Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 07.06.2017

  МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА търси да назначи „медицински сестри“

  МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА търси да назначи „медицински сестри“ в следните структури:

  1. Клиника по пневмология и фтизиатрия - 2 длъжности;

  2. Първа клиника по нервни болести - 3 длъжности;

  3. Клиника по ендокринология и болести на обмяната - 3 длъжности;

  4. Клиника по нефрология - 3 длъжности;

  5. Втора клиника по нервни болести - ОИЛНБ - 3 длъжности;

  6. Втора клиника по кардиология - инвазивна - 3 длъжности.

  Изисквания:
  - Диплома за завършено висше образование, специалност „Медицинска сестра“
  - Креативна, комуникативна и отговорна личност;
  - Умения за работа в екип;
  - Компютърна грамотност - предимство.