Акценти

В клиниката по Вътрешни болести се диагностицират и лекуват всички остри, обострени и хронични заболявания от спектъра на вътрешната медицина, при които се прилагат високоспециализирани неинвазивни и инвазивни диагностични процедури и интензивни терапевтични такива.

Вътрешните болести обхващат разпознаването, клиничното изясняване (диагностициране), консервативното, интернистично-интервенционалното и спешното медицинско лечение, както и рехабилитацията и профилактиката на заболяванията на дихателните органи, на сърцето и кръвообращението, на храносмилателните органи, на бъбреците и отвеждащите пикочни пътища, на кръвта и кръвотворните органи и на лимфната система, на обмяната на веществата и на жлезите с вътрешна секреция, на вътрешните алергични и имунологични заболявания, на вътрешните заболявания на опорно-двигателния апарат и на заболяванията, типични за напредналата възраст.

В клиниката се диагностицират и лекуват сърдечно-съдови, бронхо-белодробни, гастроентерологични, нефрологични и ендокринологични заболявания. Приемат се болни по спешност, болни с неясни диагнози, трудни за интерпретация, изискващи широка гама от изследвания за уточняване, на диагностичния проблем.

Клиниката се стреми към усъвършенстване на комплексния общопрофилен подход за ранна диагноза на социално значими болести, подобряване на качеството и ефективността на медицинското обслужване на пациентите и включване в национални и международни програми с оглед решаване на здравните проблеми на населението в региона.