Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

Проф. Д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н.

Валентин Христофоров Икономов.png 27.03.2017г.

Проф. д-р Валентин Христофоров Икономов, д.м.н.ръководител на клиниката от 2006 г.
Квалификация.
Специалности: Вътрешни болести 1991 г. и Нефрология 1993 г.
Роден в гр. Варна на 26 май 1958 г. Завършил медицина през 1985 г. в МУ – Варна.
Специализирал в Лудвиг-Максимилиан Университет - Мюнхен при проф. Гурланд и при проф. Рикер 1999-1991 г; в Свободен университет – Берлин в Клиника по трансплантология при проф. Оферман и проф. Дистлер 1994-1995 г.; в Технически университет на Норд-Рейн-Вестфалия - Аахен, при проф. Хелмут Ман и проф. Зиберт 1995-2001 г. Член на водещите международни организации по нефрология, диализа, трансплантация и изкуствени органи. Член на управителни съвети в международни и национални организации по нефрология. Член на международни академични и научни институти. Член на редакционните съвети на международни и национални научни списания. Съавтор на чуждестранни учебници по нефрология. Главен редактор на българо-германското списание „Варненски нефрологичен форум”. Редактор на монографии по нефрология
Придобита научни степени и звания: от 1994 г. - доктор по медицина; от 2004 г. – доцент по нефрология; от 2010 г. - доктор на медицинските науки; 2012 г. – професор по нефрология.
Интереси в областта на всички форми на заболяване на бъбреците; лечение на автоимунните заболявания и на сателитни гломерулопатии, диализно лечение, перитонеална диализа, хемодиафилтрация, методите за афереза и имуноадсорбция при автоимунни и обменни заболявания, хемоперфузия при екзогенни и ендогенни интоксикации, интензивна нефрология,  биологичната съвместимост на мембрани за диализа; стерилните разтвори за диализа; тестване качествата на мембрани за диализа, протеинните профили в урината при бъбречни заболявания, протеинни профили при диализни мембрани, изкуствени органи, бъбречна трансплантация и следтрансплантационно наблюдение.