УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна продължава успешно своята Общоболнична кампания под надслов „Профилактика навреме“
01.11.2023

УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна продължава успешно своята Общоболнична кампания под надслов „Профилактика навреме“

Най-големият лечебно-диагностичен център в Североизточна България организира безплатни прегледи в структурите си. Мащабната кампания на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна цели профилактика, подобряване здравето и качеството на живот на населението. Инициативата на лечебното заведение продължава и през месец ноември на 2023 г.

За прегледи в Лаборатория по медицинска генетика, с насоченост Медико-генетични консултации на семейства и пациенти с редки болести, фамилни заболявания, предразположение на здрави лица към рак, сърдечно-съдови заболявания, репродуктивни проблеми и планиране на бременност, запазете своя час на телефон 052 978 649 всеки делничен ден от 09.00 ч. до 13.00 ч. Консултации ще се извършват от 06.11.2023 г. до 10.11.2023 г.

За прегледи в Клиника по лъчелечение, запазете своя час на телефон 052 978 838 всеки делничен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. Консултации ще се извършват на 07.11.2023 г., 09.11.2023 г., 14.11.2023 г., 16.11.2023 г. и 23.11.2023 г.

За прегледи в Клиника по пневмология и фтизиатрия, с насоченост Бронхообструктивни заболявания - хронична обструктивна белодробна болест и бронхиална астма, запазете своя час на телефон 052 978 553 всеки делничен ден от 09.00 ч. до 13.00 ч. Консултации ще се извършват от 06.11.2023 г. до 10.11.2023 г. Рискови контингенти са пациенти с дългогодишно тютюнопушене и работа в запрашена среда.

За прегледи в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, с насоченост към пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, централна и периферна нервна система, запазете своя час на телефон 052 978 531 всеки делничен ден от 13.00 ч. до 15.00 ч. Консултации ще се извършват от 07.11.2023 г. до 14.11.2023 г.

За прегледи в Отделение по рехабилитация, находящо се в К. К. „Св. Св. Константин и Елена“, хотел „Естрея“, с насоченост към пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат, централна и периферна нервна система, запазете своя час на телефон 052 702 582 всеки делничен ден от 14.00 ч. до 16.00 ч. Консултации ще се извършват от 07.11.2023 г. до 14.11.2023 г.

За прегледи в Клиника по ревматология, запазете своя час на телефон 052 978 823 всеки делничен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. Консултации ще се извършват от 06.11.2023 г. до 10.11.2023 г.

За прегледи в Клиника по съдова хирургия, запазете своя час на телефон 052 978 289 всеки делничен ден от 09.00 ч. до 14.00 ч. Консултации ще се извършват от 06.11.2023 г. до 10.11.2023 г.

За прегледи в Клиника по УНГ болести, с насоченост към пациенти с намален слух, запазете своя час на телефон 052 978 571 всеки делничен ден от 11.00 ч. до 13.00 ч. Консултации ще се извършват от 06.11.2023 г. до 10.11.2023 г.

За прегледи в Психиатрични клиники, запазете своя час на телефон 052 978 430 всеки делничен ден от 09.00 ч. до 11.00 ч. Консултации ще се извършват от 06.11.2023 г. до 10.11.2023 г.

За прегледи в Отделение по кожни и венерически болести, запазете своя час на телефон 052 978 638 всеки делничен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. Консултации ще се извършват от 06.11.2023 г. до 15.11.2023 г.

Прегледите ще се осъществяват след предварително запазване на час до изчерпване на капацитета, като не е необходимо направление от личен лекар.

Апелираме пациентите да носят със себе си цялата налична медицинска документация - епикризи, лабораторни изследвания, образни изследвания и др.

Очакваме Ви!

Поздравителен адрес на Ректора по случай 1 ноември - Ден на народните будители
31.10.2023

Поздравителен адрес на Ректора по случай 1 ноември - Ден на народните будители

Уважаеми колеги и студенти,

Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 1 ноември -  Денят на народните будители. На тази дата почитаме просветителите, книжовниците и възрожденците, съхранили духовността и националната ни идентичност. Днешният ден е и празник на българската наука, на всички учени и изследователи, чиято работа е посветена на новите научни открития във всички сфери на нашия живот.

В този празничен ден приветствам цялата академична общност на Медицински университет-Варна за професионализма и постигнатите високи резултати в учебната, научноизследователската и лечебно-диагностичната дейност. Отдаваме почит и към основателите на Университета, чиято мисия да създадат една от водещите образователни институции в България за обучение по медицина и здравни науки, днес се отстоява и развива от целия академичен състав на Медицински университет-Варна.

Уважаеми колеги,  

Бих искал да подчертая значимостта на Вашите постижения в научната дейност и да Ви поздравя за безспорния Ви принос за участието на Медицински университет-Варна в значими национални и международни проекти.  Продължавайте да предавате на студентите богатия си академичен и научен опит и да насърчавате интереса на младите специалисти към изследователската дейност и иновациите в здравеопазването.

На всички студенти пожелавам да следват с отговорност и упоритост примера на своите учители. Уважавайте преподавателите си и помнете, че в медицинските и здравните науки водеща роля имат всеотдайността към човешкия живот и работата в полза на обществото.

На цялата академична общност желая здраве и нови постижения в образователната и научната дейност.

Честит празник!

 

01.11.2023 г.                                                                            Проф. д-р Светослав Георгиев, д.м.

                                                                                                    Ректор на Медицински университет                      

                                                                                                  „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Кариерна борса 2023 на МУ-Варна премина с голям интерес от студенти и работодатели в здравеопазването
31.10.2023

Кариерна борса 2023 на МУ-Варна премина с голям интерес от студенти и работодатели в здравеопазването

При голям интерес от студенти и работодатели премина третото издание на Кариерна борса в сферата на здравеопазването, която МУ-Варна организира на 30 октомври в Медицински колеж. За поредна година целта на отворения кариерен форум бе да представи възможностите за трудова реализация на завършващите висшето си образование студенти от Университета, както и да се осигурят активни партньорски взаимоотношения с институциите, предлагащи работа. Борсата бе в помощ и на работодателите в набирането на мотивирани и отговорни служители в сферата на медицината, фармацията, денталната медицина, медицинската техника, информационните технологии в здравеопазването и др.

Кариерна борса 2023 на МУ-Варна бе официално открита от проф. д-р Златислав Стоянов – ръководител на проект ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, а приветствия към участниците във форума поднесоха проф. д-р Димитър Райков - Заместник-ректор „Кариерно развитие“ на МУ-Варна  и проф. Антоанета Цветкова - Директор на Медицински колеж – Варна.

Кариерната борса бе предназначена за студенти от последни курсове на обучение по специалностите „Медицина“ и „Здравни грижи“. Участниците се запознаха със свободните работни позиции и с възможностите за практически стажове в различни здравни заведения, институции и фармацевтични организации. Работодателите от своя страна презентираха дейността си, осъществиха личен контакт с кандидатите и проведоха на място първите интервюта за работа.  

Едно от големите предимства на подобни отворени кариерни изложения е, че скъсява дистанцията между работодател и служител и подпомага процеса на реализация на студентите на пазара на труда, обобщиха наблюденията си специалистите от Центъра за кариерно развитие към МУ-Варна. На място, студентите могат да задават въпроси, да представят своите автобиографии и мотивационни писма, а работодателите – да представят изискванията за обявената свободна позиция и да получат реална представа за компетентностите на кандидатите.

Кариерната борса се организира със съдействието на Център за кариерно развитие (ЦКР) към МУ-Варна и партньори в рамките на Проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“.

Завърши 27-мата заключителна конференция „Наука в служба на обществото“ 2023 на която МУ-Варна е партньор
31.10.2023

Завърши 27-мата заключителна конференция „Наука в служба на обществото“ 2023 на която МУ-Варна е партньор

27-мата заключителна конференция „Наука в служба на обществото“ на Съюза на учените – Варна се проведе на 27 октомври в МУ-Варна. Форумът, който се организира по инициативата „Месец на науката“,  бе открит от заместник-председателя на Управителния съвет на СУВ проф. д-р Златислав Стоянов. Бяха отправени приветствия и от официалните гости на събитието.

Организатори на научния форум са Община Варна, МУ-Варна, Икономически университет – Варна, Технически университет – Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, Институт по океанология „Ф. Нансен“ - БАН, Институт по рибни ресурси, Център по Хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ – БАН.

В поздравителен адрес от Ректора на МУ-Варна проф. д-р Светослав Георгиев, варненските учени бяха приветствани с думите: „В навечерието на Деня на народните будители 1 ноември, който е и празник на българската наука, е важно да изтъкнем успехите и да споменем научните открития във всички сфери на живота, довели до прогреса на човечеството. Отправям своите благопожелания към цялата научна общност и им желая успехи в научноизследователската дейност“. Поздравителни адреси бяха получени от Директора на дирекция „Образование и младежки дейности“ г-жа Лилия Христова и от Ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров.

Съюзът на учените – Варна връчи за първи път отличие от Конкурса за високи постижения на варненски учени в последните 5 години. С призът бе удостоена проф. д-р Диана Иванова от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика на МУ-Варна. Бяха връчени и годишните награди за 2023 г. Проф. д-р Златислав Стоянов от МУ-Варна бе удостоен със званието „Почетен член“. С грамоти бяха отличени Институтът по океанология „Фритьоф Нансен“ към БАН; доц. д-р Теменуга Стойкова – преподавател в ИУ- Варна; проф. д-р Силвия Парушева – директор на Център за електронно и дистанционно обучение в ИУ-Варна; проф. д-р Велина Казанджиева – директор на Колежа по туризъм към ИУ-Варна.

Работата на конференцията започна с пленарните доклади „Съвременни тенденции в развитието на изкуствения интелект“ на д-р Артур Кордон  и „Поуки от осъществяването на първото плаване на българския кораб  „Св. Св. Кирил и Методий" в Антарктическия регион“ на кап. II ранг Николай Данаилов, командир на НИК "Св. Св. Кирил и Методий". Продължи с  пленарната сесия „Медицина и дентална медицина“, модерирана от проф. д-р Зорница Златарова и доц. д-р Христиана Маджова.

Бяха представени доклади по актуални проблеми от областта на клиничната медицина, общественото здравеопазване и денталната медицина. Интердисциплинарния характер на конференцията даде възможност на участниците да излязат от сферата на тясната специализация и да обогатят познанията си със съвремените новости в областта на медицината и денталната медицина, които не са обект на ежедневната им работа. Форумът  осигури поле за изява на млади учени и докторанти, които представиха своите разработки наред с утвърдените специалисти, което е важен стимул за тяхното развитие.

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10
  10. 11