Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

а   б   в   г   д   е   ж   з   и   й   к   л   м   н   о   п   р   с   т   у   ф   х   ц   ч   ш   щ   ъ   ь   ю   я  

Проф. Д-р Радослав Стоянов Радев, д.м.

Радослав Стоянов Радев.jpg 27.03.2017г.

Име: Радослав Стоянов Радев
Година на раждане: 12.07.1953
Място на раждане: гр. Бяла, Русенски окръг
Семеен статут: женен
Настояща месторабота:  Началник клиника по Гръдна хирургия - УМБАЛ “Св. Марина"– Варна; Декан на Факултет Медицина, МУ-Варна

Образование:

 • Средно образование - Математическа гимназия – гр. Русе-1971г.
 • Висше образование - Медицинска академия гр. София – 1973г.-1979г.

Професионален път :

 •  Хирургическо отделение, ОРБ-Толбухин -1979-1981г.
 • Хирургически кабинет, Поликлиника гр. Девня -1981-1983г.
 • Асистент в клиника по Сърдечно-съдова хирургия, МУ-Варна-1983г.
 • Старши асистент в Клиника по Гръдна хирургия, МУ-Варна -1986
 • Главен асистент в Клиника по Гръдна хирургия, МУ-Варна -1989г.

Специалност:

 • Специалност по Хирургия -1986г.
 • Специалност по Гръдна хирургия -2001г.

Специализации: Специализация по Сърдечна хирургия, Медицинска академия-София – 1984г.
Научна степен: Защитена Научно-образователна степен "Доктор" -2000г.
Научно звание: Доцент – 2004г.   Професор – 2013г.
Чужди езици: Английски, Руски
Компютърна грамотност: На професионално ниво.
Участие в органи на управление на МУ-Варна:

 • Член на онкологичен комитет – УМБАЛ  "Св. Марина"-Варна
 • Член на Академичен съвет на МУ- Варна
 • Декан на Факултет по Медицина – МУ- Варна

Участие в Национални и международни конгреси и публикации – над 80;
Членство в професионални и научни организации:

 • Член на Българско хирургическо дружество
 • Член на БЛС/ Български лекарски съюз /
 • Член на Управителния съвет, РК-Варна
 • Член на Съюза на учените в България
 • Член на УС на БАГССХ/Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия /.
 • Член на Е. А. Е.S / Европейска Асоциация по Ендоскопска хирургия /
 • Член на European Society of Thoracic  Surgeons / Европейска Асоциация пo Гръдна хирургия /
 • Член на ЕТА / Европейска  Тироидна  Асоциация /

 

Адрес:  УМБАЛ „ Св. Марина „- Варна , Бул. „ Хр. Смирненски „ № 1
Тел. 052/978-644
Email- radevr@hotmail.com; radevr@gmail.com