Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Първа клиника по хирургия

Първа клиника по хирургия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиниката е разположена на ет. VI и ет. II на УМБАЛ „Света Марина” ЕАД

Контакти

Сайт на клиниката: http://www.gisurgery.bg
Началник Клиника: Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – 052/ 978 665, e-mail: rektor@mu-varna.bg
Старша медицинска сестра – 052/ 978 655; 052/ 978 398
Манипулационна - 052/ 978 652; 052/ 978 304
Лекарски кабинети - 052/ 978 537; 052/ 978 657; 052/ 978 656
Приемно-консултативен кабинет – 052/ 978 647
Технически сътрудник – 052/ 978 665; 052/ 978 668, e-mail: kooh@abv.bg

 

ПЪРВА КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ Е ПЪРВАТА В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО РАЗПОЛАГА С ТРИИЗМЕРНА (3-D) ЛАПАРОСКОПСКА АПАРАТУРА!

Извършват се следните минимално инвазивни (лапароскопски) операции:
Хирургия на хранопровода, стомаха и дуоденума:

 • езофагектомия;
 • фундопликация;
 • кардиомиотомия;
 • резекция на стомаха;
 • гастректомия;
 • гастростомия.

Колоректална хирургия:

 • апендектомия;
 • хемиколектомия;
 • субтотална колектомия;
 • резекция на сигмата;
 • резекция на ректума;
 • ултраниски резекции на ректума (сфинктеросъхраняващи операции);
 • екстирпация на ректума;
 • тазова екзентерация.

Хепато-билиарна хирургия:

 • холецистектомия;
 • хирургия при ехинококоза;
 • чернодробни резекции.

Пластика на хернии на коремната стена с платно:

 • ингвинални хернии;
 • бедрена херния;
 • пъпна херния при възрастни;
 • херния на бялата линия при възрастните;
 • шпигелова херния;
 • парастомални хернии;
 • лумбални хернии;
 • обтураторна херния;
 • седалищна херния;
 • перинеална херния.

Диагностична и терапевтична дейност:

Основните насоки в дейността на клиниката са диагностика и лечение при следните заболявания:

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт – хранопровод, стомах, дуоденум:

 • рак на хранопровода;
 • рак на стомаха;
 • ахалазия (кардиоспазъм) на хранопровода;
 • диафрагмални хернии (хиатална херния);
 • гастро-езофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ);
 • рецидиви след фундопликация;
 • язвена болест на стомаха и дуоденума и нейните усложнения – пилорна стеноза и др.

Заболявания на долния гастроинтестинален тракт – тънки и дебели черва, проктология:

 • тумори на тънките черва;
 • рак на дебелото и правото черво;
 • хемороиди;
 • анални фисури;
 • анални фистули;
 • перианални абсцеси.

 

Жлъчно-чернодробни заболявания:

 • чернодробни метастази;
 • рак на черния дроб – хепатоцелуларен карцином, холангиоцелуларен карцином и др.;
 • камъни на жлъчния мехур (калкулозен холецистит);
 • камъни на жлъчните пътища (холедохолитиаза).

Заболявания на панкреаса:

 • рак на панкреаса;
 • панкреатит – усложнени форми и др.;
 • псевдокисти на панкреаса.

Хернии на коремната стена:

 • ингвинални хернии;
 • следоперативни хернии;
 • вентрални хернии;
 • рецидивни хернии.

Ретроперитонеални тумори

Тумори на надбъбречните жлези

Съвременно диагностично оборудване

• Ехография

  Триизмерна (3D) ехография

  Триизмерна (3D) ендоректална ехография

  Еластография

  Ендоскопска ехография

 

• Ендоскопски процедури

  Гастроскопия – ендоскопско изследване на стомаха

  Колоноскопия - ендоскопско изследване на дебелото черво

  Ендоскопско премахване на полипи на дебелото черво и ранен рак (полипектомия)

  Ендоскопско премахване на жлъчни камъни (ERCP)

  Ендоскопско стентиране на жлъчните пътища при рак на панкреаса, жлъчните пътища, метастази

  Ендоскопско лечение при псевдокисти на панкреаса

  Биопсия на панкреас под ендоехографски контрол

 

• В съдействие с Клиниките по образна диагностика и нуклеарна медицина:

  Мултидетекторна спирална компютърна томография (КТ)

  Виртуална колоноскопия

  Магнитно-резонансна томография (МРТ, ЯМР)

  Позитронн-емисионна томография (ПЕТ-КТ)

 

Специализирани процедури при чернодробни метастази или рак на черния дроб

 • термоаблация;
 • трансартериална хемоемболизация (Transarterial chemoembolization – TACE);

портална венозна емболизация (Portal vein embolization – PVE).

Специализирана апаратура за извършване на чернодробни резекции и лапароскопски операции. Фиброгастроскоп, Фиброколоноскоп, Дуоденоскоп, Холедохоскоп, Лапароскопи, Ехоендоскопия, 3D-лапароскопска апаратура, апаратура за термоаблация.

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. е от водещите хирурзи в България, Национален консултант по хирургия. От 2012 г. е Ректор е на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр.  Варна. Печели втори ректорски мандат през 2016 г. Завършва Висш Медицински Институт – Варна през 1986 г. Има магистърска степен по „Стопанско управление" (2005 г.). Придобива специалност по „Обща хирургия” (1993 г.), а впоследствие и по „Онкология” (2005 г). През 2009 г. е хабилитиран като „професор". От 2001 г. до 2010 г. е Изпълнителен директор на МБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна, а след това председател на Борда на директорите. Придобива научните степени „доктор" и „доктор на медицинските науки", като последователно защитава дисертационните трудове „Диагностика и хирургично лечение на ректалния карцином" (1998 г.) и „Нови насоки в диагностиката и лечението на колоректалния карцином" (2008 г.).

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. завършва Висш медицински институт - Варна през 1986 г., а 1995 г. придобива специалност по „Хирургия”. Завършва магистратура по „Здравен мениджмънт” през 2012 г. През 2005 г. придобива научна степен „доктор” с дисертационен труд на тема „Диагностично лечебна тактика и ND: лазер терапия в условията на остро кървене от стомашни дуоденални язви”. През 2013 г. издава хабилитационен труд „Остро кървене от гастроинтестиналния тракт. Диагностика и лечение”. Специализира в областта на миниинвазивната хирургия – ендоскопска и лапароскопска. Натрупва голям опит при ендоскопските процедури като ендоскопско премахване на жлъчни камъни, полипи на дебелото и правото черво, хранопровод, стомах, дуоденум; ендоскопско лечение при псевдокисти на панкреаса. Под негово ръководство се разкрива първото отделение в страната по еднодневна хирургия към Първа клиника по хирургия. През 2014 г. е Директор "Лечебно-диагностична дейност" на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД. От 2016 г. e назначен за Изпълнителен директор на университетската болница.

Проф. д-р Никола Колев, д.м.н. е Началник оперативно отделение. Завършва Медицина през 1998 г. в МУ- Варна. Придобива специалност по „Хирургия“ през 2003 г. Защитава дисертационен труд на тема „Клинично значение на интраоперативното маркиране на сентинелни лимфни възли при колоректален рак“. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „Рак на ректума - съвременно хирургично поведение" и след конкурс заема длъжност „професор“ към Катедра „Обща и оперативна хирургия”, а по-късно става неин ръководител. Специализира в следните насоки: висцерална хирургия, колоректална хирургия, хирургия на черния дроб, жлъчни пътища и панкреаса, онкологична хирургия, миниинвазивна, ендоскопска и лапароскопска хирургия, миниинвазивна хирургия на хранопровода, интраоперативна и ендоректална ехография, роботизирана хирургия във водещи световни центрове като Лос Анджелис, Харвардски Медицински Университет Бостън (САЩ), Берн (Швейцария), Милано (Италия), Хановер (Германия), Гьотинген (Германия), Хановер (Германия), Сеул, Южна Корея, Любляна (Словения), Берлин (Германия), Форт Лодърдейл (САЩ).

Доц. д-р Щерю Щерев, д.м. е Началник отделение по коремна хирургия към Първа клиника по хирургия. Завършва Медицина през 1984 г. в гр. Варна, придобива специалност по „Хирургия” през 1990 г. Професионалният му стаж започва като лекар по разпределение, от 1988 г. работи като лекар-ординатор в Окръжна болница – Варна. От 2006 г. заема настоящата длъжност. Въвежда лапароскопската фундопликация при хиатална херния и гастро-езофагеален рефлукс (ГЕРБ), т.нар. фундопликация. Тази операция се извършва от 2001 г., като в Първа клиника по хирургия е опериран най-големият брой болни с хиатална херния в България – над 350. Отличният опит намира изражение в защитената от него дисертация на тема „Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии“. Специализации: Курс по стомашна хирургия – Братислава, Словакия, 1996 г. Специализира лапароскопска и миниинвазивна хирургия в Хамбург, Германия 2010 г. Курс по минимално инвазивна хирургия при рак на хранопровода в Питсбърг – САЩ през 2014 г. в клиниката на водещия специалист в света в тази област Dr. James D. Luketich.

 

Лекарски състав на Първа клиника по хирургия:

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. rektor@mu-varna.bg
Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. valentin.ignatov@mu-varna.bg 
Проф. д-р Никола Колев, д.м.н. nikola.kolev@mu-varna.bg
Доц. д-р Щерю Щерев, д.м. shteriu.shterev@mu-varna.bg
 Доц. д-р Дилян Петров, д.м. dilyan.petrov@mu-varna.bg 

 Доц. д-р Антон Тонев, д.м. anton.tonev@mu-varna.bg

 Д-р Димо Димов

Д-р Мехмед Хадживели

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

Д-р Александър Златаров, д.м. aleksandar.zlatarov@mu-varna.bg 

Д-р Георги Валентинов  

Д-р Борис Андонов

Д-р Тургай Калинов

ДЕТСКА ХИРУРГИЯ:

Д-р Пламена Дренакова plamena.drenakova@mu-varna.bg

СПЕЦИАЛИЗАНТИ:

Д-р Георги Иванов, д.м. georgi.ivanov@mu-varna.bg


ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ДИЕТИКА 

Д-р Таня Кирилова, д.м.

Виж профил

Ръководител клиника: Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н

Необходими документи за хоспитализация:
Изследвания при постъпване на пациенти: спрямо изискванията на КП за индикации за хоспитализация.

Други документи при прием на пациенти: по показания за съответните заболявания.

Обучение на студенти и/или специализанти по:    

 • хирургия;
 • горна и долна ендоскопия;
 • лапароскопски операции;
 • ехографии.

​История на клиниката:
Първа клиника по хирургия е основана през 1961 г. съвместно с учредяването на Катедра по пропедевтика на хирургическите болести на базата на Хирургическото отделение на ОРКБ - Варна. Основател и първи ръководител е доц. д-р Петър Алтънков. От 1969 г. Катедрата се ръководи от проф. д-р Тотю Андреев.
В Клиниката първоначално се оформят следните звена:

 • Клиника по стомашно-чревна хирургия със Сектор по изгаряния и пластика;
 • Клиника по проктология;
 • Клиника по детска хирургия;
 • Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

Клиниката по стомашно-чревна хирургия, ръководена от доц. д-р Т. Тодоров, заедно със Сектора по изгаряния и пластика, е учредена през 1973 г. и ръководена последователно от доц. д-р Гр. Григоров, доц. д-р Т. Тодоров и доц. д-р Г. Георгиев, които по-късно придобиват научна степен „професор”. В нея работят асистентите: д-р Л. Пашев, д-р К. Трошев, д-р Т. Темелков, д-р М. Божков и д-р Д. Добрев. Първите двама са създали модерна база за изгаряния и пластична хирургия на територията на Военна болница – Варна.
Клиниката по колопроктология е създадена като сектор през 1983 г. По-късно е обособена като самостоятелна клиника и е единствена по рода си в страната. Неин ръководител е доц. д-р Т. Темелков, който работи с колегите си д-р М. Божков и д-р Р. Хубенов.
През 1968 г. като ординатор в Хирургичното отделение на Окръжна болница – Варна постъпва д-р Темелко Темелков. Той едновременно е хоноруван асистент. От избирането му за редовен асистент през 1973 г. последователно той заема ръководни постове, като ръководител Сектор по проктология (1976), Зав. клиника по колопроктология и ръководител Катедра по обща и оперативна хирургия (1988). Хабилитиран е за доцент през 1981 и за професор - 1987 г. Бил е зам. ректор 1987 - 1990 г. и ректор 1999 – 2002 г. Кандидатската му дисертация е на тема: „Хирургическо лечение на хемороидалната болест“ с ръководители проф. А. Стойчев и проф. Т. Тодоров. Докторска дисертация на тема: „Пластични и реконструктивни операции на аналния сфинктерен апарат“. Под негово ръководство са защитени две дисертации. Една от тях на проф. д-р Красимир Иванов, настоящ Ректор на Медицински университет – Варна. Съавтор е на монографии и учебници от областта на стомашно-чревната, колопроктологичната, гнойносептичната, лапароскопската и онкологична хирургия. От 1991 до 1997 г. е бил председател на Съюза на учените във Варна, а от 2002 г. е Зам. председател на Републиканското хирургическо дружество. Почетен председател е на традиционната за Варна и Клиниката по обща и оперативна хирургия, Национална конференция по колопроктология с международно участие.
Отделението по детска хирургия се създава също като сектор към Катедрата, а през 1970 г. прераства в Отделение по детска хирургия със завеждащ доц. д-р М. Генова и асистенти: д-р А. Шейтанов, д-р Д. Милева, д-р С. Петришки, д-р Д. Атанасова и д-р С. Симеонова. Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение се създава и ръководи през 1966 г. от д-р Власаки Власаков. То е първото извънстолично отделение за интензивна медицина.
От 2001 г. Първа клиника по хирургия се пребазира в Университетска болница „Света Марина“ ЕАД, където първоначално се оборудват клиниките: ОАРИЛ, оперативно отделение, стационарни отделения по обща и оперативна хирургия, а по-късно сектор по съдова хирургия, сектор по детска хирургия и сектор по ендоскопска и миниинвазивна хирургия. Секторът по ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия е създаден през 1990 г. Секторът е оборудван с ендоскопска апаратура, включваща ректосигмофиброколоноскопи, гастроскопи, бронхоскопи, холедохоскопи, нефроскоп, дуоденоскоп и ND-YAG-лазер. Извършват се диагностични изследвания на храносмилателния тракт и терапевтични миниинвазивни хирургически интервенции. От 1995 г. се осъществява миниинвазивна лапароскопска хирургия и диагностика, интраоперативна холедохоскопия с екстракция на конкременти, постоперативни папилосфинктеротомии с екстракция на конкременти и екстракция на конкременти през фистулния ход след Керов дренаж Направени са лазерни дезобструкции на обтуриращи тумори на трахеята. През последните години са внедрени и лапароскопски операции при хиатални хернии и хернии на коремната стена.
През 2006 г. към Клиниката се създава и Отделение по еднодневна хирургия с включени към него кабинети по ендоскопска и миниинвазивна хирургия. Отделението по еднодневна и ендоскопска хирургия е разположено на втория етаж на сградата и разполага с 5 легла. Отделението по еднодневна хирургия е първото отделение с подобна организация на работа в България, послужило като модел за създаването и на други такива структури в страната. Ендоскопско и функционално изследване на аноректалната област и дебелото и тънко черво, функционално изследване на стомаха, рН-метрия на стомаха и сфинктеротонометрия на аналната мускулатура. Ендоскопска флексибилна миниинвазивна хирургия на доброкачествени и злокачествени заболявания на храносмилателния тракт. Секторът по ендоскопска, лазерна и миниинвазивна хирургия е оборудван с ендоскопска апаратура, включваща ректосипиофиброколоноскопи, гастроскопи, бронхоскопи, холедохоскопи, нефроскоп, дуоденоскоп със ZOOM NBI режим и ND-YAG-лазер.
Клиниката осигурява всички необходими условия на европейско ниво за преподаване и обучение на студенти от III, IV и V курс, стажант-лекари и бакалаври по здравен мениджмънт, медицински сестри, акушерки, рентгенови лаборанти и здравни инспектори. През изминалите години Клиниката  е база за обучение, специализация и усъвършенстване на млади лекари, като преподавателите й участват в държавните изпитни комисии за придобиване на специалност по „Хирургия”.
В Първа клиника по хирургия се извършва ускорено въвеждане на модерни интернет системи за комуникации, информационно осъвременяване на научния и учебния процес. Снабдяването с модерна апаратура, особено в операционните зали, дава възможност за разширяване на обема, подобряване качеството на оперативната работа, а оттам и възможности за разширяване на научните разработки. Сътрудниците на клиниката придобиват популярност чрез участия в национални и международни прояви. Обемът на извършваните оперативни интервенции обхваща цялата спешна и планова патология на стомашно-чревния тракт – хранопроводна, стомашна, чернодробна, панкреатична и жлъчна хирургия и колопроктология. Клиниката е специализирана в оперативното лечение на карцинома на хранопровода, корозивните изгаряния на хранопровода, диафрагмалните хернии и гастроезофагеалния рефлукс, бениг-нените заболявания на хранопровода, рака на стомаха, язвената болест, рефлуксната болест на стомаха, реконструктивните операции на стомаха, резекционната хирургия при метастази на черния дроб, хирургията при рака на дебелото и правото черво и неспецифичните колити, реконструктивните операции на тазовите органи и аналния сфинктерен апарат, миниинвазивната хирургия при бенигнени колоректални образувания и спешната хранопроводна, коремна и миниинвазивна лапароскопска хирургия. Клиниката разполага с ултразвуков скенер за рутинна, интраоперативна и вътрелуменна ехография и с рН-метьр за 24-часова пехаметрия на стомаха, лечение на дифузната полипоза, функционалните заболявания на колона и ректума, аналната инконтиненция, създаване на тазови чревни резервоари и всички аноректални заболявания. В клиниката има разработени собствени оперативни методи с признати две изобретения и пет рационализации.

Друга информация:    
Първа клиника по хирургия работи по следните клинични пътеки:
26, *27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 74, 78, 89, 127, 157, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, *180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 197, 203, 212, 213, 214.1, 214.2, 224, 225

Сайт на клиниката: http://www.gisurgery.bg
Началник Клиника: Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., 052/ 978 665, e-mail: rektor@mu-varna.bg
Ръководител Катедра „Обща и оперативна хирургия”: Проф. д-р Никола Колев, д.м.н., 052/ 978 668, e-mail: nikola.kolev@mu-varna.bg
Административен отговорник на дейност по коремна хирургия: Доц. д-р Щерю Щерев, д.м., 052/ 978 656, e-mail: shteriu.shterev@mu-varna.bg
Началник Отделение по гастроентерология за ендоскопска диагностика: Д-р Таня Кирилова, д.м., 052 / 978 398
ст.м.с. Мехриджан Халид, Коремна хирургия, 052/ 978 655
ст.м.с. Светослава Янакиева, Еднодневна хирургия, 052/ 978 398
Манипулационна - 052/ 978 652; 052/ 978 304
Лекарски кабинети - 052/ 978 537; 052/ 978 657; 052/ 978 656
Приемно-консултативен кабинет – 052/ 978 647
Технически сътрудник – 052/ 978 665; 052/ 978 668, e-mail: kooh@abv.bg