Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

  • 10.10.2017

  МУ-Варна участва в тринадесетата световна среща на българските медии

  Делегация на Медицински университет – Варна участва в 13-тата световна среща на българските медии, която се проведе от 4 до 8 октомври 2017г. в Кишинев, Молдова. Срещата, която се организира ежегодно от Българска телеграфна агенция (БТА) събра тази година освен журналисти, издатели, писатели и общественици от целия свят, също и ръководствата на 7 български университета и представители на МОН. Зам. ректорът на МУ-Варна проф. Тодорка Костадинова участва в дискусия, посветена на висшето образование в България, а Велина Марковска и Ивелина Фесчиева представиха институционалните медии в панела: „Ролята на медиите за един по-образован свят“. Всички събития на срещата бяха заснети от видеооператора на MU-Vi.tv Лазар Еленков.

   

  Ректорските ръководства дискутираха теми, посветени на висшето образование в България и реализацията на младите специалисти след завършване. По време на срещата доц. Мария Фъртунова - директор, Дирекция „Висше образование” в МОН обяви, че най-ниска безработица и най-висока степен на приложение на висшето образование в България се отчита в професионалните направления медицина, дентална медицина и фармация, следвани от военно дело и IT специалностите. Образованието и бизнесът – за икономика, базирана на знанието и новите платформи на образованието бяха другите теми, които обсъдиха участниците по време на срещата в Кишинев. Заместник - ректорът на МУ-Варна проф. Тодорка Костадинова каза: „Самият факт, че толкова добре се реализират всички медицински специалисти – лекари, дентални медици, фармацевти, медицински сестри е доказателство за това, че българското медицинско образование е  конкурентноспособно и е на високо ниво.“ Проф. Костадинова призова всички български медии по света да съдействат за мобилността на преподаватели и студенти и за отразяване на  постиженията на българските учени.

  Другите участници в панела, посветен на висшето образование в България бяха  проф. д-р Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет, проф. д-р Людмил Георгиев от Нов Български Университет, проф. д-р Пламен Илиев, ректор на Икономически университет – Варна, доц. д-р Иван Марчевски – ректор на Стопанска академия „Д.А.Ценов” – Свищов, проф. д-р Христо Бонджолов – ректор на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, проф. д-р Велизара Пенчева – ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев” и  проф. д.н.т. Христо Белоев - председател на ОС, Русенски университет„Ангел Кънчев”.

  В последния пленарен ден, посветен на ролята на медиите за един по-образован свят, Велина Марковска представи важната роля на медийните продукти на МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна – интернет сайт, официални страници в социалните медии и университетската телевизия като източник на достоверна и точна информация по въпроси, свързани с медицината, здравеопазването и медицинското образование в България и надежден партньор на печатните и електронни медии в ежедневната им работа. Ивелина Фесчиева представи програмните блокове на MU-Vi.tv и отбеляза, че телевизията на МУ-Варна е насочен към две аудитории – към лекари, студенти и специализанти и към пациентите. Тя посочи различните рубрики спрямо двете публики и посочи, че важен акцент са лекциите по български език, предназначени за чуждестранните студенти в университета, тъй като след третата година техните практики се провеждат в български болници.

  Участници в срещата бяха представители на национални електронни и печатни медии от България, както и български медии от САЩ, Канада, Австрия, Италия, Гърция, Чехия, Холандия, Молдова, Румъния, Кипър, Испания, Украйна и др.

  В рамките на форума всички участници присъстваха на официалното откриване на втория пресклуб на БТА извън пределите на България в Тараклия от президента на Молдова г-н Игор Додон, вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова и генералния директор на БТА г-н Максим Минчев, както и на вълнуващата церемония по подписване на тристранния договор за консорциум между Тараклийския университет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Русенския университет „Ангел Кънчев”.