Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Отделение по анестезиология и интензивно лечение по Кардиохирургия към КАИЛ

Анестезия при аортокоронарен баипас, клапна хирургия, комбинирани и др. големи по сложност сърдечни операции в условията на ЕКК; Анестезия при ОPCAB; Интензивно лечение на пациети след кардиохирургични интервенции.

Отделение-по-анестезиология-и-интензивно-лечение-по-Кардиохирургия-към-КАИЛ---обща-снимка.jpg 04.04.2017г.

Разположение

МБАЛ „Св. Марина“ЕАД; 8 ет – Клиника по кардиохирургия/ ОАИЛБКИ

Контакти

E-mail: oailk@abv.bg тел: 052/ 978 694 / интензивна зала /
Началник ОАИЛК: д-р Цветан Градинаров  
E-mail: cgradinarov@yahoo.com
Старша м.с. В. Костова                                   
E-mail: vania0@abv.bg

Уникални услуги:     
Мониториране на минутен сърдечен обем и показатели на хемодинамиката с Swan-Ganz катетър; Продължителна вено-венозна хемодиафилтрация.

Терапевтична дейност:     
24 – часов мониторинг на пациенти след сърдечни хирургични интервенции

Инфузионна помпа- 33 бр.; Централна мониторна станциия- 1бр.; Пациентен монитор- 10 бр.; Респиратор- 6 бр.; Дефибрилатор- 3 бр.; Анестезиологичен апарат- 2бр.; Мобилен рентген- 1бр.; Пейсмейкър- 1бр.; Контрапулсатор- 1бр.; Апарат за хемостаза- 1бр.

д-р Симеонов
д-р Попова
д-р Славчев
Специалисти по анестезиология и интензивно лечение- 7 Специализанти по анестезиология и интензивно лечение- 5
Виж профилНачалник ОАИЛК: д-р Цветан Градинаров

документи при прием на пациенти:     
Информирано съгласие за анестезия, лична карта.

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Анестезиология и интензивно лечение.

История на клиниката:     
ОАИЛК съществува като отделение в състава на КАИЛ от 01.06.2013г. Между 2005г. - 2013г. отделението бе част от Клиниката по кардиохирургия.

E-mail: oailk@abv.bg тел: 052/ 978 694 / интензивна зала /
Началник ОАИЛК: д-р Цветан Градинаров  
E-mail: cgradinarov@yahoo.com
Старша м.с. В. Костова                                   
E-mail: vania0@abv.bg