МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Дейност по ангиографска и инвазивна кардиология и интервенционална неврология

Ръководител дейност по ангиография, интервенционална кардиология и интервенционална неврология  при МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна: Д-р Веселин Вълков -
Ръководител на дейност по ангиография, интервенционална кардиология и интервенционална неврология към Първа клиника по кардиология с ИКО
Кратка творческа автобиография: Завършва медицина в Медицински университет-гр.Варна през 1994 г. Придобива специалности „Вътрешни болести”, „Кардиология” и сертификат за професионална квалификация по „Интервенционална кардиология”.
Специализира интервенционална кардиология в Университетска болница „Хадаса”, Ерусалим-Израел под ръководството на проф. Мервин Готсман.
Обучение по транскатетърно имплантиране на аортни клапи в Университетска болница „Шарите”-Берлин под ръководството на проф. Карл Щангел.
Преминал краткосрочни обучения в областта на кардиологията и интервенционалната кардиология във водещи клиники в Германия, Австрия,Чехия и Швейцария
Членува в Дружество на кардиолозите в България, Българско дружество по интервенционална кардиология, Американо-австрийска фондация.
Водещи специалисти в клиниката: д-р Веселин Вълков, д-р Добрин Калчев, д-р Атанас Костадинов
Специализация:  
Апаратура: SIEMENS Artis Zee : Последно поколение дигитален ангиограф с богати  възможности за диагностика и лечение на съдови заболявания на сърце, мозък и периферни съдове, както и 3D изображения на различни съдови области.
Уникални услуги: 1.Диагностика и лечение на исхемична болест на сърцето ( остър миокарден инфаркт, нестабилна ангина пекторис, стабилна ангина пекторис ): коронарна ангиография и имплантиране на коронарни стентове.
2. Стентиране на каротидни артерии
3.Стентиране на бъбречни артерии
4.Стентиране на периферни съдове
5.Транскатетърно имплантиране на аортни клапи
За контакти: vd.valkoff@abv.bg     GSM: 0889 232505