Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 04.04.2018

  Поздравителен адрес

  • 04.04.2018

  Министърът на образованието Красимир Вълчев влезе в ролята на хирург в МУ-Варна

  Ректорът на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов посрещна днес министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Благодарение на високите технологии, министърът се срещна освен със студентите, които бяха дошли в модерната първа аудитория в Ректората на университета, също и със студенти и преподаватели във филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново. Проф. Радослав Радев, който бе виртуален гид, срещна министър Вълчев и с лекарите в операционните в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и в Университетския медико-дентален център, като демонстрира високотехнологичните възможности, които имат студентите при обучението си в МУ-Варна. Виртуална връзка бе направена и с учебна зала във Факултета по фармация и със симулационния център в Университетската болница „Св. Марина“, в който в момента имше часове със студенти от англоезичната програма на обучение.

  чети още
  • 29.03.2018

  О Б Я В Л Е Н И Е

  Многопрофилна болница за активно лечение ”Св. Марина”ЕАД, Варна, на основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.2, чл.3, ал.1 и чл.4 от Наредба № 9/26.06.2000г., за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения, и Заповед № Р-173 от 26.03.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Св. Марина”ЕАД, Варна.

  1.Обявява КОНКУРС за възлагане на управлението на Диагностично-консултативен център “Св. Марина” ЕООД-Варна.

  2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  чети още
  • 23.03.2018

  Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев посети УМБАЛ „Св. Марина“-Варна

  Днес изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Марина“ проф. д-р Валентин Игнатов представи отчета за дейността на болницата през 2017г. на открит медицински съвет в присъствието на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов, областния управител г-н Стоян Пасев, кмета на морската столица г-н Иван Портних, официални гости, преподаватели и лекари. По-късно министърът посети отделението по детска онкохематология и раздаде подаръци на малките пациенти, болничната аптека, в която видя модерния робот за разтваряне на цитостатици, отделението по нуклеарна медицина и се срещна с медиите. Министър Ананиев коментира, че правилното управление на болницата, високотехнологичното оборудване и квалифицираният медицински персонал са верният път за високите резултати. „По-добре средствата, които се дават за лечение на български граждани в чужбина да се инвестират в болниците в страната, за да се лекуват хората тук, а защо не утре ние да лекуваме чужденци в България“, коментира още министърът.

  чети още