МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Новини и предстоящи събития

  • 01.07.2016

  Изтъкнат австрийски професор ще бъде гост-лектор във Варна

  На 4.07.2016г. (понеделник) от 14:00 часа в зала „А“ в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна ръководителят на клиниката по съдова хирургия към университетската болница в Залцбург, Австрия, проф. д-р Томас Холценбайн ще изнесе академична лекция на тема:

  "Съдова хирургия - дистални байпаси при диабетици" и ще демострира някои по-редки и интересни клинични случаи от неговата практика.

  Лекцията ще бъде на английски език. Каним преподаватели, студенти и докторанти, както и  всички, които се интересуват от темата.

  В 13.30 часа проф. Холценбайн ще се срещне с журналисти в зала „А“ в УМБАЛ „Св.Марина“.

  чети още
  • 24.06.2016

  Приключи успешно проект за подобряване на условията за лечение на хора с психични заболявания в Университетската МБАЛ „Св. Марина“ - Варна

  Днес, 24.06.2016 г., екипът за изпълнение на проекта „Нови възможности за качествени и модерни услуги за хората с психични разстройства в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, Варна“, по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, се отчете пред обществеността за резултатите, постигнати след приключване на проекта, чиято обща стойност е 268 595 евро. В рамките на 10 месеца е извършено пълно реновиране на Трета психиатрична клиника за лечение на психични разстройства в старческа възраст и са обучени, с повишаване на квалификацията им, над 100 души медицински персонал. Както е известно, като водеща в областта си, в университетската клиника се лекуват и пациенти, насочени от други психиатрични звена.

  чети още
  • 16.06.2016

  Обучение за ехография в спешната медицина се проведе в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна

  Университетската болница „Св. Марина“ във Варна бе домакин на обучение по ехография в спешната помощ, което събра лекари, работещи в спешни отделения, и студенти по медицина. Водещ лектор бе квалифицираният европейски инструктор по спешна ехография д-р Грегор Прозен от словенския медицински колеж към Университет Марибор, инструктор по ехография при спешна реанимация към WINFOCUS (начално и експертно ниво), инструктор по спешна реанимация при травма към Американски хирургичен колеж, спешна реанимация с ресусцитация към Европейски съвет по ресусцитация, педиатрична реанимация при педиатрични пациенти. Обучението се проведе под патронажа на Медицински университет - Варна, УМБАЛ „Св. Марина“, КЛАИТ, НАРСМП и БДСМ, а негов организатор бе фирма Илан Медицинска Апаратура.

  чети още
  • 06.06.2016

  Мeдицински университет --Варна провежда трето издание на международния семинар по антитероризъм

  От 7 до 9 юни 2016 г. във Варна ще се проведе Третият международен работен семинар по антитероризъм. Събитието се организира от Медицински университет – Варна със съдействието на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна  и Посолството на Израел в България.

  Гост-лектори в семинара ще бъдат видни специалисти от България, Израел, САЩ, Канада и Румъния. Сред тях са израелските експерти по масови безредици, природни бедствия и тероризъм на Университетската болница Хадаса в Йерусалим и на Университетската болница Рамбам в Хайфа, както и от Специализирания институт по контра-тероризъм в Херцлия.

  чети още