Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Второ отделение по психиатрия

Пациентите за нас

Сертификат 1. Фондация „Св.св.Константин и Елена“ гр. Варна за участие в първомартенски благотворителен базар (01.03.2012г);
Сертификат 6. Фондация „Св.св.Константин и Елена“ гр. Варна за участие в коледен благотворителен базар (02.12.2011г);

Второ отделение по психиатрия.jpg 27.03.2017г.

Разположение

На втори етаж в Психиатрия към МБАЛ“Св. Марина“
гр. Варна, ул.“Хр. Смирненски“ 1

Контакти

052/978-470;
ст.мед.сестра Теодора Радева 052/978-441, 
е-mail: yanka_petrova57@abv.bg;
052/978-496,

Диагностична дейност:     
Рутинен цялостен статус и параклиничен минимум; необходими изследвания и консултации с други специалисти психиатрично и диагностично интервю; оценка на проследяване  и протичане; психологична диагностика;

Терапевтична дейност:     
Медицинско лечение със съвременни средства; психотерапия; трудотерапия; лечебна гимнастика с рехабилитатор; социална дейност;

Диспансерна дейност:    
да

Специалистите са включени в международни изследвания и проекти в областта на диагностиката и лечението на психичните заболявания;Началник на отделението д-р Христо Добрев Бояджиев

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:     
Клинично-лабораторни изследвания

Други документи при прием на пациенти:     
Направление за хоспитализация, лична карта и ЛАК

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Обучение на студенти „Медицина“, „Дентална медицина, „Факултет по обществено здраве“, Медицински колеж; следдипломна квалификация на лекари и психолози по утвърдени програми, според най-съвременни информации, под форма на лекции, тренинги и супервизии;

История на клиниката:     
Отделението е открито на 01.01.2001г.

052/978-470;
ст.мед.сестра Теодора Радева 052/978-441, 
е-mail: yanka_petrova57@abv.bg;
052/978-496,