Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Клиниката по УНГ болести с дейност по аудиология

Клиниката разполага с 14 болнични легла, манипулационна, консултативен кабинет, операционна зала, кабинети. Оборудвана е с три операционни микроскопа, флексибилни и ригидни ендоскопи, набор за микрохирургия на ларинкс, ухо, нос и околоносни кухини, коблатор система, набори за операции на фаринкс и ларинкс, аудиометър и импедансметър, набор за бронхоскопия и екстракция на чужди тела от долни дихателни пътища, видео система за документиране на преминалите случа и др.

Това позволява да се извършват изследвания и оперативни интервенции включващи всички раздели на специалността. В настоящия момент клиниката извършва диагностична и лечебна дейност по всички клинични пътеки. Провеждат се и ред  уникални операции за страната в областта на ларинкс и фаринкс, функционалната и пластична хирургия на носа, хирургия на ухо и т.н.

Консултират се и лекуват пациенти от цялата страна и чужбина.

Клиника по ушни, носни и гърлени болести с дейност по аудиология (УНГ).jpg 27.03.2017г.

Разположение

УМБАЛ „Света Марина“ЕАД, 9-и етаж, западно крило;

Контакти

052/978 625- старша сестра и манипулационна ;

052/978 535 – лекарски кабинет;

052/978 541 – приемен и консултативен кабинет;

052/978 561- проф. Пламен Недев, д.м.н.;

052/978 571 – доц. Николай Сапунджиев д.м.

Уникални услуги:     
Риносептопластика; Тонзилектомия по безкръвен метод с Coblator II system, пластика на меко небце;; Екстракция на чужди тела от долни дихателни пътища; Операции на интракраниални усложнения; Ендоскопска хирургия в оластта на УНГ органи;

Диагностична и оперативна дейност:     
Диагностика и оперативно лечение в областта на ринологията, отологията, ларингологията, онкология, детска оториноларингология;

Терапевтична дейност:     
Болести на вътрешното ухо

Аудиометър, тимпанометър; ригиден детски ендоскоп, микроскопи, пълен инструментален набор; Coblator II system;

проф.д-р П. Недев д.м.н., доц.д-р Н. Сапунджиев д.м., д-р Г. Илиев д.м., д-р П. Генова, д-р К. Милчева, д-р К. Керимов, д-р А. Трайкоски, старша м.с-ра К. Костадинова, мед.с-ра Р. Иванова, мед. с-ра Е. Кирова, мед. с-ра Л. Миленкова, мед.с-ра К. Парушева, мед.с-ра Ненчева, мед.с-ра Ж. Бъчварова, мед.с-ра Р. Димова, техн. сътр. М. ДимоваВиж профилПроф. д-р Пламен Недев, д.м.н.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Кръвна картина и биохимия; коагулационен статус; урина;

Други документи при прием на пациенти:     
Направление за хоспитализация;

Курсове за специализация по специалността УНГ болести;

Курсове за следдипломна квалификация;

Курсове по операивна оториноларингология;

Индивидуални курсове по хирургия в УНГ област;

Основен курс за придобиване на специалност;

Обучение на докторанти в областта на оториноларингологията;

Консултативна и експертна дейност.

052/978 625- старша сестра и манипулационна ;

052/978 535 – лекарски кабинет;

052/978 541 – приемен и консултативен кабинет;

052/978 561- проф. Пламен Недев, д.м.н.;

052/978 571 – доц. Николай Сапунджиев д.м.