Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Ръководство

Съвет на директорите


Проф. д-р Красимир Иванов
Председател

Проф.д-р Валентин Игнатов
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Проф. д-р Вилиян Платиканов
Член на съвета на директорите
 
 

Изпълнителен директор

Проф.д-р Валентин Игнатов, дм
За контакти:
тел: 052/ 30-28-75
факс: 052/ 30-28-74
Е-mail: officeub@mail.bg

                                                                                                                      

                                                    

 
Заместник директори
 

проф. д-р Силва Андонова, дмн

Директор "Лечебно-диагностична дейност"

доц. д-р Йордан Радков, д.м.

Директор Лекарствена политика и контрол на лекарствата и медицинските изделия

Марта Дракова 

Директор "Икономическидейности"
   

 

                      
 

Медицински съвет

Диагностично-лечебната дейност на МБАЛ "Св. Марина" ЕАД се ръководи от Медицински съвет, оглавяван от Изпълнителния директор с помощта на комисии. На своите съвещания съвета обсъжда дейността на болничните структури и набелязва мерки за оптимизирането и.

 

Комисии

В своята дейност ръководството бива подпомагано и консултирано от следните комисии:

 •  Медицински съвет
 •  Лечебно-контролна комисия
 •  Комисия по вътреболнични инфекции
 •  Съвет по здравни грижи
 •  Комисия по етика
 •  Съвет по лекарствена политика
 •  Комисия за изписване на антимикробни лекарствени средства
 •  Общоболнична онкологична комисия
 •  Клинична комисия по хематология
 •  Онкологична комисия по химиотерапия
 •  Комисия за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки
 •  Комисия, компетентна да взима решения за осъществяване на ПЕТ/КТ изследвания  Комисия по вътрешно ведомствен контрол
 •  Комисия за управление на риска
 •  Комисия за установяване на смърт