МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Втора детска клиника

Капацитет:  
Легла: 33 легла
Персонал: 10 лекари (1 доцент), 12 специалисти по здравни грижи, 5 санитари
Акредитационна оценка: Отлична
Ръководител Втора детска клиника:
Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм  
Кратка творческа автобиография: Специалист по педиатрия и детска гастроентерология. Сега специализира диететика и хранене. Родена през 1961 г. в гр. Варна. Завършва медицина през 1986 г. в Ленинград с отличие. През 1996 г. защитава дисертация в областта на детската гастроентерология. Има над 150 участия и публикация в научни конгреси у нас и в чужбина. Работи в областта на заболявания на горния храносмилателен тракт, хеликобактер пилори инфекция, чернодробна патология, хранителна алергия, приложение на пробиотиците и др. Участва в научни проучвания в областта на детската гастроентерология и хранене. Член на Българска педиатрична асоциация, Българско дружество по гастроентерология, ESPGAH, ESPEN, ICMART, БЛС. Има сертификати за извършване на абдоминална ехография , фиброгастроскопия и колоноскопия, чернодробна биопсия, рН метрия, клинично хранене. Владее френски, руски и английски.   Старша медицинска сестра –  Галина Ганева – магистратура по „Управление на здравни грижи” и „Обществено здравеопазване”  
Водещи специалисти в клиниката: Д-р Иван Христов - роден 1953г в г. Разград. Завършва втора гимназия през 1971 г., медицина във ВМИ „Иван Петрович Павлов” през 1983г. От 1986 г. е асистент по педиатрия. Придобити специалности  по педиатрия и детска пневмология и фтизиатрия. Има над 35 публикации в български и чуждестранни списания и над 20 участия в научни форуми в България и чужбина. Основни научни интереси в областта на детската пневмология и в частност – муковисцидоза. Член на Българската педиатрична асоциация, . Българска асоциация по детска пневмология
Д-р Венислав Стоянов - роден на 24.09.1957 г. в г. Варна. Завършва втора математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ през 1975 г., медицина във ВМИ – Варна през 1983г. От 1985 г. е асистент по педитрия. Придобита специалност по педиатрия през 1989 г. Има нд 30 публикации в български и чуждестранни списания и над 20 участия в научни форуми в България и чужбина. Основни научни интереси в диагностика на генетичните дисморфични синдроми. Член на Българската педиатрична асоциация, Национално дружество по човешка генетика.
Д-р Мартина Гълъбова-Николова - родена през 1974 г. г. Варна, през 1999 г. завършва медицина в МУ г. Варна, от когато работи в МБАЛ „Св. Марина“. През 2004 г. придобива специалност педиатрия, през 2006 г. - специалност клинична алергология, през 2013 г. - детска пневмология и фтизиатрия. Владее английски и руски езици. Асистент в Катедрата по педиатрия и преподавател на български и англоезични студенти от пети курс и лекари стажанти и специализанти. Има над 40 публикции в български и чуждестранни списания и над 30 участия в научни форуми в България и чужбина. Основни научни интереси в областта на клиничната алергология и детска пневмология и в частност – муковисцидоза, бронхиална астма и др. Член на Българската педиатрична асоциация, Българска асоциация по детска пневмология.
Д-р Наталия Добруджанска - завършва медицина в МУ г. Варна. През 1998г. започва работа в МБАЛ „Св. Марина“. През 2002 г. придобива специалност по педиатрия, а през 2004 г. специалност по детска пневмология и фтизиатрия. Владее английски и руски езици. Член на Българската педиатрична асоциация, Българска асоциация по детска пневмология
Д-р Руслан Петров - роден през 1977 г. в г. Варна. Завършва медицина в МУ г. Варна през 2004 г. Придобити специалности - детски болести през 2012 г.¸ започва специализация по детска пневмология и фтизиатрия през 2014 г. Интереси в областта на детската пневмология и интензивна медицина. Владее английски и немски езици. Член на Българската педиатрична асоциация.
Детска гастроентерология и хранене:
Д-р Ния Рашева -  завършва медицина през 2004г. в МУ г. Пловдив. Работи като лекар в МСДК на МБАЛ „Св. Марина”. Придобива специалност по педиатрия през 2013г, става асистент в Катедра педиатрия през 2013г.  През 2011г участва в лятно училище на ESPGHAN. Член на Българска педиатрична асоциация, БЛС, Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене, Национално дружество по човешка генетика. Основни интереси в областта на детската гастроентерология, хепатология и хранене – рН метрия при ГЕРБ, хронични хепатити.
Д-р Красимира Колева - през 1994 г. завършва медицина в МУ г. Варна, от 2008 г. работи в  МСДК на Университетска болница „Св.Марина”. Има квалификация в областта на хомеопатията. През 2011г участва в лятно училище на ESPGHAN. Член на Българска педиатрична асоциация, БЛС, Асоциацията по хомеопатия, Национално дружество по човешка генетика, Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене. Основни интереси в областта на детската гастроентерология и хранане – възпалителни заболявания на червата, целиакия.
Детска неврология:
Д-р Румяна Ралчева - завършва медицина в МУ г. Варна през 1979 г. Започва работа като асистент във филиала на МУ в г. Добрич.. През 1985 год. придобива специалност по детски болести, а през 2007 год. по детска неврология, Член на Дружеството по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, Българско дружество по епилепсия, Българската педиатрична асоциация
Д-р Катерина Нонева – завърва медицина през 2007 г.. в МУ г. Пловдив. От 2008 г.. специализант по педиатрия към  Клиника по детски болести и генетика г. Пловдив. През 2013 г.. придобила специалност по детски болести. Понастоящем работи като педиатър, специализант по детска неврология към Втора детска клиника.   Член на  Член на Българската педиатрична асоциация .  
Специализация: Педиатрия; Детска пневмология и фтизиатрия; Клинична алергология, Детска гастроенетрология, хепатология и хранене: Детска неврология
Апаратура:
 • Стационарна система за подаване на кислород, сгъстен въздух и   аспирация
 • Ехограф „ALOKA – Prosound SSD-4000SV ”
 • Перфузори, Кислородни палатки, Ултразвукови инхалатори
 • Спирометър “Spirolab”
 • Eхограф „ALOKA – Prosound SSD-4000SV ”
 • Електро-енцефалографски апарат “Neuron-Spectrum-5”pH мeтър,
 • ЕКГ апарат
 • Ентерална помпа
 • Ръстомери и везни „SECA” за кърмачета и по-големи деца и юноши
 • Центрофуга XC-2000 (24035)
 • Апарат за водороден тест
 • pH метър с импенданс
 • Достъп до висококачествена апартура за образни изследвания – рентгенови, компютъртомограф, магнитноядрен резонанс, апарат за целотелесна DXA остеодензитометрия “GE Lunar Prodigy”, снабден със специализиран педиатричен софтуеър (в рентгенологично отделение).
Уникални услуги:
 • Функционално изследване на дишането
 • Диагноза на редки вродени и наследствени заболявания
 • рН метрия, ректоскопия, горна ендоскопия, кожни prick реакции, коремна пункция, дуоденално сондиране, чернодробна биопсия, ентерално и парентерално хранене
 • Кожни prick реакции
 • ЕЕГ в ранна детска възраст с евокирани потенциали и ЕМГ
Структура на клиниката 12 болнични стаи (4 стаи /7 легла/ за децата с гастроентерологични и чернодробни болести, 1стая /3 легла/ за неврологичните пациенти, 7 стаи /21 легла/ за пулмологичните и алергични болни/ (потокът на остри и неостри пациенти е изолиран териториално /преграда с врата/), 1 манипулационна, 2 помещения за седящи визитации, 3 лекарски кабинети, кабинет за старшата сестра, 1 кабинет за дежурен лекар, 1 функционален кабинет, 1 стая за игри, в който е отделен ъгъл за кабинета по хранене, 2 стаи за почивка на средния и младши персонал
Диагностична дейност:
 • Възпалителни, алергични и вродени заболявания на дихателна система - ларинготрахеити, бронхити, пневмонии, бронхиална астма, бронхопулмонална дисплазия, кистозна фиброза, туберкулоза и др. Диагностика и лечение на кистична фиброза.
 • Заболяванията на горния и долен отдел на стомашно-чревния тракт, метаболитни болести на черния дроб, хронични вирусни хепатити, автоимунни хепатити, заболявания на жлъчната система и панкреаса, муковисцидоза, хранителна алергия, гастроинтестинални нарушения при генерализирано разстройство на развитието (аутизъм), изработване на специални диети за деца с целиакия, хранителна алергия, малдигестия, муковисцидоза, аутизъм, клинично хранене – програми, обучение.
 • Вродени и придобити заболявания на ЦНС, нервно-мускулни увреждания, епилепсия и др.
 • Генетични заболявания, редки генетични синдроми
Терапевтична дейност: Лечение на остри и хронични заболявания на дихателна система..
 • Лечение на гастроезофагеалната рефлуксна болест, гастрити, язвена болест, Helicobacter pylori инфекция, целиакия, хроничен ентерит,  дисбактериози, синдром на дразнимо черво, запек, възпалителни заболявания на червата, хранителна алергия, хронични вирусни хепатити, наследствени  чернодробни заболявания (болест на Wilson, алфа1 антитрипсинов дефицит, болест на Gaucher, Niemann-Pick), автоимунни хепатити, неалкохоленстеатохепатит
 • жлъчно-панкреасна патология – остри, рецидивиращи и хронични панкреатити, жлъчно-каменна болест, дискенезия на жл. Мехур.
 • Изработване на комплексни програми за лечение на функционални гастроинтестинални нарушения – хронична коремна болка, запек, циклично повръщане, хронична диария
В създадения кабинет по хранене със следните . терапевтични задачи: изработване на диетични режими при различни заболявания на храносмилателния тракт, панкреаса, жлъчно-чернодробната система, хранителна алергия, муковисцидоза, подбор и лечение с про, пре и синбиотици, функционални храни, хранителни разстройства вкл. при генерализирано разстройство на развитието (аутизъм и хиперреактивност), програми за рационално хранене при здраво дете и деца с различни заболявания, консултации и прилагане на стандарти за ентерално и парентерално хранене. Съвременно лечение на деца с вродени и придобити заболявания на ЦНС, нервно-мускулни увреждания, епилепсия и др. Има 9 работещи комисии: 1. Комисия ЛКК протоколи 2. Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания с физически и сензорни увреждания за прием в държавни и общински училища 3. Комисия за лечение на пациенти с кистозна фиброза 4. Комисия за лечение с PALIVIZUMAB на деца с бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период 5. Комисия за лечение на епилепсия 6. Комисия за лечение на болни под 18 години с хронични вирусни хепатити (В,В + D,C) в извънболничната помощ. 7. Комисия за лечение на тежка активна болест на Крон и улцерозен колит с антицитокинови лекарствени продукти под 18 години. 8. Комисия за определяне на диетични режими на деца в яслена и градинска възраст 9. Комисия за изписване на специализрани храни при болестта Целиакия – К90.4
Участие в педиатрична работна група по проблемите на детския аутизъм.
Участие в педиатрична работна група по проблемите на кистичната фиброза в детската възраст
Участие в интердисциплинарен IBD екип
Диспансерна дейност: Диспансеризация и наблюдение на деца с кистозна фиброза,бронхопулмонална дисплазия и бронхиална астма.
Болни с възпалителни заболявания на червата, хронична чернодробна болест, хранителна алергия, генерализирано разстройство на развитието,
Епилепсия
Акценти: Развитие и подобрение на грижата за пациенти с кистична фиброза
 • Участие в комисиите за разрешаване на лечението на хроничен В и С хепатит, на болест на Crohn и улцерозен колит, работна група за лечение на ГРР (аутизъм)
 • Епилепсия
Лекарски екип: Доц. М. Георгиева, Д-р И. Христов, Д-р В. Стоянов, Д-р М. Гълъбова-Николова, Д-р Н. Добружанска, Д-р Р. Петров, Д-р Н. Рашева, Д-р К. Колева,  д-р Р. Ралчева, Д-р К. Нонева, д-р Виктория Богданова, д-р  Дарина Колева 
Обучение на студенти и/или специализанти по: Български и чуждестранни студенти по медицина, стоматология, стажант–лекари, специализанти по педиатрия и тесни профилни специалности по детска пневмология и фтизиатрия, детска гастроенетрология, детска неврология, общопрактикуващи лекари, докторанти и др. медицински специалисти
История на клиниката Създадена в този си вид (комбинация от тесни детски специалности) на 01.04.2014г. Наследник на традициите на Университетските детски клиники от 1963.
Друга информация: Работи по клинични пътеки според договора на болницата в областта на детската пневмология, алергология, гастроенетрология, неврология, неонатология, токсикология, генетични заболявания и др. Извършва клинични проучвания в областта на детската пневмология, гастроенетрология и хранене.
Необходими кл. изследвания при постъпване на пациенти: Всички изследвания и измервания, извършвани при предходни прегледи, както и епикризи и поставени диагнози
Други документи при прием на пациенти: Направление за хоспитализация
Разположение на клиника/отделение: Пети етаж, МБАЛ „Св. Марина“
За контакти: Началник клиника – сл.тел. 052/978603, GSM +359899074268, email - mgeorgieva7@yahoo.com
Старша медицинска сестра – сл. тел. 1595
Манипулационна 052/978569, 052/978250
Технически секретариат 052/978384 begin_of_the_skype_highlighting  
Благодарствени писма/извадка: детска клиника