Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Дейност наркология

Дейност наркология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

В сградата на Направление „Психиатрия“

Контакти

Доц. д-р Кожухаров - сл. тел. 052/978497,
д-р Милчева – сл. тел. 052/978425,  моб. тел. 0889402491
ст.м.сестра Анна Козарова - сл.тел. 052/978489
манипулационна и лекарски кабинет – тел. 052/978486

Уникални услуги:    
Детоксификация при зависимости, кризисни интервенции, лечение на коморбидни пациенти със зависимости.

Доц. д-р Хр. Кожухаров,  
Д-р Св. Милчева,
д-р Симеон Трендафилов 
д-р Полета Камилова
Виж профилРъководител „Втора психиатрична клиника“ - доц. д-р Христо Кожухаров

Необходими кл.изследвания при постъпване на пациенти:    
кр. картина, биохимия, урина

Други документи при прием на пациенти:    
Направление за хоспитализация

Обучение на студенти и/или специализанти по:    
Мед. сестри и лекари

История на клиниката:    
Отделение за зависимости е създадено през 1999 год. по модел на Швейцарската болница в град Лийстал

Доц. д-р Кожухаров - сл. тел. 052/978497,
д-р Милчева – сл. тел. 052/978425,  моб. тел. 0889402491
ст.м.сестра Анна Козарова - сл.тел. 052/978489
манипулационна и лекарски кабинет – тел. 052/978486