Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по съдова хирургия

съвременните методи на лечение на съдово хирургичните болни навлизат в практиката и непрекъснато се обновяват

Клиника по съдова хирургия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

12 етаж източно крило, стаи 33-42.

Контакти

Началник клиника: проф. д-р Веселин Петров, д.м., тел. 052 978 323
е-mail: vesko_petrov@abv.bg
Старша мед. сестра: Марина Алексиева, тел. 052 978 641 /манипулационна /
е-mail: m.aleksieva@abv.bg
лекарски кабинет: 052 978 640
приемен кабинет: 052 978 549

Уникални услуги:     
Лечение на аневризмалната болест във всички локализации, особено каротидна и висцерална. Хибридна хирургия, микросъдова хирургия

Диагностична дейност:     
Използват се всички видове диагностични методи в съвременната съдова хирургия – клинична диагностика, доплерова сонография, ехо-доплерово изследване, дигитална субтракционна ангиография, СТ скенер ангиография, конвенционална ангиография.

Терапевтична дейност:     
лечение на венозни и лимфо-венозни болести,
варикозни улкуси, диабетно стъпало, рани от съдов произход, ХБН.

Диспансерна дейност:     
Въведен е диспансер, който обхваща всички преминали през клиниката болни, като периодично се контролира напредването на болестта им. Като отделни диспансери са обособени пациентите страдащи от каротидна патология и тези с хронична бъбречна недостатъчност с извършване на съдов достъп чрез конструиране на артериовенозни фистули и протези.

Ехо-доплеров сонограф с възможности за изследване на всички магистрални артерии; портативен доплеров апарат; С-рамо за извършване на хибридна хирургия; вейнлайт система.

Проф. д-р Веселин Петров е роден в гр. Плевен 1956г. Завършил средно образование в АЕГ „Гео Милев“ гр. Русе и медицина в Медицински институт гр. Плевен през 1983г. с отличен успех. Има признати специалности по обща и съдова хирургия, защитил дисертация на тема „Транскраниална доплерова сонография при хирургия на артериите на аортната дъга“. От 2007г. е хабилитиран доцент по съдова хирургия. Специализирал в Италия, Великобритания, Швейцария, Германия, Испания по проблемите на съдовата хирургия.
Интересите му са насочени към каротидната хирургия и абдоминалната хирургия – аневризми, атеросклероза на аорта и висцерални артерии. Представител на България в Европейското дружество по съдова хирургия. Основател и член на управителния съвет на българското национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология.

Д-р Емил Димитров Йорданов - роден 1976 г. в гр. Варна. Завършил е средното си образование в Първа езикова гимназия с профил английски език през 1995г. Завършил е медицина през 2001 г в Медицински университет, Варна с отличие и е награден със специализация по хирургия от Ректора. От декември 2001 до декември 2006 г. е специализирал Обща и коремна хирургия в Клиника по обща и оперативна хирургия в МБАЛ „Св. Марина”, Варна. През май 2007 г. има призната специалност по обща хирургия; през 2011 г. му е призната специалност по съдова хирургия.Специализирал е съдова хирургия в Швейцария и Италия. Научните и практическите му интереси в областта на съдовата хирургия са свързани с хирургия на аортата, каротидните артерии и инфраингвинални артериални реконструкции.

Д-р Красимир ДобромировТодоров – завършва медицина в гр. Варна. Професионалната си кариера започва от спешна помощ гр. Шумен. В последствие специализира и придобива специалност по коремна хирургия през 2005 г.От 2008г. започва специализация по Съдова хирургия в МБАЛ Св. Марина. гр. Варна.Придобива специалност по съдова хирургия 2012г. Притежава значителен опит и професионални умения при лечението на екстракраниална, интраабдоминална и периферна съдова патология.

Д-р Ангел Борисов Ангелов, д.м. Роден на 18.09. 1959 год. в град Варна. Средно образование завършва в Първа езикова гимназия „Христо Кабакчиев” през 1998 година със сребърен медал. Висше медицинско образование придобива 1986 година. Дипломира се по обща хирургия през 1994 година. През май 2004 год. защитава втора специалност – Съдова хирургия.От 01.11.1990 год. е асистент по обща и съдова хирургия към Катедрата по хирургични болести, Клиника по съдова хирургия на Медицински университет-Варна. От 1998 год.е старши асистент,от 18 април 2007 година - главен асистент. Член на Българското Национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология и на Националното флебологично дружество. От 2012 година членува в Германското флебологично дружество.През 12.12.2014.защитава дисертационен труд на тема „ЕНДОВЕНОЗНА ЛАЗЕРНА АБЛАЦИЯ НА РАЗШИРЕНИ ВЕНИ – АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ СПОРЕД ДЪЛЖИНАТА НА ВЪЛНАТА И ВИДА НА ЛАЗЕРНОТО ВЛАКНО” д.м.за присъждане на научна и образователна степен „Доктор”.
Специализанти:д-р Станислав Тунчев

 

Виж профилПроф. д-р Веселин Петров, д.м

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Кръвна картина, урея, креатинин, йонограма, протромбиново време, изследвания за хепатит, ЕКГ

Други документи при прием на пациенти:     
ТЕЛК - копие

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
съдова хирургия – диагностика, оперативни техники, следоперативни грижи и терапия.
История на клиниката:     Съдова хирургия в МБАЛ „Св. Марина‘ съществува от 2003 г. като Сектор по съдова хирургия след назначаването на д-р Георги Стефанов за съдов хирург към КООХ. През 2007г. е обособено Отделение по Съдова хирургия в рамките на новосъздадената III К-ка по Хирургия като д-р Михаил Чешмеджиев е назначен за Началник на отделението. През септември 2012г. с идването на проф. Веселин Петров е обособена к-ка по СХ.

Клиниката работи по клинични пътеки № 38, 178, 184.1,184.2, 190,191,192,193,194,196,197. Клинични пътеки № 193,184.1, 184.2 са спешни. Останалите клинични пътеки изискват следната подготовка от пациента за приемане в Клиниката по съдова хирургия:

КЛ.П. 38 Диагнози: ХАНК I70.2; Тромбоза на артерии на долен крайник I74.3; Тромбоза на артерии на горен крайник I74.2; Аневризма на абдоминална аорта I71.4; Тромбоза на артерия илиака I74.5; Стеноза на артерия каротис I65.2
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК, задължително лична карта

КЛ.П. 178 Диагноза: Захарен диабет с ПСУЕ11.5; Захарен диабет с множествени усложнения Е11.7
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК, задължително лична карта

КЛ.П. 190 Диагнози: Аневризма на абдоминална аорта I71.4; Тромбоза на артерия илиака I74.5;
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК; задължително лична карта

КЛ.П. 191 Диагнози: ХАНК I70.2; Тромбоза на артерии на долен крайник I74.3; Тромбоза на артерии на горен крайник I74.2;
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК; задължително лична карта

КЛ.П. 192 Диагноза: Стеноза на артерия каротис I65.2
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК; задължително лична карта

КЛ.П. 194 Диагнози: ХАНК I70.2; Тромбоза на артерии на долен крайник I74.3; Тромбоза на артерии на горен крайник I74.2; Аневризма на абдоминална аорта I71.4; Тромбоза на артерия илиака I74.5; Дълбока венозна тромбоза I80.2
-задължителни изследвания: Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК: задължително лична карта

КЛ.П. 196 Диагноза: Варикозни вени I83.9
-задължителни изследвания:
Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време
/изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК: задължително лична карта

КЛ.П. 197 Диагноза: Хронична бъбречна недостатъчност N18.0
-задължителни изследвания:
Кръвна картина; урея; креатинин; глюкоза; йонограма; АПТТ; протромбиново време /изследванията важат 7 дни от датата на извършването им/
-допълнителни документи: копие на ТЕЛК, задължително лична карта

Началник клиника: проф. д-р Веселин Петров, д.м., тел. 052 978 323
е-mail: vesko_petrov@abv.bg
Старша мед. сестра: Марина Алексиева, тел. 052 978 641 /манипулационна /
е-mail: m.aleksieva@abv.bg
лекарски кабинет: 052 978 640
приемен кабинет: 052 978 549