Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Втора психиатрична клиника

Лечение на коморбидности, лечение на зависимости, лечение на терапевтичнорезистентни случаи.

Специализация:    
Депресия, шизофрения, мания, невротични и тревожни разстройства, анорексия и булимия, разстройства на съня, когнитивни разстройства, зависимости. Клинични проучвания на медикаменти.

Втора психиатрична клиника.jpg 27.03.2017г.

Разположение

В сградата на Направление „Психиатрия“

Контакти

Доц. Кожухаров,д.м. - сл. тел. 052/978497

Уникални услуги:     
Диагностика и лечение на зависимости и на коморбидни разстройства. Индивидуална и екипна супервизия. Индивидуална и групова психодинамична терапия. Психосоциални интервенции.

Диагностична дейност:     
в клиниката се използват модерните диагностични методи в психиатрията – структурирано и полуструктурирано психиатрично интервю, MINI, голям брой клинични самооценъчни и оценъчни скали за всички основни психиатрични диагнози, скали за оценка на агресия и суициден риск, скали за социално функциониране и качество на живота. Прилагат се и всички достъпни инструментални диагностични методи, като КТ, ЯМР и др. Диагнозите се поставят по МКБ 10 и DSM – ІV.

Терапевтична дейност:     
Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – единична и групова, терапевтично мильо, психосоциални интервенции, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия. По строги индикации се прилага и електрошоково лечение.

Апарат за кръвно налягане, АМБУ

Лекарският екип е включен в международни изследователски проекти в областта на епидемиологията, диагностиката и лечението на психичните разстройства.
доц. Хр. Кожухаров,д.м.,
д-р Хр. Бояджиев,
д-р Д. Караджова
д-р П. Шопова,
д-р Д. Хрусафов,
д-р Св. Милчева,
д-р Апостолов,
д-р Симеон Трендафилов,
д-р Полета Камилова
Виж профилРъководител „Втора психиатрична клиника“ - доц. Христо  Василев Кожухаров, д.м.

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
кр. картина, биохимия, урина

Други документи при прием на пациенти:     
Направление за хоспитализация, лична карта

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Обучението на студентите по медицина, колежаните, както и следдипломната квалификация на лекарите и психолозите се провежда по изготвени от началника на клиниката програми, включващи най-съвременна информация във форма на лекции, тренинги, супервизии и др. Важна част от следдипломната квалификация е дългогодишната съвместна работа с швейцарска психиатрична болница и свързаните с това учебни стажове, тренинги, курсове и др. провеждани в Швейцария и България. Голямата част от лекарите, психолозите, социалните работници и сестрите са практикували в швейцарската клиника.

Доц. Кожухаров,д.м. - сл. тел. 052/978497