МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Централна стерилизационна база

Акредитационна оценка: отлична
Завеждащ ЦСБ:
Завеждащ ЦСБ Краса Йорданова Вълканова
Апаратура: 2 бр. парни стерилизатори - 6 СЕ; 1бр. комбиниран стерилизатор за пара +формалдехид – 12 СЕ; 1бр. плазмен стерилизатор - 450 л; 1 бр. миялна машина за инструменти; 2 бр. ултразвукови вани за почистване на инструменти
История на клиниката: Открита е през 1995 г. с дарение на швейцарския Червен кръст, обновена и дооборудвана през 2005 и 2009 г.
Разположение на клиника/отделение: Разположена е на партерния етаж на МБАЛ „Св. Марина“
За контакти: 052/978 676 – завеждащ ЦСБ
052/978 395 - зала