Акценти

Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия е единствена по рода си в Североизточна България и извършва високоспециализирани дейности - ПЕТ/КТ и СПЕКТ/КТ изследвания и сцинтиграфии, както и диагноза и лечение на заболявания на щитовидната жлеза. 

ПЕТ сканирането се използва като медицински метод, за да покаже съществуващи или потенциални проблеми на клетъчно ниво. Това помага на лекарите да открият и диагностицират сложни системни заболявания като рак и мозъчни заболявания.
Това се случва, защото при изследването се използват бързоразпадащи се радиоктивни маркери, които попадат в органите и тъканите, а при някои болести има високо ниво на метаболитна активност.

В клиниката се извършва диагностика, стадиране, рестадиране и проследяване на широка гама онкологични заболявания и функционални изследвания на редица органи и системи, както и метаболитна лъчетерапия. Извършва се и първична диагноза и стадиране на онкологичните заболявания в целотелесен режим. Откриване и визуализиране на първичното туморно огнище при данни за метастатични лезии. Изобразяване на рецидиви и нов тласък на заболяването изследването. Проследяване ефекта от проведеното лечение или за планиране на лъчетерапия. Определяне прогнозата на заболяването.

Пациентите получават най-добрата грижа и персонализиран подход към лечението, отговарящ на най-съвременните открития на световната медицина. Навременният достъп до съвременни методи за диагностика и лечение, които следват принципите на персонализираното здравеопазване допринася за по-ефективната и бърза профилактика, диагностика и лечение на пациентите.