Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 06.11.2018

  МУ-Варна участва в европейска научно-изследователска дейност за регенерация на роговица

  Учени от Катедрата по „Очни болести и зрителни науки“ взеха активно участие в COST (1302) – Corneal regeneration в периода 2014-18 година. Наред с множеството срещи и семинари, които екипът на катедрата проведе, през 2016г. бе организирано и лятно училище, в което участваха повече от 20 млади учени от различни европейски държави. Зам. ректорът на МУ-Варна и член на COST (1302) – Corneal regeneration проф. д-р Христина Групчева коментира, че освен безценните контакти, участието на българските офталмолози е в основата за създаването на банка за амниотична мембрана, роговица и склера в УМБАЛ Св. “Марина” - Варна. Учените от МУ-Варна създадоха и уникален биологичен продукт, който има потенциала да върне зрението на много хора. Интернационалният и интердисциплинарен екип на катедрата по „Очни болести и зрителни науки“ споделя, че COST (1302) – Corneal regeneration е дал нови хоризонти за научно-изследователската и клинична работа, и планира да участва във всички бъдещи инициативи на база създадената научна мрежа.

  чети още
  • 02.11.2018

  Академичната хирургия във Варна получи европейско признание

  На последното си заседание членовете на Борда на ESS (European Society of Surgery) гласуваха и избраха проф. д-р Росен Маджов за Президент на Европейското хирургическо дружество. Това признание e висока оценка както за академичната хирургична общност във Варна, така и за активната международна дейност на проф. Маджов, който през 2018г. бе избран за почетен член на Унгарското и Румънското хирургични дружества. По време на XVI-я Национален конгрес на Българското хирургическо дружество, който се проведе през октомври, проф. Красимир Иванов и проф. Маджов бяха номинирани като почетни членове на БХД.

  чети още
  • 30.10.2018

  МУ-Варна издаде учебник по психиатрия за студенти и специализиращи лекари

  Медицински университет “Проф. д‐р Параскев Стоянов” ‐ Варна издаде учебник по психиатрия за студенти по медицина и специализиращи  лекари  на  Катедрата  по  психиатрия  и  медицинска  психология, който е под редакцията на проф. д-р Христо Кожухаров. Учебникът е първо издание и е предназначен както за студентите по  медицина,  които  за  първи  път  влизат  в  психиатрична  клиника,  така  и  за специализиращите психиатрия лекари. „Ние сме съобразили техните потребности от знания и за периода след завършването, като се стремим да  ги подготвим за психологичните аспекти  на медицинската  практика.  Учебникът  излага  основните съвременни  знания,  необходими  за  разбиране  на  най‐честите  психични разстройства. Той ще осигури полезно въведение в психиатрията. Необходимостта от  основни  знания  и  умения  в  областта  на  психичното  здраве  произтича  от същината  на  клиничната  работа.  Всяко  лечение  налага  досег  със  света  на преживяванията у друг индивид.

  чети още
  • 30.10.2018

  В УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна извършиха алогенна костно-мозъчна трансплантация на дете с остра левкемия

  Лекарите в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна извършиха алогенна костно-мозъчна трансплантация на дете. Пациентът е 17 годишно момче с много рядка и трудно лечима форма на левкемия, а донор е братът на детето. През декември 2016г. пациентът е диагностициран в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ “Св. Марина”.  Предприетата химиотерапия води до ремисия още на първия месец от началото на лечението и детето е в много добро състояние в продължение на 16 месеца. В края на този период обаче е регистриран рецидив, за който единствената алтернатива за лечение е провеждането на алогенна трансплантация. Тя е осъществена успешно с напълно съвместими хематопоетични стволови клетки, добити от родния брат на пациента, и в момента детето се възстановява в Клиниката по детска хематология и онкология под контрола и грижите на медицинските специалисти.

  чети още