Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Новини и предстоящи събития

  • 05.05.2016

  Екип на варненската УМБАЛ „Св. Марина“ пое управлението на нова донорска ситуация във Варна

  51-годишна жена от Добрич, изпаднала в мозъчна смърт след масивен мозъчен кръвоизлив, който необратимо уврежда мозъка, спаси живота на четирима тежко болни пациенти, след като семейството й реши да дари органите.

  Новата донорска ситуация възникна вчера, 4 май 2016г., в Университетската болница „Св. Марина" във Варна. Проф. Вилиян Платиканов - ръководител на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение, и неговият екип поемат организацията и управлението на донорския случай, както и кондиционирането на пациента. Експлантирането на органите се осъществи днес в болница „Св. Екатерина“ в София.

  Лекарите от УМБАЛ „Света Марина" изказват своите съболезнования на близките на починалата за загубата им, както и дълбокото си уважение и благодарност към тях за взетото хуманно и морално решение за дарение в този тежък момент.

  • 04.05.2016

  29-ти Курс по Медицинска Генетика Бертиноро Италия, 8-12 Май, 2016

  За първи път в България млади специалисти, докторанти, студенти и интересуващи се отвъзможностите и постиженията в областта на Медицинската генетика имат възможност да присъстват дистанционно на едно от най-елитните обучения в областта - 29-ти Курс по Медицинска генетика, Бертиноро, Италия от 08.05 до 12.5.2016г. Той се провежда под егидата на Европейскoтo общество по генетика на човека (ESHG). Ръководители на курса са проф. Х. Брюнер (Холандия), проф. Г. Ромео (Италия), проф. Б. Вирт (Германия). Лектори са европейски лидери в областта на човешкия геномен анализ , клиничната и молекулярна генетика , епигенетика , предимплантационен скрининг и диагностика, етични аспекти в геномиката и др.

  чети още
  • 03.05.2016

  Първият симулатор за лапароскопска хирургия в България вече обучава студенти и специализанти

  Първият в страната виртуален симулатор за лапароскопска хирургия бе представен в УМБАЛ "Св. Марина", която е водещата академична клинична структура на Медицинския университет във Варна. Внедряването на симулатора е част от стратегията за развитие на медицинското образование във Варна, използването на нови технологии в преподаването и за развитието на теле- и симулационната медицина, без които един модерен университет не може да съществува. Проф. д-р Красимир Иванов, ректор на МУ-Варна, обясни, че това са първите стъпки и предстои изграждането на самостоятелен симулационен център, разположен в нова, 9-етажна сграда, който ще бъде оборудван с най-съвременни и модерни симулатори.

  чети още
  • 27.04.2016

  УМБАЛ ‚СВЕТА МАРИНА‘ ЕАД – ВАРНА С НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

   

      След проведен конкурс на основание чл.62, ал.4 от ЗЛЗ и чл. 14 и чл.16 от Наредба N:9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебното заведение, открит със Заповед N: РД-16-56/ 24.03.2016г. на Министъра на здравеопазването и Договор N: РД-16-101/ 26.04.2016г. за възлагане управлението на лечебното заведение – Еднолично Акционерно Дружество „Многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина“ гр. Варна - Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, дм е новият Изпълнителен директор на Университетска болница „Света Марина“ Варна.  

      Проф. д-р Валентин Игнатов е роден през 1958г. в гр. Варна. През 1986г. завършва „Медицина“ и през  2011г. „Здравен мениджмънт“  в Медицински университет – Варна. 1995г. придобива специалност „Хирургия“. От 2006г. е  Началник Първа клиника по хирургия, а от 2013г. професор към Катедра по обща и оперативна хирургия към МУ-Варна. От 2013г. заема длъжността „Директор по Лечебно-диагностична дейност“  в МБАЛ „Света Марина“ – Варна.

      Научната му дейност е представена в 321 научни статии, доклади и съобщения публикувани в страната и чужбина. Съавтор е в редица монографии и учебници. Има над 250 участия с доклади в световни и национални конгреси и конференции.

      Проф. Игнатов е председател на Асоциация на Университетските Болници в РБългария.