МБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна
Европейското лице на Българското здравеопазване

циклотрон - единствен в България

Циклотрон - единствен в България

циклотрон - единствен в България

РЕТ/СТ – позитронно емисионен томограф / компютърен томограф

PET СТ - позитронно електронен томограф - компютърен томограф

Ядрено магнитен резонанс 3 Tz

Ядрено – магнитен резонанс 1,5 Tz

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

Ангиографски апарат последно поколение Siemens Artis Zee

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

128-срезов с висока резолюция, 4-измерен скенер

Компютър томографски виртуален симулатор

Компютър томографски виртуален симулатор

Лаборатория по молекулярна патология

Лаборатория по молекулярна патология

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Роботизирана Централна клинична лаборатория

Трети линеен ускорител с възможност за радиохирургия

Гама камера

Хеликоптерна площадка

Хеликоптерна площадка

Параклис

Параклис

Новини и предстоящи събития

  • 04.02.2016

  Световен ден за борба с рака

  Всяка година на 4 февруари светът отбелязва Деня за борба с онкологичните заболявания, които са водеща причина за смърт в световен мащаб. По данни на Световната здравна организация (СЗО) през 2012 г. са регистрирани приблизително 14 милиона нови случая и 8,2 милиона смъртни случая, свързани с тях. СЗО прогнозира, че броят на новите случаи ще нарасне с около 70% през следващите 2 десетилетия. В България диагнозата „рак“ през 2013 г. са чули нови 36 825 пациенти според Българския национален раков регистър, като най-висока заболеваемост е регистрирана в областите Хасково, Пловдив и Варна, а  най-ниска в областите Смолян, Разград и София-област. Най-често диагностицираните онкологични заболявания са ракът на белите дробове сред мъжете и ракът на млечната жлеза сред жените. Следват туморите на дебелото черво, на простата при мъжете и злокачествените гинекологични образувания при жените.

  чети още
  • 23.12.2015

  Интердисциплинарна среща по проблемите на пациенти с муковисцидоза се проведе в УМБАЛ „Св. Марина“ във Варна

  Интердисциплинарна среща по проблемите на пациентите с муковисцидоза се проведе в УМБАЛ „Св. Марина" във Варна. На срещата присъстваха педиатри, пулмолози, физиотерапевти, психолози, генетици и пациенти и родители на деца с рядкото, но коварно генетично заболяване.

  В УМБАЛ „Св. Марина" във Варна в грижите за тези пациенти рамо до рамо работят пулмолози и гастроентеролози, педиатри и специалисти по храненето, физиотерапевти и психолог. Поради това пациенти и родители ясно заявиха позицията си за разкриване във Варна на център за грижи за пациентите с муковисцидоза към центъра за редки болести с ръководител доц. Валерия Калева, както и за дофинансиране на болничното им лечение и реимбурсиране от страна на НЗОК на скъпи, но жизненоважни медикаменти и консумативи. Предстои исканията им да бъдат внесени официално в Министерство на здравеопазването и НЗОК.

  чети още
  • 17.12.2015

  Варненската "Св. Марина" дава възмoжност на пациентите да се лекуват в България

  Заместник-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков отчете на заключителна пресконференция във Варна изпълнението на проект за изграждане и оборудване с най-високотехнологична апаратура на онкологичния и лъчетерапевтичен център в университетската болница „Света Марина”.

  С приключването на проекта и въвеждане в експлоатация и на третия линеен ускорител за радиохирургия на практика морската столица се превръща в модерен и високотехнологично оборудван център за лечение на онкологични заболявания, а университетската болница във Варна е единственото лечебно заведение у нас, предлагащо пълен цикъл за диагностика и лечение на най-тежките заболявания. Тя е напълно оборудвана и комплектована за комплексно лечение на онкоболни пациенти, включващо диагностика на туморите с ендоскопски центрове, модерни скенери, ядрено-магнитен резонанс, позитронно-емисионна компютърна томография, собствен циклотронен комплекс, модерна патоанатомия с имунохистохимия и молекулярно-генетичен анализ на туморите, персонализирана медицина,  безкръвни хирургични интервенции с 3D лапароскопска апаратура, индивидуализирана химиотерапия и модерно и ефективно лъчелечение. Лекари, специализирали и работили в целия свят консултират и лекуват пациентите във Варна.

  чети още
  • 15.12.2015

  Ръчно изработени коледни картички стоплят детските сърца

  Студентите от Медицински университет – Варна се включиха в благотворителна коледна кампания, чиято цел е да се наберат средства за закупуване на оборудване на кабинети за детска физиотерапия в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна. Те ще продават ръчно изработените от тях коледни картички и сувенири.

  За трета поредна година Асоциация Хипофиза и Асоциацията на студентите по медицина - Варна организират благотворителна коледна кампания “Дари коледна картичка, подари живот на дете с рядко заболяване!”.

  чети още