Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Текущи проекти

Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве  на  българските граждани“, Проект „Нови възможности за качествени и модерни услуги за  хората с психичниразстройства в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД,  Варна