Акценти

Клиника по неврохирургия на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна понастоящем представлява най-модерният неврохирургичен център в България, който по нищо не отстъпва на водещите европейски, американски и азиатски клиники.

В клиниката обект на неврохирургично лечение са всички неврохирургични заболявания на главния мозък, гръбначния мозък и периферните нерви във всички възрастови групи. Минимална инвазивност и максимална ефективност се цели при операциите на съдови заболявания, тумори на централната нервна система, дегенеративни заболявания на гръбнака, вродени малформации на централната нервна система.

Осъществява се и невроендоскопска и транссфеноидална хирургия при интравентрикулна и питуитарна патология. Въведено е лечението с дълбока мозъчна стимулация на Паркинсонова болест. Ранният следоперативен период болните прекарват в интензивния сектор на клиниката или при необходимост в клиниката по анестезиология и интензивно лечение, където за тях се грижат висококвалифицирани реаниматори.

Осъществяваните в клиниката операции включват невронавигирани интервенции, хай-дефинишън невроендоскопски процедури, перкутанна вертебропластика и кифопластика, перкутанна спинална стабилизация, минимално инвазивни краниални и спинални операции, невромониториране, ендоваскуларно лечение на мозъчносъдови заболявания, транссфеноидална хирургия, дълбока мозъчна стимулация (ДМС) и др.