enchev@gmail.com, 0888441191, 052 978611
Ст. м. с. Диляна Груева  didi_stojlkova@abv.bg 052/978-813
Манипулационна: 052978813, Лекарски кабинет: 052978815

Уникални услуги: Невронавигирани интервенции, хай-дефинишън невроендоскопски процедури, перкутанна вертебропластика, перкутанна спинална стабилизация, минимално инвазивни краниални и спинални операции, невромониториране, ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания, транссфеноидална хирургия.

Диагностична дейност: На денонощно разположение за целите на клиниката са модерните болнични магнитен резонанс, мултислайс компютърен томограф, и мозъчен ангиограф, благодарение, на които е възможно своевременно и прецизно диагностициране на цялата гама неврохирургична патология по-най съвремения начин.

Терапевтична дейност: В клиниката обект на неврохирургично лечение са всички неврохирургични заболявания на главния мозък, гръбначния мозък и периферните нерви във всички възрастови групи. Минимална инвазивност и максимална ефективност се цели при операциите на съдови заболявания, тумори на централната нервна система, дегенеративни заболявания на гръбнака, вродени малформации на ЦНС. Осъществява се и невроендоскопска и транссфеноидална хирургия при интравентрикулна и питуитарна патология.

Ранният следоперативен период болните прекарват в клиниката по анестезиология и интензивно лечение или в оделението за интензивно лечение на неврологичните болести, където за тях се  грижат реаниматори и невроинтензивисти с дългогодишен опит.

Неврохирургичната операционна зала разполага с уникална за страната апаратура от последно поколение, като операционен микроскоп с възможност за интраоперативна флуоресценция, ултразвук-базирана невронавигация, хай-дефинишън невроендоскопска техника, ултразвукова аспирация, високоскоростни дрил и краниотом, интраоперативен ултразвук, устройства за интраоперативно електрофизиологично мониториране, монитори за проследяване на вътречерепното налягане, С-рамо с възможност за 3Д реконструкция, неврохирургична операционна маса, пълни набори неврохирургичен микроинструментариум и др.

На денонощно разположение за целите на клиниката са модерните болнични магнитен резонанс, мултислайс компютърен томограф, и мозъчен ангиограф, благодарение, на които е възможно своевременно и прецизно диагностициране на цялата гама неврохирургична патология по най-съвременен начин.

Водещи специалисти в клиниката са:
Проф. д-р Явор Енчев, дмн, FRCS (Eng)
Доц. д-р Тони Аврамов, дм
Д-р Пламен Трендафилов
Д-р Никола Димитров

Специализанти в клиниката са:
Д-р Богомил Илиев, дм
Д-р Тони Кондев
Д-р Мартин Мойнов
Д-р Елена Захариева

 

Виж профилПроф. д-р Явор Енчев, д.м., FRCS

Клиниката работи по всички клинични пътеки, които са обект на неврохирургията.

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Неврохирургия

История на клиниката:     
Клиниката е създадена през месец март, 2011г., а официалното й откриване е през месец октомври същата година. Сформирането на клиника по неврохирургия е реализиран проект без аналог в последните 30 години в страната, а в условията на глобална икономическа криза е равносилно на подвиг. Проектирането и осъществяването на идеята за Клиника по Неврохирургия в УМБАЛ „Св. Марина” е резултат не само на многомилионни инвестиции, но и на реализиран изключителен мениджърски потенциал от страна на болничното ръководство.

Друга информация:
Клиниката работи по всички клинични пътеки, които са обект на неврохирургията.

Началник клиника:
Проф. д-р Явор Енчев  dr.y.enchev@gmail.com, 0888441191, 052 978611
Ст. м. с. Диляна Груева  didi_stojlkova@abv.bg 052/978-813
Манипулационна: 052978813, Лекарски кабинет: 052978815