МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Сграден фонд

Лечебното заведение е една от най-големите болници в страната. Сградите на болницата са разположени в няколко бази. Главната сграда е на 15 етажа и в нея се намират терапевтичните, хируругичните, неврологичните и детските клиники, както и диагностичните структури.  В отделна 3-етажна сграда са разположени клиниките по психиатрия. В други самостоятелни 2-етажни и 3-етажни сгради се намират Клиниката по съдебна медицина, ДКЦ „Св.Марина“ ЕООД, Клиниката по онкология, Клиниката по хематология и Онкологичен център, Аула и други помощни звена. Общата застроена площ на сградите е 14 685 кв.м., разположени на 194 300 кв. м. земя. РЗП възлиза на 60 000 кв.м.

Клиниките по инфекциозни болести са разположени в центъра на гр. Варна – в двора на МБАЛ „Св. Анна“ АД, в 3-етажна сграда. От месец октомври 2012 г. към капитала на МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД са апортирани сгради и земя в село Шкорпиловци, където е базирано Отделението по рехабилитация и долекуване. Застроената площ възлиза на 1100 кв.м., а земята – 5 463 кв.м. Сградният фонд включва една 3-етажна сграда, една 2-етажна, хранителен блок, занималня, портиерна и др.

Собственост на болницата е и Музеят по история на медицината – единствен по рода си на Балканския полуостров. Сградата се намира на бул. "Приморски", като застроената площ е 458 кв.м. (2 - етажа), а земята възлиза на 953 кв.м.