Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Кратка история

Няколко години след създаването на Висшия медицински институт във Варна възниква идеята за изграждане на собствен медицински корпус. Идейният проект предвижда да има хирургичен корпус и главен блок. Архитектурният план е заимстван от френски здравни заведения. На 6 юни 1970 г. е направена първата копка. На 28 декември 1986 г. е предадена окончателно за експлоатация като Институтска клинична болница. Главен лекар е доц. д-р Христо Ганчев. От декември 1990 до февруари 1995 г. главен лекар е доц. д-р Иван Гълъбов. От 1995 г. болницата се именува Варненска университетска болница. През периода 1995 - 2001 г. неин главен лекар и изпълнителен директор е проф. д-р Красимира Кисьова. През периода 2001 - 2010г. изпълнителен директор е проф. д-р Красимир Иванов. От 2010 г. до 2016г. Изпълнителен директор на МБАЛ „Св. Марина” е проф. д-р Жанета Георгиева, дм. Приоритет на нейния екип е утвърждаване позицията на болницата като лидер в региона и в страната и като център за университетско медицинско образование.

От 2016г. Изпълнителен директор е Проф.д-р Валентин Игнатов, дм 

Понастоящем Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ ЕАД – Варна е най-големият диагностично-лечебен и консултативен университетски болничен комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна, който разполага с над 1300 легла, най-модерна апаратура и висококвалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти.