МУ-Варна ще отбележи Световния ден на съня с безплатни диагностично-консултативни прегледи от 11 до 29 март
08.03.2024

МУ-Варна ще отбележи Световния ден на съня с безплатни диагностично-консултативни прегледи от 11 до 29 март

За осма поредна година МУ-Варна ще отбележи Световния ден на съня /15 март/ с безплатни диагностично-консултативни прегледи на хора с проблеми със съня. Консултациите ще се извършват от мултидисциплинарен екип в специализираната лаборатория за изследване на проблемите със съня на Университетския медико-дентален център на МУ-Варна. Прегледите ще се осъществяват от 11 до 29 март в кабинет 114 на бул. „Цар Освободител“ 84. Необходимо е предварително записване на телефони 0882 413 456 или 052 677 299. Инициативата е съвместно с Българското дружество по Обструктивна сънна апнея и хъркане и Световната сънна асоциация.

Целта на прегледите е да се установят причините за липсата на здравословен и качествен сън. Те могат да бъдат свързани с нарушения на дишането, с обструктивна сънна апнея, нарколепсия,  хъркане, инсомния или други проблемни състояния като медицински или психологически разстройства, уточняват специалистите.  

Световният ден на съня обръща внимание на качествения сън за физическото, прихическото и социалното благополучие. Най-важните ползи от съня са, че той помага на паметта и имунното здраве, поддържа енергийните нива в тялото и обновяването на клетките. Всяка година по света се провеждат инициативи, които обръщат внимание на съня като една от основите на здравето, подобно на храненето и двигателната активност.

Проф. д-р Димитър Райков е новият Ректор на Медицински университет-Варна
07.03.2024

Проф. д-р Димитър Райков е новият Ректор на Медицински университет-Варна

Проф. д-р Димитър Райков, д.м.н. е новият Ректор на Медицински университет – Варна с мандат 2024 – 2028 г. Той бе избран от члeновете на Общото събрание на Университета на 7 март 2024 година с мнозинство. Проф. Райков е 15-тият Ректор на Медицински университет – Варна, като преди това в периода юни 2023г. до момента, заемаше длъжността заместник-ректор „Кариерно развитие“ в Университета.

Визията на проф. Райков за развитие на МУ-Варна е като водещ образователен, научно-изследователски, технологичен, експертен и социално отговорен център сред висшите училища в България и утвърждаването му сред водещите университети в Европа и света. „Гаранциите за успех се съдържат в приемствеността, професионализма, мотивацията, проактивното поведение, отговорността и дисциплината в работата, организационния и административен опит, етичното и колегиално отношение към хората“, заяви пред общото събрание новият ректор на МУ-Варна. Проф. Райков допълни, че най-важното за него е съхраняването и развитието на човешкия и творческия потенциал, обединявайки младостта и ентусиазма на студентите и докторантите с мъдростта, професионализма и човешкия опит на преподавателите и служителите, с енергията и динамиката на времето, в което живеем.  

Ректорът проф. д-р Светослав Георгиев направи отчет за дейността на МУ - Варна за мандатния период март 2020 – март 2024 година. Той акцентира върху запазената тенденция за устойчиво висок брой кандидат-студенти и обучавани студенти от България и чужбина. Към настоящия момент в МУ-Варна учат 6 436 студенти, от които 4554 български (71%) и 1882 чуждестранни  (29%). В процес на реализация са 29 активни проекта с одобрен общ бюджет 37 800 290 лв. По Фонд „Научни изследвания“ се изпълняват 17 проекта за 2 216 577 лв. в 7 научни области. По Фонд „Наука“ са одобрени 84 научни проекта на обща стойност 1 725 399 лв. По отделна финансова линия за подкрепа на докторантски разработки се реализират 50 проекта на обща стойност 345 913 лв. По програма „Еразъм“ са проведени над 300 изходящи и входящи мобилности на студенти и преподаватели и са сключени 21 нови договора за обмен.

За периода 2020 – 2023 г. проф. Георгиев отчете 20.7 % ръст на собствените приходи и 42 на сто увеличение на субсидията от държавния бюджет за обучението на студенти. Основните работни заплати на служителите са индексирани през февруари 2021 с 6,55% и с по 10 % през  март, септември, декември 2022 г. и август 2023 г. Увеличен е също размерът на стипендиите за студенти и докторанти. Капиталовите инвестиции за 2023 г. са за над                           11 000 000 лв.  Проф. Георгиев подчерта, че за отчетния период МУ-Варна е получил за втори път правата по управлението на УМБАЛ „Св. Марина“ за нов петгодишен период и изтъкна, че от тази година Специализираната болница по очни болести за активно лечение – Варна вече е университетска. Проф. Георгиев благодари на целия преподавателски, административен и ръководен екип на МУ-Варна за положените усилия, високия професионализъм и демонстрираната последователност в преследване на поставените цели, което стои в основата на постигнатите резултати. Проф. Георгиев пожела на следващия ръководен екип да разчита на същото доверие и подкрепа от страна на цялата академична общност. Общото събрание прие мандатния отчет на Ректора за периода март 2020 – март 2024 г. с аплодисменти.

За председател на Общото събрание с мандат 2024 – 2028 г. бе избран проф. д-р Красимир Иванов, а за заместник-председатели проф. д-р Светослав Георгиев и проф. д-р Теменуга Стоева.

Общото събрание избра и първият академичен омбудсман на МУ-Варна. Това е проф. д-р Златислав Стоянов.

Новият Ректор на МУ-Варна с мандат 2024 – 2028 г. проф. д-р Димитър Райков е добре познат ортопед-травматолог в медицинските среди в Европа, както и уважаван в обществото лекар с дългогодишната експертиза в детската ортопедия, лечението на ставни и мускулни болки при възрастни пациенти. Основните професионални интереси и специализации на проф. Райков са в следните области: лечение на травми и ортопедични заболявания в детска възраст, артроскопия, ендопротезиране, хирургия на глезен и ходило. Проф. Райков е преподавател в Катедрата по ортопедия и травматология в МУ-Варна от 2010  година и неин ръководител от 2015 до избора му на заместник-ректор „Кариерно развитие“ през юни 2023 година.

Проф. Райков е завършил медицина в Медицински университет – Варна през 1990 г. Професионалната му кариера започва като лекар в здравна служба, а от 1992 работи като ортопед-травматолог последователно в IV-та Поликлиника, Курортна поликлиника - Варна и Окръжна болница, спешен център – Варна. Специалността си по ортопедия и травматология придобива през 1997 г., а в последствие е избран за хоноруван асистент. В момента проф. Райков е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в УМБАЛ “Св. Марина" – Варна.  

През 2008 г. проф. Райков успешно защитава дисертация на тема „Екстракорпорална шоково вълнова терапия при лечение на травми и заболявания на крайниците" и придобива научна степен "Доктор по медицина" в МУ-Варна. През 2010 г. е хабилитиран като доцент към Катедра по ортопедия и травматология на МУ-Варна. Придобива научна степен „Доктор на науките“ с монография на тема „Ентезопатии в ортопедичната практика“, а от февруари 2018 г. заема академичната длъжност „Професор“.

 

Студенти от МУ-Варна могат да участват в Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“
06.03.2024

Студенти от МУ-Варна могат да участват в Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“

Започна кандидатстването за Националния конкурс „Най-добър младежки стартъп в България 2024“. Конкурсът се провежда с активната подкрепа на Министерството на иновациите и растежа, Министерството на образованието и науката и 40 партньорски организации. В него могат да кандидатстват млади хора на възраст от 18 до 29 години само с идея за бизнес или вече създаден стартъп. Основни участници в конкурса са студентите в българските университети.

Конкурсът се състои от 11-седмична обучителна програма и състезателна част. Участниците от миналите две издания получиха ценни знания в областта на стартъпите и предприемачеството, информация за възможностите за бъдещо развитие и други програми, менторство от инвеститори, международни изяви, съобщават организаторите. Този конкурс ще постави основата и за бъдещ финансов инструмент по Програма „Образование“ 2021-2027, чрез който се финансират стартъпи на студенти и докторанти, с участие на преподаватели.

Крайният срок за кандидатстване е 15 март 2024 г.

Сайтът на конкурса с апликационната форма вижте тук:  

МУ-Варна отбеляза Световния ден за борба със затлъстяването с участие във фундаментална научна оценка на двойния товар затлъстяване/недохранване в света
06.03.2024

МУ-Варна отбеляза Световния ден за борба със затлъстяването с участие във фундаментална научна оценка на двойния товар затлъстяване/недохранване в света

Повече от един милиард души по света живеят със затлъстяване. В международен мащаб сред децата и юношите степента на затлъстяване се е увеличила четири пъти за периода от 1990 до 2022 г., при жените – повече от два пъти, а при мъжете – почти три пъти. Това показва глобален анализ на над 1500 изследователи от 190 държави от мрежата за сътрудничество за рискови фактори NCD Factor Collaboration NCD-RisC. Данните бяха изнесени в навечерието на Световния ден за борба със затлъстяването 4 март и са публикувани с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО). В първичния авторски колектив на глобалния анализ участва и екип на МУ-Варна, ръководен от проф. д-р Виолета Йотова – Ръководител на Катедрата по педиатрия в Университета и началник на Първа детска клиника с ДОИЛ в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Най-новото проучване предоставя изключително подробна картина на глобалните тенденции на двете форми на нарушено хранене - затлъстяване/поднормено тегло в света през последните 33 години. Изследователите са анализирали измерванията на теглото и височината на над 220 милиона души на възраст между 5+ и 65+ години. Разглеждан e  индексът на телесна маса (ИТМ), за да се разбере как затлъстяването и поднорменото тегло са се променили в световен мащаб от 1990 г. до 2022 г.

Общо 159 милиона деца и юноши и 879 милиона възрастни са живели със затлъстяване през 2022 г. За сравнение – през 1990 г. с наднормено тегло са били 31 милиона подрастващи, а сред възрастните цифрата е била между два и три пъти по-малка. Нивата на затлъстяване са се увеличили повече от четири пъти при момичетата (1,7% до 6,9%) и при момчетата (2,1% до 9,3 %) между 1990 г. и 2022 г. Делът на възрастните с поднормено тегло е намалял наполовина между 1990 г. и 2022 г. (14,5% до 7,0% при жените; 13,7% до 6,2% при мъжете).

Специалистите са категорични, че заедно с намаляващото число на хора с поднормено тегло от 1990-та година насам, това прави затлъстяването най-честата форма на нарушено хранене в повечето страни. Заключението е, че е световна тенденция да се увеличава броя на подрастващите и възрастните със затлъстяване. Учените уточняват, че и затлъстяването, и поднорменото тегло са вредни за здравето на хората по много начини. Целта на проучването е да подчертае спешната необходимост от големи промени в мерките, насочени към справяне със затлъстяването, както и политики за по-нататъшно намаляване на броя на хората с поднормено тегло, особено в най-бедните части на света.

Според старшия автор на проучването – проф. Маджид Езати от Imperial College London, e много обезпокоителен фактът, че епидемията от затлъстяване, която беше очевидна сред възрастните в голяма част от света през 1990 г., сега се отразява също на децата и юношите в училищна възраст. От друга страна според проф. Езати стотици милиони души по света все още са засегнати от недохранване, особено в някои от най-бедните части на света.

Според проучването въздействието на проблеми като изменението на климата, смущенията, причинени от пандемията COVID-19 и войната в Украйна рискува да влоши нивата на затлъстяване и поднормено тегло чрез увеличаване на бедността и цената на богатите на хранителни вещества храни. Последиците от това са недостатъчна храна в някои страни и домакинства и преминаване към по-малко здравословни храни в други. Специалистите подчертават, че за успешното справяне с двете форми на нарушено хранене е жизнено важно да се подобри значително наличността и достъпността до здравословни и питателни храни, а от най-ранна детска възраст затлъстяването да се управлява чрез диета, физически активности и адекватни медицински грижи при необходимост.

Пълната статия може да видите тук:

 

 

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 7
  7. 8
  8. 9
  9. 10