Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Отделение по психиатрия

Лечение на терапевтично - резистентни случаи. Лечение на коморбидности.
Специализация:     
Депресивни разстройства.  Шизофрения и др. налудни разстройства. БАР. Тревожни разстройства. Невротични разстройства. Разстройства на храненето. Органични психични разстройства. Разстройства на съня.  Психични разстройства впоследствие употреба на ПАВ. Клинични проучвания на медикаменти.   Експертна съдебно - психиатрична дейност.

Отделение по психиатрия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Отделението е разположено в сградата на психиатричните клиники към МБАЛ ”Св.Марина” - ЕАД, гр. Варна, в лявото крило, на ІV етаж и се състои от:

  • Два лекарски кабинета.
  • Кабинет “Старши медицински специалист”.
  • Кабинет “Медицински специалисти” и стая за възстановяване.
  • Манипулационна.
  • Болнични стаи, три от които обособени като ”Сектор с повишена сигурност и зависимост от грижи”.
  • Стая за разпределение на храната на пациентите.
  • Столова.
  • Клуб за пациентите.
  • Санитарни помещения.

Създадени са възможности за комуникация с всички структури на лечебното заведение.

Контакти

Доц. д-р Коралия Тодорова, д.м. – сл.тел. 052/978426
ст.м.с. Даниела Йорданова– сл.тел.052/978459
манипулационна – сл.тел. 052/978460
трудотерапия – сл.тел.052/978797
соц.работник – сл.тел.052/978448

Диагностична дейност:     
В отделението  се  ползват модерните диагностични методи в психиатрията  вкл. скали като MINI,   клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота. Прилагат се и всички достъпни инструментални диагностични методи, като КТ, ЯМР и всички други с които разполага МБАЛ”Св.Марина”             

Терапевтична дейност:     
Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия, електроконвулсивна терапия  и пр..                  
                         
Диспансерна дейност:     
Диспансеризират се пациенти с диагнози
ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ до 18 години


Код МКБ 10

Заболявания

F 20.0Параноидна шизофрения
F 20.1Хебефренна шизофрения
F 20.3Недиференцирана шизофрения
F 20.4Постшизофренна депресия
F 20.5Резидуална шизофрения
F 20.6Обикновена шизофрения
F 20.8Друга шизофрения
F 30Маниен епизод
F 31Биполярно афективно разстройство
F 32Депресивен епизод
F 33Рекурентно депресивно разстройство
F 40Фобийни тревожни разстройства
F 41Други тревожни разстройства
F 42Обсесивно-компулсивно разстройство
F 44Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45Соматоформни разстройства
F 48Други невротични разстройства
F 84Генерализирани разстройства в развитието.
F 90Хиперкинетични разстройства
F 98Други поведенчески и емоционални разстройства с начало,

ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ над  18 години

Код МКБ 10

Заболявания

F 20.0Параноидна шизофрения
F 20.1Хебефренна шизофрения
F 20.3Недиференцирана шизофрения
F 20.4Постшизофренна депресия
F 20.5Резидуална шизофрения
F 20.6Обикновена шизофрения
F 20.8Друга шизофрения
F 30Маниен епизод
F 31Биполярно афективно разстройство
F 32Депресивен епизод
F 33Рекурентно депресивно разстройство
F 40Фобийни тревожни разстройства
F 41Други тревожни разстройства
F 42Обсесивно- компулсивно разстройство
F 44Дисоциативни /конверсионни/ разстройства
F 45Соматоформни разстройства

според  инструкции на МЗ с постоянно местоживеене в област Варна.
2. Диспансеризират се пациенти с диагнози посочени в т.1, пенсионирани от психиатричен ТЕЛК.
3. Диспансеризират се пациенти с диагнози от т.1 приети на принудително и задължително лечение в клиниките на Направление психиатрия.

ЕКТ

ЕкипътВиж профилначалник

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
ПКК, биохимия, урина

Други документи при прием на пациенти:     
Направление за хоспитализация

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Студентите по медицина, дентална медицина факултет по обществено здраве и медицински колеж - Варна.
Провежда се    следдипломна квалификация на лекарите и психолозите  по утвърдени програми според най-съвременна информация под форма на лекции, тренинги, супервизии и др. Важна част от следдипломната квалификация е дългогодишната съвместна работа с швейцарска психиатрична болница и свързаните с това учебни стажове, тренинги, курсове и др. провеждани в Швейцария и България. Голямата част от лекарите, психолозите, социалните работници и сестрите са практикували в швейцарската клиника.   

Доц. д-р Коралия Тодорова, д.м. – сл.тел. 052/978426
ст.м.с. Даниела Йорданова– сл.тел.052/978459
манипулационна – сл.тел. 052/978460
трудотерапия – сл.тел.052/978797
соц.работник – сл.тел.052/978448