Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Дневен стационар към отделение за детско - юношеска психиатрия

Осигурява полудневно лечение на лица с психични заболявания, без психомоторна възбуда или висок суициден риск  от 18 – 65 год.  възраст

Специализация:     
Лечение на лека и умерена депресия, биполярно афективно разстройство, тревожни разстройства - паническо разстройство, натрапчивости, фобии, генерализирана тревожност, реакции на стрес, психосоматични разстройства, шизофрения и зависимости

Пациентите за нас

Сертификат 1-Фондация „Свети Свети Константин и Елена“ гр.Варна,за участие в първомартенски благотворителен базар от 1.3.2012г.
Сертификат 6  Фондация „Свети Свети Константин и Елена“гр.Варна от 20.12.2011г.,за участие в коледна благотворителна кампания за изделия ,изработени от социално-уязвими групи
Почетен знак „Снежинка“за участие в коледен конкурс-2011г.

Дневен стационар към отделение за детско - юношеска психиатрия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Дневният стационар се намира в сградата на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД - Варна, в Зона за обществено – обслужващи дейности със седалище гр.Варна, ул.Христо Смирненски“1

Контакти

Д. Хрусафов,ас.; Д-р Т. Радева - 052/978-791
Манипулационна:052/978-402
E-mail:dn_stacionar_vn@abv.bg

Уникални услуги:     
Метакогнитивна терапия, социални и здравни беседи, музикотерапия, мускулна релаксация, занимания с компютър
Структура на отделението     Болнична структура за дневни грижи - 15 легла

Диагностична дейности:     
Рутинен цялостен статус, параклиничен минимум, необходими инструментални изследвания и консултации с други специалисти, психиатрично - диагностично интервю, оценки на проследяване и протичане, оценка на риска, психологична диагностика

Терапевтична дейност:     
Медикаментозно лечение със съвременни средства, психотерапия, метакогнитивна терапия, трудотерапия, музикотерапия, арт-терапия, лечебна гимнастика с рехабилитатор


 

Специалистите са включени в международни изследователски проекти в областта на диагностиката и лечението на психичните разстройства
Д-р Д. Хрусафов,ас.;Д-р Т. Радева
Виж профилД-р Деян Хрусафов,ас.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Клинико - лабораторни изследвания

Други документи при прием на пациенти:     
Лична карта, Направление за хоспитализация, ЛАК

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Медицина, Дентална медицина,Факулет по обществено здраве и Медицински колеж Варна. Провежда се след дипломна квалификация на лекарите и психолозите по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др.

История на отделението:     
Дневният стационар е разкрит през 1988г.  като звено за полустационарна психиатрична помощ в системата на психиатричните клиники към МБАЛ “Св.Марина“ ЕАД гр.Варна.    

Друга информация:     
Дневният стационар не работи по клинични пътеки. В Дневния стационар се извършва  изследователска и учебна дейност и съвместни проекти със сдружения с нестопанска цел.

Д. Хрусафов,ас.; Д-р Т. Радева - 052/978-791
Манипулационна:052/978-402
E-mail:dn_stacionar_vn@abv.bg