Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиника по ортопедия и травматология

Ендопротезиране на на тазобедрена, колянна и раменна стави, съвременно миниинванзивно лечение на раменна патология, лечение с автоложна кондиционирана плазма

 

Отделение по ортопедия и травматология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, бул. „Христо Смирненски“ No 1 – ет. 2 – Клиника по ортопедия и травматология

Контакти

E-mail: orthopaedicsstmarina@gmail.com
Началник клиника: тел. ( 052 ) 978 308
Е-mail: kalinmihov@mail.bg
Технически сътрудник: тел. ( 052 ) 978271 – Елена Игнатова
Ст. мед. Сестра: тел. ( 052 978667 ) - Милка Панайотова

Приемен кабинет 052 / 978 512

Уникални услуги:     
•    Единствен за България софтуер за предоперативно планиране при поставяне на изкуствени стави, корективни операции на костите и при счупвания с онагледяване на планировката на LED монитор в операционната зала.
•    Инструментариум и апаратура за миниинвазивни операции на гръбначния стълб при дискови хернии и дегенеративни заболявания) включително комплект за ендоскопски гръбначни операции, озоногенератор, коблатор, механичен декомпресор и др.
•    Манипулационна, оборудвана със специализирани центрофуги за изработване на плазма, богата на растежни гактори и костномозъчен концентрат, богат на стволови клетки.

Диагностична дейност:     
Клиниката разполага с приемо-диагностичен кабинет, където се прави диагностика на заболявания на опорно-двигателния апарат.

Терапевтична дейност:     
Екипът на клиниката е специализиран в лечението на всички заболявания на опорно-двигателния апарат, вкючително и ендопротезиране на тазобедрена, колянна и раменна стави.

Две новопостроени операционни зали, оборудвани според Европейските стандарти за извършване на ортопедични и травматологични операции:
•    Чист поток на пациенти и персонал с централна вентилация на залите
•    Съвременна анестезиологична апаратура и екрани, позволяващи непрекъснат и цялостен мониторинг на жизнените показатели на пациента от целия екип;
•    Специализирани операционни маси за операции при фрактури, поставяне на изкуствени стави, гръбначни операции и артроскопска и реконструктивна хирургия на малки и големи стави.
•    Рентгенов образен усилвател (С-рамо) за контрол на костните елементи по време на оперативните интервенции
•    Единствен за България софтуер за предоперативно планиране при поставяне на изкуствени стави, корективни операции на костите и при счупвания с онагледяване на планировката на LED монитор в операционната зала.
•    Инструментариум и апаратура за поставяне на всички видове и модели изкуствени стави (тазобедрени, колянни, раменни и др.)
•    Инструментариум и апаратура за артроскопска („безкръвна“) и реконструктивна хирургия на колянна, раменна, глезенна и тазобедрена става.
•    Инструментариум и апаратура за миниинвазивни операции на гръбначния стълб ( при дискови хернии и дегенеративни заболявания) включително комплект за ендоскопски гръбначни операции, озоногенератор, коблатор, механичен декомпресор и др.
•    Клиниката е новопостроена и новообзаведена, разполага с 10 болнични легла, в стаи с по 2 легла, самостоятелен санитарен възел и телевизор.
•    Манипулационна, оборудвана със специализирани центрофуги за изработване на плазма , богата на растежни гактори и костномозъчен концентрат, богат на стволови клетки.
• Учебна зала – оборудвана с неободимата аудио-визуална техника
•    Библиотека със специализирана литература и учебни пособия
•    Компютърна и аудио-визуална техника
•    Лечението се води от специалистите на клиниката, подпомагани от целия персонал;
•    В клиниката непосредствено следоперативно започва рехабилитацията и обгрижването на пациентите до изписването им – насочени за рехабилитация или към дома.
•    Салон Кинезитерапия – оборудван със специализирани и фитнес уреди за рехабилитация и ЛФК

Всички лекари в структурата са доказили се водещи специалисти в областта на ортопедията и травматологията. •    д-р Максим Загоров – ортопед травматолог; Завършил Медицински Университет – София, придобита специалност по ортопедия и травматология от 2010 г.; специализирал в Университетска болница по ортопедия – Г. Баня, Клиника по ендопротезиране; национален сертификат за ендопротезиране и артроскопия на стави; член на ESSKA (Европейска асоциация по артроскопия, колянна хирургия и спортна травматология); специализации и курсове във Франция, Словения, Испания, Холандия, Швейцария, САЩ и др.; лекар на Българска асоциация по ски свободен и екстремен стил. •    д-р Емил Константинов – ортопед травматолог Завършил МУ- гр. Варна през 1995 год. Придобита специалност по Ортопедия и травматология през 2002 г. Провел специализации по ендопротезиране и артроскопия на големи стави, миниинвазивни техники в гръбначната хирургия. Член на ISMISS (Международно дружество по миниинвазивна гръбначна хирургия). •    д-р Владислав Григоров – ортопед травматолог; Следвал медицина в МУ- гр. Варна, работи като ортопед травматолог от 1991 год.; с придобита специалност по ортопедия и травматология от 1997 г.; национален сертификат за артроскопия и ендопротезиране на големи стави; хирург с опит и насоченост към хирургия на ръката. •    д-р Светослав Добрилов – ортопед травматолог; Завършил Медицински университет – гр. Варна, придобита специалност по ортопедия и травматология, от 2010 г.; асистент в Катедра Ортопедия и травматология на МУ- гр. Варна от 2006г.; специализации и курсове в Израел, Германия, Словения и др. •    д-р Марин Маринов – ортопед – травматолог, следвал медицина в МУ -гр. Варна, продобита специалност от 2015г. •    д-р Орлин Симов завършил магистър лекар през 2001г., специалист Спортна медицина, специализант по Рехабилитация •    д-р Атанас Табаков – лекар, специализант – Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2012 година, в момента специализира Ортопедия и травматология •   д-р Георги Желязков – лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2010 година, в момента специализира Ортопедия и травматология •   д-р Шабан Хаджи - лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2014 година, в момента специализира Ортопедия и травматология •   д-р Александър Господинов - лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2014 година, в момента специализира Ортопедия и травматология •   д-р Тодор Алексиев - лекар, специализант - Ортопедия и травматология, завършил МУ гр. Варна през 2011 година, в момента специализира Ортопедия и травматологияВиж профилНачалник на Клиника по ортопедия и травматология – доц. д-р Калин Колев Михов, доцент в Катедра по ортопедия и травматология към  МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна

Други документи при прием на пациенти:     
Копие на лична карта, при издаване на болничен лист – Личен амбулаторен картон

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Специализанти – Ортопедия и травматология, студенти – медицина, мед. сестра, здравни грижи, рехабилитация

История на клиниката:     
Създадено е по идея на проф. Красимир Иванов, д.м. и ръководството на МБАЛ “Св. Марина” – Варна, с активното съдействие на работещите в отделението лекари. Предшественик на клиниката е същесвуващият от 2009 г. Сектор по ортопедия и травматология към Първа хирургична клиника, в който се акцентира върху еднодневна ортопедична хирургия. Понастоящем новопостроената клиника разполага с необходимите условия, сертифицирани специалисти и апаратура за извършване на пълния спектър ортопедични и травматологични оперативни интервенции.

Друга информация:     
Клиниката работи по всички клинични пътеки по НРД в областта на ортопедията и травматологията

E-mail: orthopaedicsstmarina@gmail.com
Началник клиника: тел. ( 052 ) 978 308
Е-mail: kalinmihov@mail.bg
Технически сътрудник: тел. ( 052 ) 978271 – Елена Игнатова
Ст. мед. Сестра: тел. ( 052 978667 ) - Милка Панайотова

Приемен кабинет 052 / 978 512