Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт


Отделение по кожни болести и венерология

Поставяне на екзактна диагноза и етиологично изясняване на кожните заболявания и прилагане на целенасочено, комплексно лечение на пациентите
Специализация:     Дерматология и венерология

Отделение по кожни болести и венерология.jpg 27.03.2017г.

Разположение

Едната част на отделението се намира в сградата на Инфекциозна клиника /МБАЛ „Св. Анна“ -Варна/- трети етаж, другата част- в МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД- Варна- в ниското тяло на сградата.

Контакти

Нач.отделение: тел.052/978 723,  dermatology_skin@abv.bg GSM 0988895902
лекарски кабинети: 052/ 978 723 и 978 638
ст.м.с.: 052/978 638, dermatology5730@abv.bg

Диагностична дейност:     
В отделението се извършват всички клинико-лабораторни, бактериологични, вирусологични и серологични изследвания, като се използват клинична и вирусологична лаборатории към МБАЛ „ Св. Марина“ ЕАД, хистологини изследвания на казусни дерматологични  случаи чрез хистопатолгична лаборатория към болницата, както и имунологични изследвания при кожни заболявания, осъществявани с помощта на имунологичната лаборатория към болницата. Отделението има възможности за микроскопска и културелна  диагностика на микотичните  /гъбичкови/ заболявания на кожата, както и за биопсиране на кожа с хистологично
 изследване при неясни дерматологични картини и по-рядко срещани кожни заболявания.
 
Терапевтична дейност:     
Използват  се съвременни методи на медикаментозна терапия на кожните болести, съобразени с познанията на съвременната дерматология, с нови методики и лекарствени средства, предлагани от водещи в световен мащаб дерматолози и  приети у нас консенсуси / за уртикария и псориазис/. Използуват се и други лечебни възможности:
електрокоагулация на брадавици и малки кожни образувания ; химиодеструкция на малки кожни образувания и брадавици, лечение на акне и псориазис с фото-физиотерапия, лечение на акне и алопеции с дарсонвал, прилагане на лазерна  техника при венозни улкуси и др. дерматози.

Диспансерна дейност:     
Води се диспансеризация съобразно инструкциите на МЗ

Електрокоагулатор, дарсонвал, хелий-неонов лазерен апарат, кварцови лампи

д-р Павлов
доц.д-р Рачева,д.м.
д-р Славова
д-р Стоянова
Виж профилНачалник Отделение по кожни болести и венерология при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД-Варна и Ръководител Катедра по дерматология и венерология при МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна:
д-р Стоян Павлов    
тел. 978723,  e-mail  dermatology_skin@abv.bg

Други документи при прием на пациенти:     
Лична карта, рецептурна книжка, епикризи от пролежавания в други отделения

Обучение на студенти и/или специализанти по:     
Обучение по дерматология и венерология на:
на студенти - отделението е база  на МУ Варна за обучение по специалностите медицина и дентална медицина, мед.сестри и акушерки - бакалаври
на специализанти  - лекари, специализиращи дерматолгия и венерология и лекари по обща медицина – модул „дерматовенерология“ . Обучението се провежда  по съвременни програми. Отделението има възможности да ползва компютърни програми по диагностика и терапия на кожните болести на световно ниво, както и да ползва съвременна литература.

История на клиниката:     
Отделението е правоприемник на Клиниката по кожни и венерически болести. След реорганизация през м. февруари, 2011г., то е  базирано  на територията на МБАЛ „Св. Марина“ и  в сградата на Инфекциозна клиника. Разполага с леглови фонд и два приемно-консултативни кабинета.

Друга информация:     
Работи се по пет клинични пътеки: тежко протичащи бактериални инфекции на кожата, тежко протичащи булозни дерматози, кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити, тежко протичащи форми на псориазис,обикновен, артропатичен, еритродермии. Работи се по програма за лечение на псориазис с биологчини медикаменти.

Нач.отделение: тел.052/978 723,  dermatology_skin@abv.bg GSM 0988895902
лекарски кабинети: 052/ 978 723 и 978 638
ст.м.с.: 052/978 638, dermatology5730@abv.bg