МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Новини и предстоящи събития

  • 01.03.2016

  Деца с инсулинови помпи получиха и сензорни устройства във Варна

  В университетската болница „Св. Марина“ във Варна, Денислава Ангелова и Петя Раева връчха дарение от 3 сензорни устройства на деца с диабет, които преди броени месеци получиха своите инсулинови помпи от Асоциация „Докосни дъгата“.  Сензорните устройства към помпите ще осигурят на малките пациенти безопасно лечение, а на родителите спокойствие за състоянието на децата им.

  Децата, нуждаещи се от помпена терапия в България не са толкова много. Те са около 130, но за тях това е единствената ефективна терапия, която да предотврати усложнения и здравни проблеми на следващ етап от живота им.

  чети още
  • 19.02.2016

  Мултидисциплинарен екип от УМБАЛ „Св. Марина“ и МУ – Варна помага на деца с нарушения в половото развитие (DSD)

  Днес, 19 февруари, в УМБАЛ „Св. Марина“ се проведе клинична среща на мултидисциплинарен екип от детски ендокринолози, уролози и психолог с деца с нарушения на половата диференциация (DSD – Disorders/Differences of Sex Development). На срещата бяха представени съвременните препоръки за поведение при деца и подрастващи с полова дисфория (несъответствие между физическия пол и половата идентичност), както и психологичните особености на това състояние. Обсъдени бяха и клинични случаи. В срещата участваха проф. Йотова и д-р Младенов - детски ендокринолози , проф. Хинев и д-р Косев - уролози, доц. Балев и д-р Попова - специалисти по образна диагностика, д-р Калчев - патолог и д-р Куков - клиничен психолог. През 2016 г. ще бъдат проведени още три клинични срещи в УМБАЛ „Св. Марина“.

  Записване за следващата клиника - д-р Младенов, 052 - 978 360

  чети още
  • 15.02.2016

  IN MEMORIAM

  Днес, 15.02.2016г., след кратко боледуване нa 81-годишна възраст ни напусна доайенът на варненската педиатрия, многоуважаваният преподавател, колега и приятел, доц. д-р Емил Дянков.

  Доц. Дянков бе високо ерудиран преподавател с огромен принос за утвърждаването на Катедрата по педиатрия и медицинска генетика към Медицински университет – Варна и Клиниката по педиатрия в УМБАЛ „Св. Марина“.

  В историята на варненската медицина доц. Дянков ще остане с факта, че става първият варненски асистент по педиатрия през 1963 г., ръководи специализираната клиника по педиатрия, Катедрата по педиатрия и медицинска генетика, два мандата е заместник-ректор по учебната дейност в МУ-Варна, основател и директор на Медицински колеж – Добрич. Академичната му личност ярко присъства в учебната, научноизследователската, диагностично-лечебната, организационно-методичната и управленската дейности на Университета. Студенти от трийсет и пет випуска слушат лекциите му и участват в негови визитации и семинари.

  чети още
  • 05.02.2016

  IN MEMORIAM

  Проф. д-р Рудолф Шпайх

  Внезапно почина многоуважаваният приятел на Медицински университет и УМБАЛ „Св. Марина“, колега и преподавател  от Цюрих,  Швейцария, Доктор Хонорис Кауза на МУ– Варна, проф. д-р Рудолф Шпайх.

  Проф. Шпайх  бе интернист, пулмолог, лекар по интензивна медицина, професор в Клиниката по Вътрешни болести на Университета в Цюрих, Швейцария, създател и дългогодишен ръководител на Центъра по пулмонална хипертония към Клиниката по вътрешни болести на Университетската болница в Цюрих, основател  на  програмата  за трансплантация на бял дроб, забележителен  лекар и учен, създал школа в европейската медицина. През 2010г. проф. Шпайх създаде  партньорска програма и подпомогна логистично и с уникална апаратура  Центъра по  Пулмонална хипертония в УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, а на 11 юни 2014 година бе удостоен с почетното звание „Doctor Honoris Causa" на Медицински университет – Варна.

  Всички, които го познаваха, ще го запомнят с неговата висока  ерудиция и енциклопедични познания, невероятното му чуство за хумор, съпричастността и отдадеността  му за решаване на проблемите на пациентите с пулмонална хипертония. В негово лице българската пулмология, МУ – Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ загубиха един от своите уважавани приятели и учители.

  Поклон пред светлата му памет!