Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Първа психиатрична клиника

Специализация:     
Депресивни разстройства.  Шизофрения и др. налудни разстройства. БАР. Тревожни разстройства. Невротични разстройства. Разстройства на храненето. Органични психични разстройства. Разстройства на съня.  Психични разстройства впоследствие употреба на ПАВ. Клинични проучвания на медикаменти.   

 

Пациентите за нас

Сертификат 1-Фондация „Свети Свети Константин и Елена“гр.Варна,за участие в първомартенски благотворителен базар от 1.3.2012г.
Сертификат 6  Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр.Варна от 20.12.2011г.,за участие в коледна благотворителна кампания за изделия, изработени от социално-уязвими групи
Почетен знак „Снежинка“за участие в коледен конкурс-2011г

Разположение

Първа психиатрична клиника е разположена в психиатричния блок на МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, със съответните им отделения, както следва:
Първо психиатрично отделение (Детско юношеско психиатрично отделение), разположено на първи етаж на Психиатричен блок. Отделението е разкрито с 29 легла и обслужва психиатрични пациенти - момчета и момичета на възраст от 6 до 18 години. В отделението има разкрити звена ”дневен стационар” и „училище”.
Психиатрично отделение, разположено на трети етаж на Психиатричен блок. Отделението е разкрито с 20 легла и обслужва психиатрични пациенти - жени на възраст от 18 до 65 години.
Съдебно-психиатрично отделение е разположено в сградата на психиатричните клиники към МБАЛ ”Св.Марина” - ЕАД, гр. Варна, в лявото крило, на 3 етаж и се състои от: Два лекарски кабинета. Кабинет “Старши медицински специалист”. Кабинет “Медицински специалисти” и стая за възстановяване. Манипулационна. Болнични стаи, три от които обособени като ”Сектор с повишена сигурност и зависимост от грижи”. Стая за разпределение на храната на пациентите. Столова. Клуб за пациентите. Санитарни помещения. Създадени са възможности за комуникация с всички структури на лечебното заведение.
Дневният стационар се намира в сградата на ДКЦ „Света Марина“ЕООД- Варна, в Зона за обществено – обслужващи дейности със седалище гр.Варна,ул. "Христо Смирненски“1

Контакти

доц. д-р Коралия Тодорова, д.м. – сл.тел. 1787, д-р Петър Петров, д.м. – сл.тел.1472

Уникални услуги:     
Диагностика и лечение на зависимости и на коморбидни разстройства. Индивидуална и екипна супервизия. Индивидуална и групова психодинамична терапия. Психосоциални интервенции. 

Диагностична дейност:     
В клиниката се  ползват модерните диагностични методи в психиатрията  вкл. скали като MINI, клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота. Прилагат се и всички достъпни инструментални диагностични методи, като КТ, ЯМР и всички други с които разполага МБАЛ”Св.Марина”   

Терапевтична дейност:     
Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия, електроконвулсивна терапия  и пр..      

Диспансерна дейност:     
Диспансеризират се пациенти с диагнози


ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ до 18 години


Код МКБ 10

Заболявания

F 20.0Параноидна шизофрения
F 20.1Хебефренна шизофрения
F 20.3Недиференцирана шизофрения
F 20.4Постшизофренна депресия
F 20.5Резидуална шизофрения
F 20.6Обикновена шизофрения
F 20.8Друга шизофрения
F 30Маниен епизод
F 31Биполярно афективно разстройство
F 32Депресивен епизод
F 33Рекурентно депресивно разстройство
F 40Фобийни тревожни разстройства
F 41Други тревожни разстройства
F 42Обсесивно-компулсивно разстройство
F 44Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45Соматоформни разстройства
F 48Други невротични разстройства
F 84Генерализирани разстройства в развитието.
F 90Хиперкинетични разстройства
F 98Други поведенчески и емоционални разстройства с начало,

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ над  18 години


Код МКБ 10

Заболявания

F 20.0Параноидна шизофрения
F 20.1Хебефренна шизофрения
F 20.3Недиференцирана шизофрения
F 20.4Постшизофренна депресия
F 20.5Резидуална шизофрения
F 20.6Обикновена шизофрения
F 20.8Друга шизофрения
F 30Маниен епизод
F 31Биполярно афективно разстройство
F 32Депресивен епизод
F 33Рекурентно депресивно разстройство
F 40Фобийни тревожни разстройства
F 41Други тревожни разстройства
F 42Обсесивно- компулсивно разстройство
F 44Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45Соматоформни разстройства
д-р Коралия Тодорова, д.м.
д-р Аделина Джорджанова
д-р Светлин Върбанов 
 
доц. д-р Коралия Тодорова, д.м.
 

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
ПКК, биохимия, урина

Други документи при прием на пациенти:     
Направление за хоспитализация

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Студентите по медицина, дентална медицина, факултет по обществено здраве и медицински колеж - Варна.
Провежда се    следдипломна квалификация на лекарите и психолозите  по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др. Важна част от следдипломната квалификация е дългогодишната съвместна работа с швейцарска психиатрична болница и свързаните с това учебни стажове, тренинги, курсове и др. провеждани в Швейцария и България. Голямата част от лекарите, психолозите, социалните работници и сестрите са практикували в швейцарската клиника.     

доц. д-р Коралия Тодорова, д.м. – сл.тел. 1426, д-р Петър Петров, д.м. – сл.тел.1472,