Акценти

В клиника по Нефрология се прилагат всички диагностични методи в нефрологията, а в сътрудничество с другите структури на УМБАЛ ''Света Марина'' ЕАД, всички инвазивни, неинвазивни образни изследвания, лабораторни, имунологични, микробиологични, вирусологични и хистологични изследвания.

Прилагат се всички съвременни имуносупресивни и цитостатични схеми на лечение, провежда се съвременно лечение на възпаленията в областта на отделителната система, в областта на извънбъбречните методи на очистване на кръвта се провежда хемодиализно лечение, хемодиафилтрация, хемоперфузия, лечение с перитонеална диализа, стационарно и амбулаторно лечение на болни след бъбречна трансплантация, аферезно лечение при автоимунни и метаболитни заболявания.

Извършват се пункционни бъбречни биопсии с техника Био Пинсе, Core и с Tru Cut – автоматизирана техника; Микроскопско изследване на дисморфни еритроцити; Доплер-ехографско изследване на бъбречни артерии. Доплер-ехографско изследване на периферни кръвоносни съдове. Ехографско изследване на паращитовидни жлези. Синхронизирани терапии при резистентна на лечение артериална хипертония. Синхронизирана терапия при пулморенални синдроми и при бързопрогресиращи гломерулонефрити.

Диспансерно наблюдение на болни с автоимунни заболявания на бъбреците, със сателитни гломерулопатии, хронични възпалителни заболявания на отделителната система, болни с различни стадии на хронична бъбречна недостатъчност, с диабетна нефропатия.  Структурата предлага съвременно и отговарящо на европейските стандарти хрониодиализно лечение.