Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 03.05.2016

  Първият симулатор за лапароскопска хирургия в България вече обучава студенти и специализанти

  Първият в страната виртуален симулатор за лапароскопска хирургия бе представен в УМБАЛ "Св. Марина", която е водещата академична клинична структура на Медицинския университет във Варна. Внедряването на симулатора е част от стратегията за развитие на медицинското образование във Варна, използването на нови технологии в преподаването и за развитието на теле- и симулационната медицина, без които един модерен университет не може да съществува. Проф. д-р Красимир Иванов, ректор на МУ-Варна, обясни, че това са първите стъпки и предстои изграждането на самостоятелен симулационен център, разположен в нова, 9-етажна сграда, който ще бъде оборудван с най-съвременни и модерни симулатори.

  чети още
  • 27.04.2016

  УМБАЛ ‚СВЕТА МАРИНА‘ ЕАД – ВАРНА С НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

   

      След проведен конкурс на основание чл.62, ал.4 от ЗЛЗ и чл. 14 и чл.16 от Наредба N:9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебното заведение, открит със Заповед N: РД-16-56/ 24.03.2016г. на Министъра на здравеопазването и Договор N: РД-16-101/ 26.04.2016г. за възлагане управлението на лечебното заведение – Еднолично Акционерно Дружество „Многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина“ гр. Варна - Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, дм е новият Изпълнителен директор на Университетска болница „Света Марина“ Варна.  

      Проф. д-р Валентин Игнатов е роден през 1958г. в гр. Варна. През 1986г. завършва „Медицина“ и през  2011г. „Здравен мениджмънт“  в Медицински университет – Варна. 1995г. придобива специалност „Хирургия“. От 2006г. е  Началник Първа клиника по хирургия, а от 2013г. професор към Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-Варна. От 2013г. заема длъжността „Директор по Лечебно-диагностична дейност“  в МБАЛ „Света Марина“ – Варна.

      Научната му дейност е представена в 321 научни статии, доклади и съобщения публикувани в страната и чужбина. Съавтор е в редица монографии и учебници. Има над 250 участия с доклади в световни и национални конгреси и конференции.

      Проф. Игнатов е председател на Асоциация на Университетските Болници в РБългария. 

   
  • 13.04.2016

  Благотворителна изложба в УМБАЛ "Св.Марина" събра средства за децата с диабет

  С водосвет за здраве и благополучие и благотворителна изложба, състояли се в централното фоайе на УМБАЛ "Св.Марина" във Варна, ръководството на болницата, лекари и здравни работници отбелязаха световния ден на здравето 7 април, който тази година Световната здравна организация (СЗО) посвети на превенцията и лечението на диабет.

  Чрез благотворителната изложба на художничката Йорданка Янакиева – Дани, която с много емоция, любов и цветове подаде ръка на нуждаещите се, бяха събрани 800 лв. в подкрепа на Центъра по иновативни терапии и авангардни технологии при деца с диабет в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна.

  • 13.04.2016

  ​ Нова донорска ситуация във варненската „Св. Марина“ спасява живота на поне 3 тежко болни пациенти

  Четиричасова мултиорганна експлантация от донор, открит, диагностициран и кондициониран от лекарските екипи на УМБАЛ „Св. Марина" – Варна, бе извършена в операционните на болницата в нощта срещу 9 април 2016г. Високоспециализираната медицинска дейност бе осъществена от комбиниран тим на Университетската болница в морската столица, съвместно с кардиохирурзи и гръдни хирурзи от Klinikum Grosshadern – Мюнхен и коремни хирурзи от болница CHARITE – Берлин. Следствие на отличната организация и координация между лекарите от „Света Марина", Изпълнителната агенция по трансплантации, ЦСМП, Евротрансплант и визираните болници в Германия, поне 3-ма тежко болни пациенти, за които трансплантацията е единственият шанс за живот ще получат здраво сърце, здрави бели дробове и здрав черен дроб.

  чети още