МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

ТЕЛК

Председател:
Д-р Петко Ников Ников
Кратка творческа биография на председателя: Д-р Ников е роден в Русе. Завършва средно  образование в гр. Русе-1967 г.; Висше образование – Медицина в Медицинска академия – София през 1975 г. и Обществено здравеопазване в Медицински университет – Варна през 2003 г. Специализира ортопедия и травматология в София; гръбначна хирургия в Сибирската академия на науките;  лечение на гъбначен стълб в ВМА – Полша, оперативно лечение на гръбначните травми – Италия.  Председател е на сдружението на лекарите по работоспособността и мед. Експертиза в България.
Членове: Д-р Жени Танева
Д-р Петя Йорданова
Д-р. Ценка Гидолова
Д-р Елена Шейтанова
Д-р Живко Железов
Д-р Ваня Петкова
Специализация на ТЕЛК: ТЕЛК за общи заболявания
Информация за медиите: Ежегодно при норматив 2400 ЕР се освидетелстват над 5000 пациенти. В ТЕЛК  Първи състав се освидетелстват деца от цяла Варненска област и професионални заболявания от целия Североизточен регион
Разположение: Намира се в сградата на ДКЦ „Света Марина“ на втория етаж. ТЕЛК разполага с инвалидни колички и асансьор, както и с рампа за инвалиди.
За контакти:

Д-р Петко Ников Ников – 052/978-466
Д-р Жени Танева – 052/978-793
Д-р Петя Йорданова – 052/978-440
Д-р Ценка Гидолова, Д-р Елисавета Попова – 052/978-415
Д-р Елена Шейтанова – 052/978-375
Д-р Железов, Д-р Райнов, Д-р Ваня Петкова - 052/978-473
Технически сътрудник Златева – 052/978-415
Технически сътрудник Димова – 052/978-794