Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Втора клиника по хирургия

Диагностика, консервативно и оперативно  лечение на пациенти с остри и хронични възпалителни заболявания на жлъчно – чернодробната  и панкреатичната системи.

Диагностика и оперативно лечение на заболявания на тънко и дебело черво; хемороидална болест, анални фисури и фистули.

Оперативно лечение, стадиране и проследяване на болни с  доброкачествени и злокачествени заболявания на храносмилателната система.

Втора клиника по хирургия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Клиниката е разположена на XI етаж в Болница „Света Марина“. 

Контакти

Телефони:       052 30-28-51/6

- началник клиника       - 052/978 688

- главни асистенти        - 052/978 686, 052/978 677

- дежурен лекар            - 052/978 671

- старша мед. сестра     - 052/978 680

- манипулационна         - 052/978 670

Диагностично-терапевтична дейност на клиниката е насочена към комплексното високоспециализирано обслужване на пациенти с:

Доброкачествени и злокачествени заболявания на стомашно чревния тракт;

Доброкачествени и злокачествени заболявания на черния дроб и жлъчните пътища;

Лапароскопска холецистектомия;

Заболявания на задстомашната жлеза;

Заболявания на дебелото и правото черво;

Хернии на предната коремна стена;

Заболявания на далака

Реконструктивни операции върху жлъчната система

Операции върху панкреас

Операции на храносмилателната система / стомах, тънко черво, дебело черво/

Имплантация на катетри за перитонеална диализа на пациенти с ХБН.

Доброкачествени и злокачествени заболявания на черен дроб

Заболявания на далак

Външен дренаж на жлъчните пътища

Лапароскопски оперативни интервенции

Клиниката използва разположената на територията на болницата апаратурата за образна диагностика:

Горна ендоскопия

Долна ендоскопия

Рентгенографии;

Рентгеноскопии;

Ултразвукова диагностика;

Компютъртомографска диагностика;

Магнитнорезонансна томография;

Позитронно-емисионен томограф (PET-CТ)

доц. д-р Илко Плачков, д.м.

доц. д-р Васил Божков, д.м.,    

доц. д-р Пламен Чернополски, д.м.

д-р Красимир Георгиев, 

д-р Тодор Иванов,

д-р Атанас Лисничков,

д-р Дилян Чаушев,      

д-р Янко Стефанов

д-р Вяра Драганова

д-р Дениз Ахмедов

Виж профилПроф. д-р Росен  Евгениев  Маджов, д.м.н.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
При планов прием – кръвна картина и урина
При спешен прием – изследванията се извършват в клиниката
 

Клиниката работи по следните клинични пътеки:

№ 72; №74; № 158; № 171; №173; № 175; №177; №179; №180; №181; №182; №183; №184; №185; №186; №187; №188; №189; №190; №191;

№ 195; №196; №197; №198; № 199; №203;

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Клиниката е база за преподаване и обучение на студенти по медицина (III, ІV, V и VІ курс), дентална медицина, медицински сестри и акушерки. Преподаването се осъществява чрез съвременни мултимедийни презентации, учебни филми, практически упражнения.
Специализация по обща хирургия и висцерална хирургия.
Следдипломна специализация за колеги от Североизточна България.
Обучение на докторанти от България и чужбина.

История на клиниката:     
Втора клиника по коремна хирургия е създадена към Катедрата по Хирургически Болести през 1973г. от проф. д-р Петър Червенков дмн като Клиника по Жлъчно – чернодробно хирургия.
Проф д-р Петър Червенков дмн е  ръководител на клиниката до 2000г.
През 2001г. клиниката се пребазира на територията на МБАЛ „Света Марина” като Втора Клиника по Хирургия  и разполага с 25 легла и две операционни зали.
Ръководител на клиниката в периода 2001 – 2002 г. е доц. д-р Борис Корновски  - водещ национален специалист в областта на хирургията на хранопровода и стомаха.
От 2003 г. началник на Клиниката е проф. д-р Росен Маджов дмн – специалист хирург – онколог, републикански консултант по хирургия за Североизточна България.

Друга информация:
Клиниката работи по следните клинични пътеки:
№ 31; № 33; № 156; №158; № 160; №162; №164; №165; №166; №167; №168; №169; №170; №171; №172; №173; №174; №175; №176; № 181; №182; №183; №184; № 185; №189;

Телефони:       052 30-28-51/6

- началник клиника       - 052/978 688

- главни асистенти        - 052/978 686, 052/978 677

- дежурен лекар            - 052/978 671

- старша мед. сестра     - 052/978 680

- манипулационна         - 052/978 670