Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Клинични изпитвания

На вниманието на Договорно-изследователските организации:
В изпълнение на чл. 87, ал. 3 от ЗЛПХМ ви уведомяваме, че на задължително предварително одобрение от Изпълнителния директор на болницата ще подлежат всички нови клинични проучвания на територията на болницата.(Свалете Образец на Молба за съгласие).
Задължителното изискване преди започване на договаряне с юридическия отдел ще важи за всички настоящи и бъдещи партньорски Договорно-изследователски организации.
За този вид одобрение на клиничните изпитвания и научни медицински изследвания, ДИО ще бъдат своевременно уведомявани.

Oт 01.03.2016г. местната Комисия по етика при МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна, работи в нов състав.
В тази връзка имайте предвид в аванс следното правило възприето от комисията, касаещо независимите лица за контакт за участниците в изпитвания, респ. за формулярите за информирано съгласие: Основното лице за контакт е Председателя на комисията, а само в случаите когато самия председател е член на изследователския екип, то лицето за контакт е Заместник-председателя на комисията.

Правилник за провеждане на клинични проучвания

Ценова листа при провеждане на клинични проучвания

Контакти:
Председател- Проф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м.н. - тел. 052/978-338
Заместник-председател-  Доц. д-р Христо Кожухаров, д.м. - тел 052/978-497

Длъжностно лице с координираща роля - за съдействие и запитвания:
Христофор Зюмбюлски - Администратор по клинични изпитвания
етаж 1-ви (до дежурен лекар на рентген)
тел. 052/978-819
тел: 052/30-28-51 (до 55) – централа/ вътр. 819
е-mail: admin_ct@mail.bg