Акценти

Клинична лаборатория към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД - Варна е най-голямата болнична лаборатория в Североизточна България. Структурата се състои от 6 функционално свързани сектора - хематоморфология и цитохимия, хемостаза, кръвно-газов анализ, клинична химия, имунохимия и спешна лаборатория.

Диагностичната дейност на клинична лаборатория включва над 250 вида лабораторни изследвания. Лабораторията е сертифицирана за работа от Българското Дружество за осигуряване на качеството в медицинските лаборатории и от Немското дружество “INSTAND”.

Специфични и уникални за региона и страната дейности за лабораторията са: разширен панел хемостазни показатели за оценка на тромбофилия- АТ III, Pr C; активност на хемостазен фактор VII, диагностика и мониториране на хемофилия А и В, инхибитори срещу  фактор VIII и IX; тест за откриване на патологични инхибитори - лупусен антикоагулант. Във връзка с развиването на трансплантационната дейност в УМБАЛ  „Света Марина“ ЕАД - Варна, Клинична лаборатория определя нива на циклоспорин А, амикацин, гентамицин и ванкомицин в кръвта.

 В лабораторията се работят нива на амоняк в плазма, мед  в серум, дигоксинови нива в серум, ниво на валпроева киселина и карбамазепин в серум, аденозиндеаминаза в ликвор и пунктати, директно определяне на йонизиран калций в пълна кръв, мастни киселини в кърма, хлориди в пот. В лабораторията се изследват всички репродуктивни хормони, тироидни  хормони вкл. тироид стимулиращи имуноглобулини, IGF-1 и растежен хормон и антидиабетни антитела. От 2016 г. в структурата се извършва капилярна електрофореза на протеини и хемоглобини и определя нива на свободни леки вериги в серум, урина и ликвор.