In Memoriam
08.02.2024

In Memoriam

Напусна ни проф. д-р Георги Узунов, д.м.н., специалист по рентгенология и радиология, дългогодишен ръководител на сектора по рентгенология към Катедрата по рентгенология и радиология в МУ-Варна, уважаван специалист, колега и преподавател. Академичното ръководство на МУ-Варна и Ръководството на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна изказват най-искрени съболезнования към семейството на проф. Узунов.

Роден е на 22.10.1940 г. в Смолян. Завършва специалност „Медицина“ във Висшия медицински институт в Пловдив през 1966 г. Придобива специалност „Рентгенология и радиология“. Участъков педиатър в болницата в Балчик (1966-1969). Асистент в Катедрата по рентгенология и радиология на МУ-Варна от 1969 г. Хабилитиран като доцент (1983) и професор (1992). Ръководител на сектора по рентгенология на катедрата (1983-1991).

Защитава кандидатска дисертация през 1978 г. на тема „Рентгенологично изследване на регионалната белодробна функция при вродени сърдечни пороци и белодробни заболявания и докторска дисертация през 1985 г. на тема „Функционално-диагностични и терапевтични възможности на ангиографията“. От 1987 г. до 2005 г. работи като специалист по образна диагностика в Кувейт. 

Научните разработки, интереси и практика на проф. Узунов са свързани с интервенционалната рентегология и ангиологията. Работил е всички методи на образната диагностика - ехография, компютърна томография, магнитен резонанс, ПЕТ-скенер.

 

Поклон!

Общо събрание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с мандат 2024 г. – 2028 г. ще бъде свикано на 07-ми март 2024 година
06.02.2024

Общо събрание на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с мандат 2024 г. – 2028 г. ще бъде свикано на 07-ми март 2024 година

На 05.02.2024 г. Академичният съвет на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, по предложение на проф. Красимир Иванов – председател на Общото събрание на университета, взе решение за свикване на Общото събрание с мандат 2024г. – 2028 г.. Заседанието ще се проведе на 07.03.2024 г. от 13:00 ч. в Първа аудитория в сграда Ректорат при следния дневен ред:

  1.    Избор на комисия по избора.

2.         Приемане на изменения и допълнения в Правилника за дейността на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

3.         Избор на университетски омбудсман;

4.         Избор на председател и заместник-председатели на Общото събрание;

5.         Мандатен отчет на Ректора и на политиката за развитие на университета;

6.         Отчет на Контролния съвет;

7.         Представяне на становищата на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за 2023 г. и за проектобюджета за 2024 г.;

8.         Избор на Мандатна комисия;

9.         Представяне на мандатната програма/мандатните програми на кандидата/кандидатите за Ректор;

10.       Избор на Ректор;

11.       Избор на Академичен съвет.

 

Председателят на Контролния съвет, проф. д-р Явор Енчев докладва пред членовете на Академичния съвет, че изборите на членове на Общото събрание с мандат 2024 – 2028 г. са проведени законосъобразно.

Съгласно взетото решение кандидатите за ректор следва да подадат заявление до председателя на Мандатната комисия с копие до Председателя на Общото събрание в сектор „Деловодство“, отдел „Административен“ в срок от 06.02.2024г. до 12.02.2024 г. включително, към което прилагат:

1.Мандатна програма за периода 2024-2028 г.;

2.Автобиография;

3.Удостоверение за трудов стаж и непрекъснатост на трудовото правоотношение с Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ – Варна за последните 10 години.

Мандатните програми на кандидатите за ректор ще бъдат представени пред  Общото събрание на първото му заседание.

Кандидатите за Председател и Заместник-председатели на Общото събрание следва да подадат заявление до председателя на Мандатната комисия с копие до Председателя на Общото събрание в сектор „Деловодство“, отдел „Административен“ в срок от 06.02.2024г. до 12.02.2024 г. включително.

 

Членовете на Общото събрание ще получат електронна покана за заседанието на Общото събрание с приложен дневен ред.

 

Членовете на Общото събрание, които имат уважителни причини за отсъствие от заседанието, следва да подадат информация до 01.03.2024 г. на ел.поща: [email protected]

 

In Memoriam
05.02.2024

In Memoriam

Напусна ни проф. д-р Димитър Ненов, д.м.н., специалист по вътрешни болести и нефрология, заместник-ректор на МУ-Варна в периода 1978-1979 и 1985-1987 г., един от доайените на Клиниката по нефрология и диализа във Варна, безспорен авторитет в нефрологичната общност не само в България, но и в света. Уважаван специалист и колега, спомогнал за успешната професионална реализация на стотици млади лекари. Човек с висок професионализъм и професионална етика, с много знания и умения, винаги готов да ги сподели с по-младите си колеги. Академичното ръководство на МУ-Варна и колегите на проф. Ненов изказват своите най-искрени съболезнования към близките и семейството му. 

Роден е на 09.05.1933 г. в с. Побит камък, Разградско. Завършва полукласическа гимназия в Русе и медицина във ВМИ-София през 1957 г. Придобива специалностите „Вътрешни болести“ и „Нефрология“. Специализирал е в Прага, Болоня, Парма и Москва. Работил е като участъков терапевт в Бургас (1957-1958), инспектор в отдел “Народно здраве” на ОНС – Бургас (1958), зам. главен лекар на Окръжна болница(1959-1960) и началник на БМП-Бургас (1961).

Асистент в Катедрата по вътрешни болести на МУ-Варна от 1962 г.   Хабилитиран е като доцент (1973) и професор (1985). От 1973 г. е ръководител на клиниката по нефрология и основател и организатор на първото отделение за хемодиализа във Варна. Ръководител е на Обединената катедра по вътрешни болести на МУ-Варна (1987-1992), а от 1992 г. до пенсионирането си през 2001 г. е ръководител на Катедрата по нефрология, хемодиализа и хематология на МУ-Варна.

Проф. д-р Димитър Ненов създава Клиниката по нефрология и хемодиализа в далечната 1973 г. с амбиция да се усвоят и въведат в ежедневната клинична практика всички нови методи на изследване и лечение, които се прилагат в Европа и в света.

По идея на проф. д-р Д. Ненов, дмн, през 1991г. е създадена Фондация „Бъбрек“ – Варна. Той е и един от инициаторите за създаването  на Световен алианс на бъбречните фондации (първи заседания: м. май 1999 г в Буенос Айрес и м. септември 1999 г в Мадрид). Почетен член е на университетите в Прага и Скопие.

Поклон!

Поклонението ще се състои на 7 февруари от 14.30 ч. в храм „Свети Прокопий Варненски“

 

С уникална за страната ни комплексна система за хирургия на гласните връзки от най-ново поколение разполага УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
02.02.2024

С уникална за страната ни комплексна система за хирургия на гласните връзки от най-ново поколение разполага УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

В клиниката по УНГ-болести на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна успешно бе въведена в експлоатация уникална за страната ни комплексна система за хирургия на гласните връзки от най-ново поколение. Новата система е поредната инвестиция на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна във високотехнологична медицинска апаратура.

Системата включва най-ново поколение хирургичен лазер, поясни началникът на Клиниката по УНГ болести във варненската университетска болница проф. д-р Николай Сапунджиев и допълни, че устройството е базирано на доказала надеждността си CO2 хирургична платформа. Според специалистите прецизността на лазерния лъч е от порядъка на стотни до десети от милиметъра. Към системата са включени всички допълнителните опции и аксесоари, което дава възможност за извършване на пълния спектър от ендоскопска лазерна ларингеална хирургия.

Една от тези опции е роботизираната скенерна система за управление на хирургичния лазер, която позволява прецизно фокусираният лъч да бъде воден по дигитално препрограмирана траектория. Според проф. Сапунджиев за опериращия хирург изборът на настройките е практически безкраен и той може да ги съобрази и адаптира бързо към индивидуалните интраоперативни находки на всеки отделен пациент.

Скенерната система позволява и избор на дълбочина на въздействие. Промени в лигавицата на гласните връзки могат да бъдат отстранявани послойно, като тук става въпрос за отделни слоеве клетки, уточни началникът на Клиниката по УНГ болести. Проф. Сапунджиев допълни, че лазерната система вече е интегрирана с наскоро закупения операционен микроскоп. УМБАЛ  „Св. Марина” – Варна осигури и специфичен хирургически инструментариум от ендоскопи и инструменти за микроларингеална хирургия. Те са със специално покритие, съобразено с използването на лазерни лъчи.

Проектът за осигуряването на пълния набор от медицинска апаратура за комплексната система за лазерна хирургия на гласните връзки бе реализиран поетапно през последните 3 години. Сега системата е разгърната в пълната й функционалност и с нея могат да се извършват интервенции при всякаква вокална патология, категорични са УНГ специалистите. Тук се включват както всички по-често срещани патологии като доброкачествени и злокачествени тумори на ларинкса, парализа на гласните връзки, така и редки индикации като ларингомалация при новородени, папиломатоза на ларинкса или фонохирургия при професионални певци, изтъкна проф. Сапунджиев.

В клиниката вече са оперирани успешно и първите пациенти. Най-малките са бебе на 2 месеца с ларингомалация и дете на 1.5 години, при което с лазерната хирургична система е коригирана изключително рядка вродена аномалия на ларинкса.

  1. 1
  2. 2
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 7
  7. 8