Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

    • 23.04.2018

    Трети Национален конгрес по орална и лицево-челюстна хирургия с международно участие