Акценти

Клиника по ендокринология и болести на обмяната е водеща в страната в диагнозата и лечението на щитовидните и паращитовидни заболявания с провеждане на ултразвуково изследване на възли на щитовидната жлеза, еластография и тънкоиглена аспирационна биопсия. Ежеседмично екип от ендокринолози, хирурзи, морфолози, онколози и специалисти по нуклеарна медицина определят терапевтичното поведение на пациентите с щитовидни заболявания и в частност тиреоиден карцином.

Диагностичните и  лечебни процеси в Клиника по ендокринология и болести на обмяната включват захарен диабет – лечение, обучение, поставяне на сензори за непрекъснато мониториране на кръвната глюкоза в продължение на 5-7 дни; комисия за изписване на консумативи за инсулинови помпи, комисия за изписване на инсулинови помпи (поставяне, обучение и проследяване), щитовидни заболявания – ехография, тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидни възли, комисия по ендокринни тумори, склерозиране на доброкачествени възли.

Диагностичните и лечебни процеси в клиника по ендокринология и болести на обмяната включват още паращитовидни заболявания – диагностика, лечение, ехография, тънкоиглена аспирационна биопсия, заболявания на хипофизната жлеза и надбъбречните жлези – диагностика, лечение,   участие в комисия по ендокринни тумори, заболявания на половите жлези - диагностика, участие в интердисциплинарен екип за проследяване на нарушенията в половата диференциация, костни метаболитни заболявания – изследване на костно-минерална плътност чрез остеометрия (DEXA  метод), консултация на пациенти с оглед хранителен, двигателен режим и лечение на остеопороза.

В клиниката се извършва и оценка на резултатите от изследване на костна минерална плътност. Клиниката по ендокринология и болести на обмяната е организатор  на ежегоден научен форум за Североизточна България – „ Варненски Ендокринологични дни”. Тя е партньор на пациентски организации като тази на пациенти с редки болести и Варненската диабетна асоциация.