В Пловдив се проведе IX Национален конгрес с международно участие на Асоциацията на физиотерапевтите в България
21.12.2023

В Пловдив се проведе IX Национален конгрес с международно участие на Асоциацията на физиотерапевтите в България

Над 150 участника се включиха в IX Национален конгрес с международно участие на Асоциацията на физиотерапевтите в България. На събитието, което се проведе на 15 и 16 декември в Пловдив, специалисти от страната и чужбина обмениха опит и представиха най-новите научни постижения в областта на физиотерапията. Те обсъдиха интересни и актуални медицински случаи и практики на национално и световно ниво.

Академичният състав на Катедрата по кинезитерапия във Факултета по „Обществено здравеопазване“ към МУ-Варна, заедно с колеги от Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Св. Марина“- Варна изнесоха научни доклади. Акценти в тях бяха новостите в ортопедичната практика и иновативните методи при възстановяването на пациенти с патология на раменния и коленния комплекс. Здравните специалисти представиха и възможностите на онкорехабилитацията като терапия за подобряване качеството на живот на пациенти със злокачествени заболявания в малкия таз след оперативни интервенции.

В IX Национален конгрес на Асоциацията на физиотерапевтите в България се включиха и студенти от трети курс в специалност „Кинезитерапия“ от МУ– Варна. Те обмениха опит със свои колеги от други медицински университети в страната.

 

Дядо Коледа раздаде подаръци в Медицински университет - Варна
20.12.2023

Дядо Коледа раздаде подаръци в Медицински университет - Варна

Дядо Коледа пристигна с шейната си от Лапландия в МУ – Варна на 20-ти декември и зарадва с подаръци стотици деца на служители на висшето учебно заведение в навечерието на коледните празници. Добрият старец беше посрещнат с голяма радост от деца, елфи, джуджета, родители, студенти и преподаватели. Край украсената коледна елха настроението на всички беше празнично, с много усмивки, добро настроение, музика, забавления и подаръци за най-малките.

Специален поздрав към публиката, Дядо Коледа и неговите сръчни помощници поднесоха младите творци от  литературен клуб „Касталия“ към Общински детски комплекс – Варна, с ръководител Магдалена Маркова. Те участваха в празничната програма с авторски творби, които написаха и посветиха на Рождество и на Дядо Коледа.

Усмивките и доброто настроение в коледната програма внесоха артистичните студенти от театралната трупа на МУ-Варна. Те се превъплътиха в ролите на приказни герои и забавляваха деца и възрастни с  коледни приказки и истории за елфи, елени и джуджета.

На празника звучаха любими коледни песни, в изпълнение на талантливите студенти от МУ-Варна Виктория Гаджемова, 3 курс специалност „Медицина“ и първокурсничката от специалност „Медицинска козметика“ в Медицински колеж Виктория Благоева. За гостите на тържеството бе организирана и коледната изложба с детски рисунки „Виждам Коледа“.

На всички деца Дядо Коледа пожела да са здрави и ученолюбиви, да вършат повече добри дела през Новата година и с усмивка да правят всичко, което им доставя радост и удоволствие.

Отлични резултати за 2023 г. отчете директорът на УМБАЛ „Св. Марина“- Варна на тържествен медицински съвет
20.12.2023

Отлични резултати за 2023 г. отчете директорът на УМБАЛ „Св. Марина“- Варна на тържествен медицински съвет

УМБАЛ „Св. Марина"-Варна завършва 2023 г. с положителни финансови резултати и без задължения към държавата, общината и служителите. Това отчете изпълнителният директор на лечебното заведение проф. д-р Силва Андонова на празничен медицински съвет, на който бяха представени резултатите на болницата за тази година.

УМБАЛ „Св. Марина“ е най-големият работодател в тpeтия пo paзмep нa пpoизвeдeнa пpoдyĸция иĸoнoмичecĸи цeнтъp Варна – Девня, според изследване на Института за пазарна икономика, подчерта проф. Андонова. Към момента в лечебното заведение работят над 2 хиляди служители – от тях 515 лекари и 708 специалисти по здравни грижи.

През 2023 г. през лечебното заведение, до настоящия момент, са преминали 54 771 болни, от тях 51% по спешност. Планово са лекувани 27 979 пациенти, по спешност 26 792 пациенти с: инсулти - 2108, инфаркти - 1741, кръвоизливи и животозастрашаващи състояния - 5054. Лекувани са 7353 деца и 2983 пациента с психични разстройства. Терапевтично лечение е проведено при 44279 пациента. Извършени са 20123 диализи и се наблюдават 80 са диспансеризирани след бъбречна трансплантация.

УМБАЛ „Света Марина“ - Варна е единствената болница в България, в която се извършват костно-мозъчни трансплантации на възрастни и деца. През 2023 г. са извършени 24 автоложни и 21 алогенни транплантации.

От повече от 22 години университетската болница не е само ТЕРАПИЯ, а и ХИРУРГИЯ. Оперирани са 9449 пациенти в Първа клиника по хирургия, Втора клиника по хирургия, Клиника по гръдна хирургия, Клиника по урология, Клиника по съдова хирургия, Клиника по неврохирургия, Клиника по ортопедия и травматология, Клиника по кардиохирургия, Клиника по ушно-носно-гърлени болести и Клиника по лицево-челюстна хирургия.

Най-значимите събития за варненската университетска болница през настоящата година са откриването на Центъра по инвазивна електрофизиология, закупуването на мобилна рентгенова система за нуждите на Първа клиника по кардиология и осигуряването на ехографски апарати за Клиниките по гастроентерология, ревматология и вътрешни болести. Приоритетен проект е изграждането на нова сграда за Първа и Втора клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св. Марина“. Инвестициите на Медицински университет-Варна в лечебното заведение са над 4 милиона лева. Проф. Андонова благодари на Академичното ръководство на Университета за ползотворното сътрудничество и съвместната дейност.

В отчета за 2023 г. проф. Андонова изтъкна успеха на четирима лекари от болницата, които бяха удостоени с най-високото отличие „Лекар на годината“ на Българския лекарски съюз. Това са проф. д-р Валентин Игнатов, доц. д-р Щерю Щерев, д-р Явор Петров и д-р Даниел Димитров, които получиха награди в различни категории. 18 изявени специалисти бяха отличени в престижната класация „Лекарите, на които вярваме“ на вестник „24 часа“.

На тържествения медицински съвет, който се проведе на 19 декември, 7 служители на УМБАЛ „Св. Марина" – Варна бяха наградени за дългогодишна безупречна работа, постигнати високи резултати и принос за развитието на лечебното заведение. Проф. Андонова връчи почетни плакети и грамоти на проф. д-р Димитричка Близнакова от Първа детска клиника, доц. д-р Александра Цукева – Сантева от Първа клиника по нервни болести, ст. м. с Таня Михайлова от Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия, м. с. Мариана Добрева от Клиниката по образна диагностика, м. с. Румянка Николова от Първа клиника по кардиология, м. с. Фатме Ибрям от Първа психиатрична клиника и  на г-жа Пепа Иванова от отдел „Санитарен контрол“ в университетската болница.

Ръководителят на Катедрата по психиатрия проф. д-р Христо Кожухаров връчи традиционните награди на името на д-р Васил Христов на млади лекари и медицински сестри. Отличия получиха д-р Даниел Димитров от Отделение по анестезиология и интензивно лечение на болни с кардиохирургични интервенции, д-р Драгомир Стоянов от Клиника по медицинска онкология, м. с. Иванка Стоянова от Първа клиника по кардиология и ст. м. с. Габриела Георгиева от Първа клиника по нервни болести.

 

 

Заключителна пресконференция по проект на МУ-Варна и ВСУ за мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри в областта на биомедицината и здравеопазването
19.12.2023

Заключителна пресконференция по проект на МУ-Варна и ВСУ за мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри в областта на биомедицината и здравеопазването

На 21 декември 2023 г. от 9:30 часа в Заседателна зала на Медицински университет – Варна ще се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект № BG05M2ОP001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”, осъществяван по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Координатор по проекта е Медицински университет – Варна, а партньор - Варненски свободен университет. Целта на проекта е въвеждане на компетентностен модел за хибридно обучение в дигитална среда на студенти и докторанти, както и модернизиране и интернационализация на обучението на студенти, постдокторанти, млади учени, изследователи и преподаватели в партниращите висши училища чрез прилагане на дигитални технологии и съвременни методи на обучение.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 6
  6. 8
  7. 9
  8. 10
  9. 11
  10. 12