Акценти

Клиника по ревматология е специализирана във възпалителни, дегенеративни, метаболитни и автоимунни заболявания - ревматоиден и псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит, реактивни артрити, периферна остеоартроза и спондилиартроза, подагра, системен лупус еритематодес, прогресивна склероза, полимиозит, васкулити, припокриващи синдроми и други.

Възможностите на медицинските специалисти в клиниката по ревматология да организират диагностичния и лечебен процес са уникални за Североизточна България. Няма друга структура или звено в тази част на страната, която може да бъде конкурентна на клиниката по Ревматология.

Сред основните акценти в дейността са клинична диагностика на ревматичните заболявания, висококвалифицирана лечебна дейност, интерпретация на образните методики в специалността, ехоскопия на околоставни връзки и стави, артроцентези, лечение с биологични средства (anti-TNF, anti IL-6 и др.), пулсова терапия с кортикостероиди и цитостатици.

В клиника по ревматология се работи съгласно последните препоръки  от световната ревматологична общност за осъществяване на „treat to target" стратегия: стремеж към ранна диагностика на ревматичните заболявания, ранно и адекватно лечение и стриктен контрол на болестната активност. Терапевтичната дейност на клиника по ревматология е устремена към запазване двигателния капацитет на болните от хронични възпалителни и дегенеративни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, подобряване на качеството им на живот, запазване на тяхната възможност за извършване на организирана  трудова и/или битова дейност.